Camper verkocht zonder schriftelijke koopovereenkomst: hoe krijg ik mijn geld?

Een camperaar verkoopt zijn camper in goed vertrouwen aan een kennis en stelt daarom geen koopcontract op. Inmiddels is de camper weer doorverkocht, maar heeft de kennis nog geen cent betaald. Hoe krijg je dan alsnog je geld? Eerste hulp bij campervragen geeft antwoord.  

Koopovereenkomst camper

Dat er niets op papier staat, betekent niet dat er geen sprake is van een koopovereenkomst. Dat is hier wel degelijk het geval en daarbij ontstaan er voor koper en verkoper over en weer verplichtingen. De verkoper moet de camper leveren, de koper moet de afgesproken prijs betalen. Als een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan de andere dat afdwingen. Desnoods via de rechter.  

Koopovereenkomst camper mondeling afgesproken?

Het maakt niet uit hoe de koopovereenkomst voor de camper is opgesteld of vastgelegd. Overeenkomsten zijn volgens de wet namelijk vormvrij. Dat wil zeggen: op enkele uitzonderingen na, zoals bij de koopovereenkomst van een huis, zijn er geen regels over hoe je een overeenkomst moet vastleggen. Een mondelinge overeenkomst is dus gewoon geldig en afdwingbaar.

Maak een koopcontract voor je camper zwart-op-wit

Toch is het verstandig om koopovereenkomsten of koopcontracten voor je camper op papier te zetten, want mondelinge overeenkomst kan een bewijsprobleem opleveren. Wie naar de rechter stapt, moet aantonen wat er precies is afgesproken, bijvoorbeeld over de prijs. Overeenkomsten worden daarom doorgaans schriftelijk vastgelegd, om onduidelijkheid achteraf te voorkomen.  

Voorbeeldbrief koopovereenkomst camper

In dit geval is het verstandig om de koopsom schriftelijk te vorderen. Er is een voorbeeldbrief koopovereenkomst camper beschikbaar. Mocht betaling dan nog steeds uitblijven, dan moet aan de hand van de situatie bekeken worden welke vervolgstappen raadzaam zijn. 

Bekijk Advies - NKC voor antwoord op (al uw) campervragen.