Camper parkeren

Mag je de camper op de openbare weg parkeren? Voor je eigen deur? En hoe lang? Op deze pagina staan de belangrijkste regels over het parkeren van de camper in Nederland.

Apv

In Nederland is het per gemeente geregeld of je vrij mag overnachten in de camper. Zo heeft elke gemeente in de algemene plaatselijke verordening (apv) een voorschrift opgenomen voor het parkeren van kampeermiddelen. Deze apv is bindend en is op te vragen bij de gemeente.

Drie dagen

Het gros van de gemeenten volgt de voorstel-apv van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin staat bij artikel 5:6 meestal dat het verboden is recreatieve voertuigen langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen [binnen de bebouwde kom] op de weg te plaatsen of te hebben. Dat geldt voor op de weg, in de berm, maar ook op een publieke parkeerplaats. Is een voertuig door de RDW geregistreerd als kampeerauto, dan is dit een recreatief voertuig en geldt daarvoor dus ook deze driedagenregeling. Het geldt overigens ook voor caravans, aanhangwagens, keetwagens enz..

De reden dat gemeenten een parkeerlimiet in de apv hebben opgenomen? Ze willen geen verstoring van het aanzien van de gemeente en/of ze willen zo voorkomen dat de parkeerdruk in de gemeente verhoogd wordt.

Let op! Soms is de parkeerlimiet nog korter, maar soms ook langer; vraag de regels daarom op bij de gemeente.

In de praktijk

Wie de termijn van drie dagen overschrijdt, hoeft in de praktijk meestal niet direct te vrezen voor een bon. Gemeenten treden meestal pas op als omwonenden klagen over een geparkeerde camper en geven eerst een waarschuwing. Als de camper vervolgens niet wordt weggehaald, kan een boete worden uitgeschreven. In het uiterste geval wordt de camper weggesleept. Ook het alle paar dagen de camper op een andere plek zetten voldoet niet om onder de regeling uit te komen.

Tip: om problemen te voorkomen en de relatie met de buurt goed te houden, is het verstandig om de camper zo kort mogelijk voor de deur te parkeren. Het kan ook helpen dit vooraf even met de 'buren' af te stemmen en te zorgen dat de camper op een niet hinderlijke plek staat.

Parkeren van grote campers

In enkele gemeenten mogen voertuigen die langer zijn dan 6 meter en hoger dan 2,40 meter helemaal niet binnen de bebouwde kom staan. Het kan zijn dat er uitzonderingen zijn voor campers of voor de uren overdag. Die regeling moet dan staan in de apv van je gemeente, meestal artikel 5:8. Je moet dan gebruikmaken van speciale parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen of van privéterrein.

Camper parkeren op eigen terrein

Ook voor het parkeren van een camper op eigen terrein gelden regels. De gemeente kan eisen dat de camper achter de ‘achtergevelrooilijn’ moet staan. Kijk dit altijd na in de apv van de gemeente. Als de camper naast het huis staat of uit het zicht is het meestal ook geen probleem, maar parkeren in de voortuin kan een probleem worden, zeker als de camper erg in het zicht staat en dit 'het aanzien van de gemeente schaadt'.

En bestelbussen dan?

Voor bestelbussen of personenbusjes van dezelfde of soms grotere afmetingen geldt de  'parkeerbeperking' meestal niet. Dat zijn namelijk geen recreatievoertuigen en deze zijn officieel bedoeld voor dagelijks vervoer. Zij ontvangen daarom ook geen 75% korting op de wegenbelasting (of 50% wegenbelasting na 1-1-2026). 
En als ik mijn kampeerbusje laat overschrijven op een gewoon kenteken? Dan zou je zeker de volledige 100% wegenbelasting moeten betalen. Overigens is dat overschrijven meestal niet mogelijk. Zolang het voertuig nog ingericht is als camper kan hij niet worden geregistreerd als bestelbus zonder kampeerautofunctie. En al haal je de helft van de verplichte camperinrichting uit het interieur, dan moet de bus juist weer voldoen aan alle eisen voor een bedrijfswagen of personenauto. Voor een bedrijfswagen kan dat bijvoorbeeld betekenen dat het laadruim grotendeels leeg moet zijn er er nog maar 2 of 3 personen in mogen rijden. Bij een registratie als personenauto moet hij  juist aan alle gewone personenautovoorschriften voldoen als remvertraging, aangebrachte hulpsystemen enz.) die een busje ingericht als camper niet verplicht waren.