Ledenraad


De Ledenraad komt tenminste drie maal per jaar in vergadering bijeen.

Ledenraad NKC 2017 - 2020

Meer informatie over de Ledenraad staat in de statuten

De nieuwe ledenraad:

MIDDEN
Yvonne Grol
Jan van Bergen
Hans van Berkel
NOORD
Ank Diemers
Tiede Boersma
Paul Wijers
 
NOORD-HOLLAND
Anna van Dijk
Pieter van Beek
Ko Westeneng
OOST
Ria Mulder-Bomhof
Henk Timmermans
Geert Doosje
ZUID
Franc Bessems
Jeu Bressers
Joop Witteveen
ZUID-HOLLAND
Johan Rietberg
Piet Schipperus
Joop Verheijen
ZUID-WEST
Jan van Iwaarden
Hans van Poppel
Jan Rycken

Ledenraadsleden handelen zonder last of ruggespraak.

Agenda voor 2019

9 februari

LR 1: Startdocument governance NKC

11 mei

LR 2: Statuten en reglement

29 juni

LR-3: Benoemen raad van toezicht en doelrealisering: goedkeuring bestuursverslag 2018 en decharge VB

14 september

LR-4: Benoemen directie/bestuurder en contributie 2020

9 november

LR-5: Strategisch informeel, strategisch plan en meerjarenbegroting

14 december

LR-6: Besluitvorming: goedkeuring beleidsplan/begroting 2020


Leden kunnen een vergadering van de ledenraad bijwonen. Aanmelden kan middels het sturen van een e-mail met daarin naam en lidnummer naar office@nkc.nl.

Bekijk ook de animatie over de NKC in 2017.

Verslagen