Ledenraadsvergadering benoemt nieuwe leden raad van toezicht

De ledenraad van de NKC heeft afgelopen zaterdag twee nieuwe leden voor de raad van toezicht benoemd: Ingrid Lammerse en Raymond van Es.

L

Er was een vacature ontstaan door het aftreden van Bastiaan van de Rakt per 31 december 2022 en in juni van dit jaar loopt ook de tweede benoemingstermijn van Jaap Bartoo af. Hij is voorzitter van de raad van toezicht en technisch voorzitter van de ledenraad. Vanuit efficiencyoogpunt is ervoor gekozen om tegelijkertijd een procedure te starten voor het werven van twee leden voor raad van toezicht. De ledenraad heeft de twee nieuwe leden op voordracht van de raad van toezicht benoemd, voor een periode van drie jaar benoemd met de mogelijkheid voor verlenging van één termijn.

Congres en workshops
Aansluitend op de reguliere vergadering ging een congres van start met als gastspreker Marco Derksen. Hij presenteerde ‘de digitale transformatie’ en vooral het perspectief op de implicaties van digitale ontwikkelingen voor mens en organisatie, lees NKC.

Vervolgens werd in een drietal workshops verder gedacht en gediscussieerd over een thema’s die belangrijk zijn voor de NKC. Zoals ‘Partner in camperlife’ waarvoor onder meer een nieuwe structuur van bindingsvormen wordt ontwikkeld (waaronder het lidmaatschap). Een structuur die mogelijkheden biedt om alle camperliefhebbers aan de NKC te binden!

Een ander thema was ‘Impact’ of wel verduurzaming. Wat is de positie van de grootste camperclub van Europa daarin? Wat is de verantwoordelijkheid van de NKC, rol, positionering en stellingname? Hoe kunnen we bijvoorbeeld de stap zetten van probleem (diesel) naar oplossing (onbezorgd camperplezier voor toekomstige generaties). En wat kan de NKC daar aan bijdragen?

Ten slotte werd stilgestaan bij het lobbyen voor de belangen van de NKC in de politiek. Daar worden besluiten genomen die in de toekomst gevolgen hebben voor camper, camperaar en campersector. Denk aan betalen naar gebruik (BNG) als opvolger van de huidige motorrijtuigenbelasting met het kwarttarief voor campers. Of de nieuwe Europese richtlijn rijbewijs-B en gewicht naar 4.250 kilogram. Nederland wil wel, maar de rest van Europa? En het mogelijke tekort aan overnachtingslocaties en -stallingen. Hoe voert de NKC de lobby in Brussel en Den Haag, wat hebben we bereikt en wat staat er te gebeuren?