Leden evenemententeam Zuid-West


Het evenemententeam Zuid-West is verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen in de eigen regio, het bevorderen van contact en de band tussen leden uit de regio en andere regio’s, informatieverstrekking, ledenwerving en ledenbehoud en andere speciaal in regioverband uit te voeren activiteiten die kunnen leiden tot de bevordering van de doelen van de NKC in het algemeen.

De NKC vraagt

Leden evenemententeam Zuid-West

Het team bestaat uit een coördinator en evenemententeamleden.

Taken

 • neemt het initiatief bij de organisatie en uitvoering van activiteiten (bewezen organisatietalent);
 • bedenkt samen met het evenemententeam nieuwe evenementen, c.q. werkt deze uit enverzorgt de begroting en na afloop de afrekening;
 • geeft leiding aan het/de eigen georganiseerde evenement(en) (met eigen camper);
 • neemt deel aan de vergaderingen van het evenemententeam.

Profiel

 • gaat graag met mensen om;
 • werkt graag in teamverband;
 • denkt liever in oplossingen dan problemen;
 • is bereid tot innovatief evenementenaanbod op basis van ledenonderzoek en onder leiding van kantoorcoördinatie;
 • betrokken bij de NKC en de regio in het bijzonder.

Vereisten

 • voldoende vrije tijd beschikbaar ter voorbereiding en begeleiding van de regio evenementen;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • klant- en servicegericht;
 • in bezit van een computer met internet aansluiting en kunnen werken met Outlook, Word en Excel;
 • enige kennis van het opstellen van een begroting;
 • is het bezit van een camper;
 • het is veelal gebruikelijk dat een eventuele partner lid wordt van het evenemententeam;
 • handelt binnen algemeen NKC-beleid en richtlijnen;
 • heeft kennis genomen van het NKC Vrijwilligersstatuut en gaat hiermee akkoord.

De NKC biedt

 • goede vrijwilligersvoorwaarden, vergoeding van onkosten die worden gemaakt (na overleg met de coördinator evenemententeam);
 • een betrokken kantoor- en vrijwilligersorganisatie waar op plezierige en open wijze wordt samengewerkt tussen vrijwilligers en kantoormedewerkers.

Je kunt je reactie en/of eventuele vragen mailen naar Alex Kesselaar, Coördinator evenemententeam Zuid-West, evenementenzw@nkc.nl.  

Klik hier voor meer informatie over regio Zuid-West.