Samen duurzaam camperen


Camperen is de wereld verkennen in volledige vrijheid. Campertrips voeren door dorpen, steden, bossen en bergketens. Onbekende afslagen nemen en niet weten waar je ’s avonds slaapt.

De camperaar ondervindt echter steeds vaker maatregelen die dit ongebreidelde camperplezier beperken. In veel gebieden gelden namelijk milieuzones, die campers met een bepaalde leeftijd of motor weren.

Weerstand en begrip

Onder camperaars roept dit weerstand op, maar ook begrip. Veel campers zijn vervuilend en tegen het licht van de klimaatverandering en de verduurzaming van de auto-industrie gaan ook in de camperwereld stemmen op om duurzaamheid te bevorderen. Alles bij het oude laten is geen optie, maar hoe moet het dan wel?

Toegankelijk met kleine footprint

De NKC ziet de uitdaging het camperen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken en tegelijkertijd de zogenaamde footprint zo klein mogelijk te houden. Duurzaam camperen vraagt aanpassingen door de camperindustrie en de eindgebruiker. Dat is niet van de ene op de andere dag gedaan. De industrie heeft bepaalde productieprocessen en een niet-onbeperkt innovatiebudget. Ook de gebruiker is in veel gevallen gebonden aan zijn of haar situatie. Een nieuwe, schonere camper is budgettair niet voor iedere camperaar weggelegd. Het is de taak van de NKC de industrie en politiek te beïnvloeden en de camperaar te faciliteren en informeren bij eventuele duurzame aanpassingen.

Intern heeft de NKC een projectgroep Duurzaamheid samengesteld. Deze heeft het doel kennis te verwerven en te delen over bijvoorbeeld alternatieven voor fossiele brandstoffen, mogelijkheden tot ombouw en nieuwe ontwikkelingen.

Breed gedragen visie

Om tot een breed gedragen visie op duurzaam camperen te komen, is de NKC in gesprek met verschillende partijen in de camperwereld: de industrie, de (Europese) politiek en uiteraard de camperaar. Zo voert de NKC bijvoorbeeld gesprekken met Europarlementariërs in Brussel en heeft de NKC een denktank opgestart waarin camperaars zich buigen over diverse aspecten van het duurzaam camperen. Deze zomer moet er een visie liggen om het camperen voor komende generaties verantwoord vorm te geven.