Camper parkeren

Mag je de camper op de openbare weg parkeren? Voor je eigen deur? En hoe lang? Op deze pagina staan de belangrijkste regels over het parkeren van de camper in Nederland.

 

APV

In Nederland is het per gemeente geregeld of je vrij mag overnachten in de camper. Zo heeft elke gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een voorschrift opgenomen voor het parkeren van kampeermiddelen. Deze APV is bindend en is op te vragen bij de gemeente.

Drie dagen

Het gros van de gemeenten volgt de voorstel-apv van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin staat dat recreatieve voertuigen niet langer dan drie dagen aaneengesloten aan de openbare weg geparkeerd mogen staan. Is een voertuig door de RDW geregistreerd als kampeerauto, dan is dit een recreatief voertuig en geldt daarvoor dus ook deze driedagenregeling.

De reden dat gemeenten een parkeerlimiet in de APV hebben opgenomen? Ze willen geen verstoring van het uitzicht op de openbare weg en dat de parkeerdruk in de straat langdurig verhoogd wordt.

Let op! Soms is de parkeerlimiet nog korter, maar soms ook langer; vraag de regels daarom op bij de gemeente.

In de praktijk

Wie de termijn van drie dagen overschrijdt, hoeft in de praktijk niet direct te vrezen voor een bon. Gemeenten treden meestal pas op als omwonenden klagen over een geparkeerde camper en geven eerst een waarschuwing. Als de camper vervolgens niet wordt weggehaald, kan een boete worden uitgeschreven. In het uiterste geval wordt de camper weggesleept.

Tip: om problemen te voorkomen en de relatie met de buurt goed te houden, is het verstandig om de camper zo kort mogelijk voor de deur te parkeren.

Parkeren van grote campers

In enkele gemeenten mogen caravans en campers die langer zijn dan 6 meter en breder dan 2,40 meter helemaal niet binnen de bebouwde kom staan. Die regeling moet dan staan in de APV van je gemeente. Je moet dan gebruikmaken van speciale parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen.

Camper parkeren op eigen terrein

Ook voor het parkeren van een camper op eigen terrein gelden regels. De gemeente kan eisen dat de camper achter de ‘achtergevelrooilijn’ moet staan. Kijk dit altijd na in de APV van de gemeente.