Het hydropneumatisch veersysteem

Op deze pagina vind je meer informatie over het hydropneumatisch veersysteem bij campers.

Het veersysteem heeft tot taak de schokken, veroorzaakt door het rijden over oneffenheden op de weg, tot een minimum te beperken. Lange tijd stonden constructeurs voor een dilemma. Het comfort is belangrijk, maar ook een goede wegligging. Het een stond het ander in de weg.

De zoektocht naar een soepel veersysteem

Een veersysteem is comfortabel wanneer zij soepel is. Voor een goede wegligging moeten de wielen contact houden met de weg en moet de deinende beweging van de carrosserie, ontstaan door het rijden over oneffenheden, worden gedempt. De schokdempers zorgen daarvoor.

De toename van de massa van het voertuig mag niet al te veel invloed hebben op de soepelheid en demping. Een soepele vering verliest haar flexibiliteit door toename van de lading, terwijl door afname van lading het zwaartepunt hoger komt te liggen en de wegligging nadelig beïnvloedt. Met klassieke mechanische veersystemen bleek het onmogelijk al die parameters onder te brengen in eenzelfde systeem.

Virtuele weergave hydropneumatic veersysteem

Oplossing: hydropneumatisch veersysteem

Citroën heeft in 1953 de oplossing bedacht met de uitvinding van de hydropneumatisch veersysteem. Dit systeem werd experimenteel toegepast op de Traction ‘15 Six’. In serieproductie is hydropneumatica onder meer toegepast in de bekende DS-modellen (de snoek), CX-, BX- en de C5-modellen van Citroën. Het is een interactief veersysteem dat reageert op het voertuigdynamisch rijgedrag.

Inmiddels heeft het concept van hydropneumatic ook ingang gevonden in de campersector.

Het hydropneumatisch veersysteem bij campers

De firma Goldschmitt heeft met zijn ontwikkelingspartners Hydac en Concorde de hydropneumatische vering opgepakt en ontwikkeld en aangepast aan zwaardere voertuigen. Het is getest op het chassis van de Iveco Daily. Olie en stikstof nemen de vering en demping over.

Het systeem reageert in milliseconden op de wisselende belastingen door het rijden over oneffenheden, bij het rijden in bochten, bij stevige zijwind of bij het passeren van grote vrachtauto's. Zo wordt een dreigend overhellen van de opbouw direct tegengewerkt. Het hydropneumatisch veersysteem komt het dynamisch rijcomfort en -stabiliteit ten goede.

Het principe

Hydropneumatiek is een combinatie van hydrauliek en persgas, een gas onder druk). Als gas wordt stikstof toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van een soort bol, die met een membraam is gescheiden in twee kamers. De bovenste kamer is gevuld met stikstof (blauw) en de onderste kamer met olie (groen). De olie wordt met een plunjer, die met het wielgeleidingsysteem is verbonden, aangestuurd. De beweging van de wielen worden middels oliekolom overgebracht op de stikstof.

Principe hydropneumatiek