NKC-groepsreizen in coronatijd

De NKC gunt elke camperaar het gevoel van vrijheid en veiligheid tijdens het ontdekken van nieuwe landen en plekken. Ook in coronatijd en juíst tijdens een NKC-groepsreis. Deelnemers kiezen ervoor om ontzorgd te worden en onder begeleiding te genieten van al het moois dat een bestemming te bieden heeft 

Laatste update: 14 november 2022

NB: de schuingedrukte tekst is gewijzigd t.o.v. de voorgaande versie.   

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over het reizen in coronatijd. Daarom hebben we een ‘NKC Covid-19 protocol Camperreizen’ opgesteld. Daarin staat alle informatie overzichtelijk op een rij, onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

NKC Covid-19 protocol Camperreizen


1. Voorwaarden voor deelname aan een NKC Camperreis

Onbezorgd en veilig camperplezier in coronatijd. Dat vindt de vereniging NKC belangrijk. Daarom heeft de NKC gekozen om bij groepsreizen bij voorkeur met volledig gevaccineerde deelnemers en reisbegeleiding op reis te gaan. Op dit moment zijn de eisen van de Nederlandse overheid versoepeld en is het ook mogelijk om zonder (volledige) vaccinatie aan een NKC Camperreis deel te nemen. Mocht de Nederlandse overheid de eis tot volledige vaccinatie c.q. het tonen van een ‘groen vinkje’ weer verplicht stellen in de coronacheck app dan zal de NKC daar wellicht in meegaan en zal dit weer een verplichting kunnen worden. 

 • Indien het land / de landen van bestemming eventueel nog aanvullende eisen stelt / stellen, dan zijn deze ook van toepassing voor de deelnemers aan de NKC Camperreizen. De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat de daar geldende coronacheck een ‘groen vinkje’ vertoont. Indien dit niet het geval is en de deelnemer dus genoodzaakt is de inschrijving voor de reis te annuleren, dan gelden de annuleringskosten volgens de Algemene Voorwaarden NKC Camperreizen.
 • Indien een vaccinatiebewijs of meerdere bestemmingen verplicht is dan dient de deelnemer hiervoor de coronacheck app te downloaden. Hierin vind je een digitaal corona certificaat dat geldig is binnen de EU. Aangeraden wordt om ook een uitgeprinte versie van het vaccinatiebewijs mee te nemen.
 • De NKC is niet verantwoordelijk voor het eventueel ontbreken van de juiste reispapieren incl. documenten gerelateerd aan Covid-19 (zoals een vaccinatiebewijs). De eventuele gevolgen hiervan zijn voor risico en rekening van deelnemer.

2. Aanpassingen aan programma

 • De ontwikkelingen in Nederland en op de plaats van bestemming worden nauwlettend in de gaten gehouden door de NKC. Blijkt een excursie of activiteit tijdens de reis door externe omstandigheden naar het oordeel van de NKC reisbegeleiding toch niet coronaproof te zijn en de NKC kan de activiteit nog kosteloos annuleren, dan krijg je je geld van dit onderdeel terug.
 • Deelnemers dienen zich te conformeren aan de coronaregels die op de bestemming(en) gelden. Zo niet, dan zal de reisbegeleider in overleg met de NKC in het belang van de veiligheid van de groep en de eigen veiligheid passende maatregelen nemen.

3. De kennismakingsbijeenkomst 

 • De kennismakingsbijeenkomsten worden uitgevoerd op basis van de richtlijnen van de overheid. Zij kunnen hierdoor afwijken van het oorspronkelijke programma.  
 •  De reisbegeleider kan er eventueel voor kiezen om de bijeenkomst online of direct voorafgaand aan de reis te laten plaatsvinden.   

4. Quarantaine

Quarantaine bij aankomst en tijdens het verblijf

 • Indien binnen 2 weken voor aanvang van de reis een quarantaineverplichting geldt op één of meerdere bestemmingen dan wordt de reis geannuleerd. De volledige reissom wordt gerestitueerd.
 • Als een gebied met quarantaineverplichting kan worden vermeden door de route van de reis aan te passen (zonder hiermee grote concessies aan de reis te doen) dan zal de reis wel doorgang vinden.
 • Indien een deel van de reis niet uitgevoerd kan worden vanwege een algemene quarantaineverplichting die tijdens de reis ontstaat, dan vergoedt de NKC de niet-genoten reisdagen.
 • NKC zorgt desgewenst voor een geschikte camping- of camperplaats indien deelnemer in quarantaine moet vanwege klachten of een positieve test op het coronavirus. Indien mogelijk wordt verbleven op de oorspronkelijk geboekte camping. Indien een andere camping noodzakelijk is dan zijn de kosten van deze overnachting(en) voor rekening van deelnemer.  

