Ledenraad


De Ledenraad komt tenminste drie maal per jaar in vergadering bijeen.

Ledenraad NKC 2017 - 2020

Van 1 februari tot 13 maart 2017 hebben NKC-leden hun stem kunnen uitbrengen op de kandidaten in hun regio. Alle stemmen zijn inmiddels geteld. De nieuwe ledenraad bestaat uit een mix van 15 nieuwe en 6 ervaren deelnemers. Het aantal vrouwen in de ledenraad is van 3 naar 4 gestegen. De nieuwe ledenraad is officieel geïnstalleerd tijdens de eerste bijeenkomst op 8 april 2017.

Meer informatie over de Ledenraad staat in de statuten

De nieuwe ledenraad:

MIDDEN
Yvonne Grol
Jan van Bergen
Hans van Berkel
NOORD
 Ank Diemers
 Tiede Boersma
  Paul Wijers
 
NOORD-HOLLAND
 Anna van Dijk
 Pieter van Beek
 Ko Westeneng
OOST
 Ria Mulder-Bomhof
 Henk Timmermans
 Geert Doosje
ZUID
Franc Bessems
Jeu Bressers
Joop Witteveen
ZUID-HOLLAND
 Piet Schipperus
 Joop Verheijen
ZUID-WEST
 Jan van Iwaarden
Jan Rycken

Ledenraadsleden handelen zonder last of ruggespraak.

Agenda

14 april

LR 1 strategisch/informeel

19 mei

LR 2: doelrealisering: goedkeuring bestuursverslag 2017 en decharge VB, contributie 2019

3 november

LR-3: strategisch/informeel, strategisch plan en meerjarenbegroting

8 december

LR-4: besluitvorming: goedkeuring beleidsplan/begroting 2019


Leden kunnen een vergadering van de ledenraad bijwonen. Aanmelden kan middels het sturen van een e-mail met daarin naam en lidnummer naar office@nkc.nl.

Bekijk ook de animatie over de NKC in 2017.

Verslagen