Elzeline Bergisch - regio Midden

Belangrijke onderwerpen

  • Duurzaamheid
  • Betaalbaarheid
  • Aandacht voor diversiteit van leden en lidmaatschapsvormen

Motivatie

Q3 2018 hebben wij een camper gekocht. Het stond al langer op ons lijstje "later als we groot zijn", maar ja wanneer ben je groot... Als nieuwe camperaar heb je veel vragen, maar waar kan je die stellen. We kwamen al snel achter het bestaan van de NKC en werden lid. Het is enerzijds fijn om zo verbonden te zijn met andere camperaars en anderszijds te weten dat je belangen behartigd worden op (inter)nationaal niveau. Om een steentje bij te dragen aan de NKC heb ik mij vorige ledenraadsperiode verkiesbaar gesteld en ben ik in de ledenraad gekomen. Het lijkt mij zinvol en leuk om ook de volgende ledenraadsperiode mijn steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen bij de NKC.