Quarantaine na terugkeer in thuisland 

 • Als na afloop van de NKC camperreis een quarantaineverplichting geldt bij terugkeer in het thuisland van deelnemer dan is dit het risico van deelnemer.  

5. Lockdown

 • Indien er sprake is van een lockdown in het land van bestemming, waardoor deelnemers het land niet in mogen reizen, dan wordt de reis geannuleerd. De reissom wordt gerestitueerd, of gebruikt voor het omboeken naar een andere bestemming, dit in overleg met deelnemer.
 • Indien tijdens de reis een lockdown van kracht wordt waardoor de reis afgebroken moet worden dan ontvangt deelnemer een vergoeding voor de niet-genoten vakantiedagen, conform artikel 7.6 van de Algemene Voorwaarden NKC Camperreizen.

6. Kleurcode van het land wijzigt vooraf of tijdens de reis van geel naar oranje of rood

 • De NKC besluit in overleg met de reisbegeleiding hoe te handelen, indien het hele land of een regio op ‘oranje’ of ‘rood’ kleurt. Er zal gekeken worden of er naar de mening van de NKC nog een passend programma geboden kan worden. Hieronder wordt verstaan het bieden van overnachtingslocaties en de mogelijkheid om individueel en/of in groepsverband diverse excursies te maken. De NKC en/of reisbegeleiding zal de deelnemers informeren.
 • Afreizen naar dergelijke gebieden kan extra risico's met zich meenemen. Op de bestemming kunnen beperkende maatregelen gelden. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.
 • Indien de NKC de reis vóór vertrek annuleert, vindt volledige restitutie van de volledige reissom plaats. Indien deelnemer zélf de inschrijving voor de reis wil annuleren, verzoeken wij de deelnemer contact op te nemen met NKC Reizen.
 • Indien de NKC tijdens de uitvoering van de desbetreffende reis besluit de reis te staken, vindt restitutie plaats van de niet genoten reisdagen (na verrekening van eventuele extra gemaakte kosten, conform artikel 7.6 van de Algemene Voorwaarden NKC Camperreizen). Indien deelnemer zelf deze keuze maakt en afhaakt van de groepsreis, vindt in beginsel geen restitutie plaats.

7. Mogelijkheid tot opsplitsing van groep

 • Uniek aan de groepsreizen van de NKC is dat er vaak vier reisbegeleiders meegaan. Dat betekent dat het mogelijk is om deelnemers in kleinere groepen op te splitsen bij excursies en/of maaltijden.
 • Indien nodig zetten we tegen kostprijs meer bussen in voor de excursies. Zo zorgen we ervoor dat elke activiteit qua groepssamenstelling zo veilig mogelijk is.

8. Corona gerelateerde klachten tijdens de reis

 • Krijgt deelnemer op reis corona gerelateerde klachten, dan dient dit direct gemeld te worden bij de reisbegeleiding. Deelnemer moet zich zo spoedig mogelijk (laten) testen. Tot het moment van een negatieve testuitslag is deelnemer uitgesloten van groepsactiviteiten.
 • Indien de uitslag voor één of beide reispartners ‘positief’ is, dan zijn beide deelnemers van deze equipe verplicht om in isolatie te blijven volgens de termijn die op dat moment geadviseerd wordt door het RIVM. Pas daarna is aansluiting bij de groep weer mogelijk, mits deelnemer klachtenvrij is.  
 • Bij een positieve Covid-19 test en verplichte isolatie heeft deelnemer geen recht op vergoeding van de niet genoten reisdagen, extra verblijfskosten en/of eventuele andere kosten. Deze situatie is persoonsgebonden en valt onder het eigen risico van deelnemer.
 • Indien deelnemer vanwege een coronabesmetting geen gebruik kan maken van een eventuele ferryovertocht of vlucht, dan zal de NKC assisteren bij het omboeken van de ferry of vlucht naar een latere datum, in overleg met deelnemer. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van deelnemer. De reisbegeleiding zal met de groep verder reizen en niet achterblijven bij de deelnemer.
 • De reisbegeleiding kan alle deelnemers vragen om gedurende de reis een of meerdere keren een Covid-19 zelftest te doen, mocht hier aanleiding voor zijn. Een aanleiding zou kunnen zijn, een positieve uitslag van een medereiziger, maar ook een bezoek aan een activiteit waar ook niet deelnemers bij aanwezig geweest zijn (bijvoorbeeld een stadsbezoek/markt) waarbij de kans op een besmetting aanwezig is. De deelnemers worden geacht hieraan mee te werken. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Als deelnemer hiertoe niet bereid, dan volgt uitsluiting van gezamenlijke activiteiten.
 • Deelnemers die in contact zijn geweest met een positief getest persoon moeten op de dag van de geconstateerde besmetting een zelftest uitvoeren, en wederom na 5 dagen na het laatste contact.
 • Indien een deelnemer positief is getest, dan gaat hij (en de eventuele partner) in isolatie. In principe verblijft de deelnemer (verblijven de deelnemers) in en rondom zijn eigen camper. Deelnemer(s) wordt (en) geacht zo min mogelijk risico te nemen om andere mensen te besmetten, door onder andere op minder drukke tijden gebruik te maken van faciliteiten op de camping/camperplaats. 

