Voorwaarden rijvaardigheidstraining

Hieronder vind je de voorwaarden van de NKC Camperrijvaardigheidstraining.

 1. Deelnemer(s) is er van op de hoogte dat de individuele training, de NKC-groepstraining, het optionele opfrisuur en het optionele herkansing uur, volledig onder de eigen verantwoordelijkheid geschiedt én die van de betreffende rijschool. De rijschool is contractspartij voor de deelnemer(s) en daarmee is de deelnemer(s) en eventueel de rijschool zelf volledig verantwoordelijk voor mogelijke (wettelijke) aanspraken voortvloeiende uit het uitvoeren van de overeenkomst met de deelnemer(s) van de NKC Camperrijvaardigheidstraining.
 2. De rol van NKC is altijd een faciliterende door sec het aanbieden van ledenvoordeel. NKC kan onder geen enkel beding aansprakelijk zijn of worden gehouden voor door deelnemer(s) geleden materiële-, immateriële- of vermogensschade. 
 3. Dit bewijs is strikt persoonlijk voor uitsluitend de hoofddeelnemer van de training en is niet overdraagbaar.
 4. Dit bewijs is alleen een bevestiging dat de NKC Camperrijvaardigheidstraining met positief resultaat is gevolgd via een BOVAG rijschool. Dit bewijs dient uitdrukkelijk niet als vervangend of aanvullend bewijs van rijvaardigheid. Ten allen tijde dient deelnemer te beschikken over het voor de camper voorgeschreven geldend wettelijk vereist rijbewijs.
 5. Dit bewijs heeft een geldigheidsduur van 5 (vijf) jaar na de datum waarop de training met positief resultaat is gevolgd.
 6. Het camperrijvaardigheidsbewijs geeft recht op 10% extra premiekorting op de basisdekking (WA/Beperkt Casco/Uitgebreid Casco) van de NKC Camperverzekering voor de onder punt 5 bedoelde termijn, wanneer de bij ons (NKC) geregistreerde regelmatige bestuurder de rijvaardigheidstraining als bestuurder gevolgd heeft. 
 7. De bedoelde premiekorting is afhankelijk van de goedkeuring van de betrokken verzekeraar van de NKC Camperverzekering en kan per hoofdpremievervaldatum vervallen als verzekeraar haar goedkeuring of ondersteuning aan de NKC Camperrijvaardigheidstraining intrekt.
 8. De bedoelde premiekorting heeft, voor een nieuw af te sluiten NKC Camperverzekering, als ingangsdatum de aanvraagdatum van de verzekering.
 9. De bedoelde premiekorting heeft, voor een bestaande NKC Camperverzekering, als ingangsdatum de datum waarop de NKC Camperrijvaardigheidstraining met positief resultaat is gevolgd.
 10. De bedoelde premiekorting kan verzekeraar intrekken / opnieuw beoordelen indien het soort en het aantal schades een premiekorting, wegens het behalen van het NKC Camperrijvaardigheidsbewijs, niet rechtvaardigt. 
 11. De bedoelde premiekorting komt volgens de polisvoorwaarden te vervallen op het moment dat de aanvrager van de NKC Camperverzekering, geen lid meer is van de NKC.