Lid evenemententeam regio Zuid


Het Regio Evenementen Team (RET) is gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen in de eigen regio. Maar het RET doet meer. Zo onderneemt zij activiteiten om het contact en de band tussen leden uit de regio en andere regio’s te bevorderen. Ook houdt het team zich bezig met informatieverstrekking over algemene zaken en camperplaatsenontwikkeling, ledenwerving en ledenbehoud. Tevens worden activiteiten uitgevoerd die kunnen leiden tot de bevordering van de doelen van de NKC in het algemeen.

Het team bestaat uit een coördinator, promotor en evenemententeamleden. De NKC vraagt een

Lid RET m/v

Taken

 • neemt het initiatief bij de organisatie en uitvoering van activiteiten (bewezen organisatietalent);
 • bedenkt samen met het evenemententeam nieuwe evenementen, c.q. werkt deze uit en verzorgt de begroting en na afloop de afrekening;
 • geeft leiding aan het/de eigen georganiseerde evenement(en) (met eigen camper);
 • neemt deel aan de vergaderingen van het RET.


Profiel

 • gaat graag met mensen om;
 • werkt graag in teamverband;
 • denkt liever in oplossingen dan problemen;
 • is bereid tot innovatief evenementenaanbod op basis van ledenonderzoek en onder leiding van kantoorcoördinatie;
 • is betrokken bij de NKC en de regio in het bijzonder.


Vereisten

 • voldoende vrije tijd beschikbaar ter voorbereiding en begeleiding van de regio evenementen;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • goede conditie;
 • klant- en servicegericht;
 • in bezit van een computer met internet aansluiting en kunnen werken met e-mail, Word en Excel;
 • enige kennis van het opstellen van een begroting;
 • handelt binnen algemeen NKC beleid en richtlijnen;
 • heeft kennis genomen van het NKC Vrijwilligersstatuut en gaat hiermee akkoord.


De NKC biedt

 • goede vrijwilligersvoorwaarden, vergoeding van onkosten die worden gemaakt (na overleg met de Coördinator RET);
 • een betrokken kantoor- en vrijwilligersorganisatie waar op plezierige en open wijze wordt samengewerkt tussen vrijwilligers en kantoormedewerkers.

Graag uw reacties zo spoedig mogelijk mailen naar Wim Verkuijlen, Coördinator RET Zuid, e-mail, evenementenzuid@nkc.nl.

Klik hier voor meer informatie over het RET Zuid.