9. Uitval door ziekte reisbegeleiding

 • Indien de reisbegeleiding positief getest wordt op Covid-19 dan zullen zij in isolatie gaan of de groep verlaten. Eventueel keert de reisbegeleiding weer terug na de voorgeschreven periode van isolatie.
 • De NKC zal ofwel een vervangende reisbegeleider aanstellen, ofwel besluiten dat de reis voorgezet wordt onder begeleiding van de overgebleven reisbegeleider(s).

10. Meenemen vanuit Nederland

Wij adviseren je dringend om onderstaande zaken vanuit Nederland mee op reis te nemen:

 • Ruim voldoende mondkapjes (in sommige landen zijn FFP2 mondkapjes verplicht)
 • Desinfecteringsmiddel
 • Een thermometer
 • Een aantal goedgekeurde Covid-19 zelftesten

11. Regels en afspraken tijdens de reis

 • In sommige landen is de 2G+ regel van kracht. Ook na vaccinatie met de boosterprik of het kunnen tonen van een herstelbewijs is een negatieve coronatest verplicht. Kosten hiervan zijn voor rekening van deelnemer.
 • De reisbegeleiders hebben het recht om deelnemers te vragen naar corona gerelateerde klachten. Indien zij dat noodzakelijk achten kunnen zij deelname aan (een onderdeel van) het programma weigeren totdat er een negatieve test overlegd kan worden. 
 • De regelgeving en voorwaarden per land zijn aan veel veranderingen onderhevig. De NKC geeft geen adviezen hierover, deelnemer is zelf verantwoordelijk om na te gaan welke eisen er ter plaatse gelden. De meest recente informatie over reisadviezen en regelgeving is te vinden op: www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.
 • Ook op de website www.wijsopreis.nl is veel nuttige informatie te vinden.

12. Check je reisverzekering

 • Reisverzekeringen verschillen. Ook als het gaat om de vergoeding van kosten die je tijdens je reis maakt als gevolg van corona. Check daarom de voorwaarden van jouw (reis)verzekering.
 • Wil je weten wat de reisverzekering van de NKC dekt, kijk dan op de reisverzekering-pagina. Hier staat een overzicht met de verschillende onderdelen van de reisverzekering en de kosten die afhankelijk van het reisadvies (groen, geel, oranje, rood) worden uitgekeerd. Ook staan de meest gestelde vragen over de NKC reisverzekering m.b.t. corona op onze website vermeld. Uiteraard geldt dit advies ook voor je overige verzekeringen, check vooraf bij je verzekeringsmaatschappij wat wel of niet gedekt is.

13.De NKC biedt hulp en ondersteuning bij repatriëring wanneer dit nodig is

Wat er onderweg ook gebeurt: de NKC helpt deelnemers weer veilig thuis te komen.

 • We ondersteunen met advies over veilige routes, overnachtingsplaatsen en benodigde doorreisformulieren, mede dankzij onze goede contacten met bijvoorbeeld ambassades.
 • Bij een onverhoopte repatriëring, indien terugreis met camper niet mogelijk is, adviseren we over een veilige, door NKC Verzekeringen goedgekeurde stallingsplaats. Ook zal de NKC haar uiterste best doen om de deelnemer dan snel en veilig met een vlucht naar Nederland terug te laten keren.
 • De kosten welke gemoeid zijn met de repatriëring zijn voor rekening van de deelnemer.

14. Algemene Voorwaarden NKC Camperreizen

Op de groepsreizen zijn de Algemene Voorwaarden NKC Camperreizen van toepassing.

15. NKC Covid-19 Protocol Camperreizen onder voorbehoud van wijzingen

 • De NKC volgt de Covid-19 ontwikkelingen en behoudt zich het recht voor om op basis hiervan dit protocol tussentijds aan te passen.
 • Deelnemer wordt geacht van dit protocol op de hoogte te zijn.
 • Het meest actuele protocol zoals vermeld op de website van de NKC is van toepassing.