Leden evenemententeam Zuid

Het evenemententeam Zuid is verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen in de eigen regio, het bevorderen van contact en de band tussen leden uit de regio en andere regio’s, informatieverstrekking, ledenwerving en ledenbehoud en andere speciaal in regioverband uit te voeren activiteiten die kunnen leiden tot de bevordering van de doelen van de NKC in het algemeen.

De NKC vraagt

Leden evenemententeam Zuid


Het team bestaat uit een coördinator en teamleden.

Taken

 • neemt het initiatief bij de organisatie en uitvoering van NKC-activiteiten;
 • bedenkt (samen met het evenemententeam) nieuwe evenementen, werkt deze uit en verzorgt de begroting en afrekening;
 • geeft leiding aan eigen georganiseerde evenement(en);
 • neemt deel aan de vergaderingen van het evenemententeam.

Profiel

 • organisatietalent, die graag met mensen omgaat;
 • werkt graag in teamverband;
 • oplossingsgericht;
 • betrokken bij de NKC en de regio in het bijzonder

Vereisten

 • voldoende vrije tijd beschikbaar ter voorbereiding en begeleiding van de regio evenementen;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • in bezit van computer met Office en ervaring met Excel;
 • enige kennis van het opstellen van een begroting;
 • in het bezit van eigen camper;
 • handelt binnen algemeen NKC-beleid en richtlijnen
 • gaat akkoord met het NKC Vrijwilligersstatuut

De NKC biedt

 • goede vrijwilligersvoorwaarden en reiskostenvergoeding;
 • betrokken kantoor- en vrijwilligersorganisatie waar op plezierige en open wijze wordt samengewerkt

Je kunt je reactie en/of eventuele vragen mailen naar Wim Verkuijlen, Coördinator evenemententeam Zuid, [email protected].