• Actuele richtlijnen
  • Opsplitsen in kleinere groepen
  • Op gepaste afstand genieten
  • Hulp en ondersteuning

Blijf genieten van een NKC-groepsreis, ook in coronatijd

De NKC gunt elke kampeerder het gevoel van vrijheid en veiligheid tijdens het ontdekken van nieuwe landen en plekken per camper. Ook in coronatijd en juíst tijdens een NKC-groepsreis. Je kiest ervoor om ontzorgd te worden en onder deskundige begeleiding te genieten van al het moois dat een bestemming te bieden heeft. Daarom vertrekken al onze groepsreizen uiteraard alleen naar landen met reisadvies code geel of groen. Voor doorreis-landen geldt het advies van de Rijksoverheid, veelal is doorreizen wel toegestaan bij code oranje, echter er gelden dan aangepaste voorwaarden. Zorg dat je deze altijd checkt voordat je op reis gaat. 
Is de bestemming 6 weken korter voor vertrek code oranje of rood, dan wordt de reis geannuleerd en krijg je je aanbetaling terug. En mocht tijdens de groepsreis blijken dat de reis door een eventuele nieuwe lockdown niet kan worden afgemaakt, dan krijg je een deel van de reissom terug.

Met deze extra maatregelen zorgt de NKC ervoor dat je in coronatijd met een gerust hart op reis kunt:

1. We volgen de actuele richtlijnen van de autoriteiten in Nederland én het land van bestemming.

De excursies en andere georganiseerde activiteiten tijdens de groepsreis worden uitgevoerd op basis van de richtlijnen van het RIVM, Buitenlandse Zaken en de autoriteiten van het land van bestemming. De ontwikkelingen in Nederland en op de plaats van bestemming worden nauwlettend in de gaten gehouden door de NKC. Zo kan er snel worden geschakeld. Blijkt een excursie of activiteit tijdens de reis door externe omstandigheden toch niet coronaproof te zijn en de NKC kan de activiteit nog kosteloos annuleren, dan krijg je je geld van dit onderdeel terug. 

Bij deelname dien je je uiteraard te conformeren aan de coronaregels die op de bestemming(en) gelden. Mocht een deelnemer zich hier niet aan houden, dan zal de reisbegeleider in overleg met de NKC passende maatregelen nemen.

2. Deelname aan een NKC-groepsreis is alleen mogelijk als je volledig gevaccineerd bent tegen Covid-19.

Op deze manier zijn zowel deelnemers als reisbegeleiders optimaal beschermd. Zo doet de NKC er alles aan om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers te waarborgen.
Bij aankomst op de startcamping moet je het vaccinatiebewijs aan de reisbegeleider tonen. Kun je dit niet, dan word je uitgesloten van deelname; in dat geval vindt geen restitutie plaats. Onder volledige vaccinatie verstaat de NKC twee prikken van de vaccins Pfizer/Moderna of AstraZeneca en 1 prik van het Janssen vaccin.

3. Bij kennismakingsbijeenkomsten is minimaal één vaccinatie verplicht.

Bij deelname aan een kennismakingsbijeenkomst (voorafgaand aan een reis) moet je minimaal eenmaal gevaccineerd zijn. Het vaccinatiebewijs moet je tonen aan de reisbegeleider bij aankomst op de locatie.

4. Door het unieke concept van de NKC reisbegeleiding zijn er mogelijkheden om de groepen op te splitsen.

Uniek aan de groepsreizen van de NKC is dat er vaak vier reisbegeleiders meegaan. Dat betekent dat het mogelijk is om deelnemers in kleinere groepen op te splitsen. En indien nodig zetten we tegen kostprijs meer bussen in voor de excursies. Zo zorgen we ervoor dat elke activiteit qua groepssamenstelling zo veilig mogelijk is. 

5. Corona gerelateerde klachten tijdens de reis.

Mocht je (ondanks dat je gevaccineerd bent) op reis corona gerelateerde klachten krijgen, dan wordt je geacht dit direct aan de reisbegeleiding te melden. Deze zal jou en je (eventuele) reispartner verzoeken een coronatest (sneltest of bij voorkeur een PCR-test) te (laten) doen. Tot het moment dat jullie beiden een negatieve testuitslag kunnen laten zien aan de reisbegeleiding, ben je helaas uitgesloten van groepsactiviteiten. De kosten voor de test zijn voor eigen rekening.  Tip: neem een aantal sneltests mee vanuit Nederland! De Rijksoverheid geeft aan dat sneltesten geen 100% zekerheid bieden, we gaan ervan uit dat iedere deelnemer hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en bij twijfel een PCR-test uit laat voeren bij de lokale autoriteiten.

Indien de uitslag voor één of beide reispartners ‘positief’ is, dan zullen jij en je (eventuele) reispartner niet met de groep mee kunnen reizen naar een volgende camping. Je kunt pas aansluiten bij de groep op het moment dat je een negatieve uitslag kunnen laten zien. Ook hierbij geldt: veiligheid voor alles!  

6. De NKC biedt hulp en ondersteuning bij repatriëring wanneer dit nodig is.

Wat er onderweg ook gebeurt: de NKC helpt je weer veilig thuis te komen. We ondersteunen je met advies over veilige routes, overnachtingsplaatsen en benodigde doorreisformulieren, mede dankzij onze goede contacten met bijvoorbeeld ambassades. Bij een onverhoopte repatriëring, indien terugreis met camper niet mogelijk is, adviseren we je over een veilige, door NKC Verzekeringen goedgekeurde stallingsplaats. Ook zal de NKC haar uiterste best doen om je dan snel en veilig met een vlucht naar Nederland terug te laten keren.