VerenigingsbestuurHet Verenigingsbestuur is belast met het besturen van de NKC (en het beheer van haar vermogen). Het Verenigingsbestuur bestaat uit vijf tot maximaal zeven personen;  zijnde een voorzitter, penningmeester en overige bestuursleden.

Het Verenigingsbestuur controleert de directeur en het verenigingskantoor op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Ook stelt het bestuur, op aanreiken van de directeur, de strategie, de jaarstukken, statuten en het huishoudelijk reglement vast, waarna deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Ledenraad.

Kantoorcoördinator: Directeur (Stan Stolwerk).

Verenigingsvoorzitter
Ruud Gardenbroek
Penningmeester
Theo van Hoek
Lid Verenigingsbestuur
Leo van Halm
Simen Fopma
Martin Leferink
Jaap Bartoo