Vacature leden raad van toezicht


De NKC krijgt een ander organisatiemodel. Daarom is de NKC op zoek naar leden van de nieuw op te richten raad van toezicht.

De NKC krijgt een ander organisatiemodel. Dit model sluit beter aan bij de huidige omvang en activiteiten van de vereniging. In het nieuwe model heeft het bestuur van vrijwilligers zichzelf opgeheven en worden de functies van bestuur en directie gecombineerd in die van een directeur-bestuurder. Deze is verantwoordelijk voor de beleidsvoering. De nieuwe raad van toezicht houdt toezicht op dat beleid en kan als klankbord voor de directeur-bestuurder fungeren.

De ledenraad, waarin eenentwintig gekozen NKC-leden, blijft het hoogste orgaan van de NKC. Deze stelt de beleidskaders vooraf vast, toetst die achteraf en benoemt de directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht. Voor de raad van toezicht zoekt werving- en selectiebureau K+V uit Veenendaal, samen met een benoemingscommissie van de NKC, nu drie leden.

Kernwoorden

Bestuurlijk Ervaren Communicatief Rolvast Onafhankelijk Verbinder Ondernemend Strateeg

Taken

De raad van toezicht heeft als kerntaken het toezicht houden op de beleidsvoering, klankbord zijn voor en van de directeur-bestuurder en de rol van werkgever vervullen van de directeur-bestuurder. De raad van toezicht geeft goedkeuring aan de voorstellen die van de directeur-bestuurder gaan naar de ledenraad. Het betreft dus breed toezicht houden; de NKC zoekt daarvoor een divers samengestelde raad van toezicht. Samen dienen de leden de juiste achtergrond te hebben en zij dienen een stevige sparringpartner te zijn voor de directeur-bestuurder. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter.

De NKC zoekt drie leden.

Profiel

Kandidaten hebben een academisch niveau, zijn strategisch en bestuurlijk ervaren. Kandidaten willen en kunnen de overgangsfase van een bestuursmodel naar een toezichthoudend model mede vorm geven. Rolvast en verantwoordelijk, communicatief en in staat de juiste balans te vinden tussen betrokken en afstand. Kandidaten zijn bereid hun netwerk in te zetten, staan open voor verandering en zijn ondernemend.

De individuele deskundigheid die we zoeken is gericht op de volgende aandachtsgebieden:
• belangenbehartiging (lokaal en op thema’s)
• marketing, platforms en data
• verzekeringen

Aanbod

De NKC biedt een stevige toezichthoudende rol in een veranderende organisatie waar het tevens gaat om bedienen en verdienen. Affiniteit met toerisme of de vrijetijdssector is een pre. Als toezichthouder ben je van toegevoegde waarde voor camperaars (de leden) en voor een team loyale medewerkers en vrijwilligers.

Het betreft een bezoldigde functie. De raad van toezicht vergadert 6 tot 8 maal per jaar, de ledenraad 4 maal en afhankelijk van de rol in de raad van toezicht komen daar remuneratie, audit of individuele afspraken bij. Als lid van de raad van toezicht moet je rekening houden met minimaal 15 dagdelen per jaar.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Ga dan naar K+V.