Terugblik themadag NKC 2022

Bijna honderd betrokken camperliefhebbers bij elkaar; denken, praten en doen. Waarover? De toekomst van het ‘in vrijheid reizen’ met de camper. En natuurlijk over hoe een consumentenvereniging als de NKC dat, in een snel veranderende wereld, kan (of moet?) faciliteren.

Trendwatcher Sander Duivestein gaf inzicht in de enorme versnelling en verandering die technologie momenteel veroorzaakt (door sommige auteurs een vierde industriële revolutie genoemd). Naast inzicht in de vele ontwikkelingen gaf Duivestein als kernboodschap mee: ‘omarm als organisatie die veranderingen en mogelijkheden vooral …. anders zult ge verdwijnen’. Voor meer informatie: www.sanderduivestein.com.

Het vervolg van de dag vond plaats in vier themagroepen; hieronder uitermate kort en bondig een impressie per groep.

Duurzaamheid onder leiding van Paul Peeters

Dr. Ing. Paul Peeters (Professor Sustainable Tourism Transport at the Centre for Sustainability, Transport & Tourism (CSTT), NHTV Breda) schetste allereerst een breed perspectief op het begrip duurzaamheid ter bewustwording van de aanwezigen.

Ook was er aandacht voor concrete ideeën en projecten die helpen om het toerisme en vooral het camperen te verduurzamen. Dit waren ideeën waarmee bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk wordt verminderd, de geluidhinder verlaagt, de luchtkwaliteit verbetert, afval wordt vermeden of water bespaard. Handig was de gehanteerde drieslag:

  • Wat kun je zelf doen aan duurzaamheid/verminderen van milieubelasting? (Bijvoorbeeld minder vliegen en je bandenspanning op orde houden!)
  • Wat kan/moet de overheid (NL/EU) doen aan duurzaamheid/verminderen van milieubelasting? (Bijvoorbeeld stimulerende maatregelen voor groen gedrag instellen en de vervuiler laten betalen met kilometer-heffing/dieseltax)
  • Wat kan/moet de NKC doen aan duurzaamheid/verminderen van milieubelasting? (Bijvoorbeeld faciliteren alternatieve brandstoffen en meer groene reizen organiseren).

 

Grenzen aan de groei onder leiding van Monique Verhoef

Camperen is zo populair …. is er een kans dat het camperen wellicht aan die groei ten onder gaat? 

Na het vaststellen van knelpunten (tekort camperplaatsen en stallingen, hogere belasting, vervuiling, milieu eisen(zones), negatief imago gedrag en overlast, belemmeringen bezoek steden en routes, etc., etc.) stonden drie stellingen in een debatwedstrijd centraal. Een uitermate leuke vorm om de problematiek verder te onderzoeken.

Stelling 1 : "De NKC moet het tekort aan voorzieningen plaatsen en stallingen oplossen."

Stelling 2: "Het is onterecht dat de camperaar meer belasting moet betalen."

Stelling 3: "Vieze diesels moeten verboden worden."

Mooie discussies die veel inzicht gaven in argumentatie (voor en tegen) op de issues. De NKC kan haar voordeel doen met de veelheid aan onderbouwingen die door de deelnemers met veel passie werden vertolkt. Van de NKC wordt komende jaren in deze debatten en lobbytrajecten creativiteit en flexibiliteit verwacht om de groei en populariteit van het camperen verder internationaal te borgen.

Thema Governance onder leiding van Frans Huizenga

De NKC groeit als kool, de (camper)wereld verandert voortdurend en steeds sneller. De consument stelt steeds hogere (gemaks)eisen. Hoe accommodeer je dat als vereniging? Past het bestuursmodel nog steeds? Relevante kwesties die de revue passeerden in deze bestuurlijke werkgroep.

Stilgestaan werd bij de oorsprong van het verenigingswezen (collectief belang, hybride organisatie van vrijwilligers en medewerkers, etc.) en bij de professionalisering van verenigingen onder invloed van diverse factoren. Belangrijk is om de twee takken van sport die voor de NKC en haar ‘klanten’ relevant zijn daarbij in de gaten te houden. Dit zijn belangenbehartiging (bijvoorbeeld eenduidig milieuzone beleid) en de meer bedrijfsmatige activiteiten (bijvoorbeeld een verzekering).

Een vlootschouw van diverse bestuursmodellen (voor/nadelen) en fases werd doorgenomen. Tevens was er aandacht voor vergelijkbare clubs en hoe die georganiseerd zijn … en hoe die met of zonder succes opereren! Het was mooi om ruim de tijd te hebben een aantal zaken op een rijtje te zetten. Zeker met het oog op het gesprek dat de Ledenraad voert met het verenigingsbestuur over de koers (Strategisch Plan NKC 2022) en een daarbij passend bestuursmodel.

Thema Data onder leiding van Sven Schutte

Sven Schutte (manager marketing/communicatie NKC) ging met ‘zijn groep’  in op de kansen die ‘data’ camperaars kan bieden. Erik van Laar (medewerker marketing NKC) gaf inzicht in ‘wat weet de NKC eigenlijk allemaal van camperaars in Europa?’ “Dat is nogal wat!”, aldus een van de deelnemers. Een mooie basis dus om lekker over te brainstormen: wat zouden we kunnen doen met al die data? Meer dan vijftig mooie ideeën kwamen hier uit!

Bijvoorbeeld het idee om iets met milieuzones te doen. Hoe mooi zou het zijn als NKC op het juiste moment waarschuwt dat je een milieuzone in dreigt te rijden? Dit is alleen mogelijk als de NKC jouw locatie weet én weet welke camper je bezit; die data is in sommige gevallen beschikbaar. Of wat te denken van het idee “Pay as you drive”, dat er op gebaseerd is dat je voor jouw camperverzekering meer of minder betaalt wanneer je bijvoorbeeld veilig rijdt. De meeste deelnemers waren ook enthousiast over het idee om gepersonaliseerde kortingen aan te bieden. Denk daarbij aan korting op benzine bij een tankstation bij jou in de buurt.

Natuurlijkontstond er een discussie over de wenselijkheid van de inzet van data. Moeten we dat allemaal wel willen? Hoe veilig is onze data bij de NKC? En is onze privacy wel gewaarborgd?

Ten aanzien van het privacyvraagstuk is voor de NKC leidend dat een en ander altijd conform wetgeving en met akkoord van de consument dient plaats te vinden. Het bleek al snel dat er nog steeds veel mogelijk is en de discussie ontwikkelde zich rond de vraag: “wat is dan wenselijk?” De conclusie was: biedt de mogelijkheid om functies uit te zetten, maak het niet te gek en blijf hierover in gesprek met de leden.

In de middag gingen de deelnemers aan de slag met het uitwerken van vier kansrijke thema’s/ideeën:

  1. Praktische informatie tijdens campertrip (op basis van locatie)
  2. Gepersonaliseerde communicatie boodschappen (op basis van persoonlijke gegevens)
  3. Informatie over milieuzones
  4. Beschikbaarheid camperlocatie, inchecken en reserveren

Themadag NKC 2022

Al met al was het een inspirerende dag. De NKC heeft flink wat huiswerk meegenomen alsmede gedachten en input voor het Strategisch Plan NKC 2022. Later in het jaar deelt het verenigingsbestuur haar visie en bespreekt met de Ledenraad wanneer het Strategisch Plan NKC 2022 ter vaststelling aangeboden wordt. Natuurlijk kunt u dat volgen via de media van de NKC (website, KA, etc.). Klik hier voor informatie over de Ledenraad en hier voor het huidige strategische plan.