NKC-groepsreizen in coronatijd

  • Actuele richtlijnen
  • Opsplitsen in kleinere groepen
  • Op gepaste afstand genieten
  • Actuele richtlijnen
  • Opsplitsen in kleinere groepen
  • Op gepaste afstand genieten

Blijf genieten van een NKC-groepsreis, ook in coronatijd

De NKC gunt elke kampeerder het gevoel van vrijheid en veiligheid tijdens het ontdekken van nieuwe landen en plekken per camper. Ook in coronatijd en juíst tijdens een NKC-groepsreis. Je kiest ervoor om ontzorgd te worden en onder deskundige begeleiding te genieten van al het moois dat een bestemming te bieden heeft. Daarom vertrekken al onze groepsreizen uiteraard alleen naar landen met reisadvies code geel of groen. Voor doorreis-landen geldt het advies van de Rijksoverheid, veelal is doorreizen wel toegestaan bij code oranje, echter er gelden dan aangepaste voorwaarden. Zorg dat je deze altijd checkt voordat je op reis gaat. 
Is de bestemming 6 weken korter voor vertrek code oranje of rood, dan wordt de reis geannuleerd en krijg je je aanbetaling terug. En mocht tijdens de groepsreis blijken dat de reis door een eventuele nieuwe lockdown niet kan worden afgemaakt, dan krijg je een deel van de reissom terug.

Met deze extra maatregelen zorgt de NKC ervoor dat je in coronatijd met een gerust hart op reis kunt:

1. Deelname aan een NKC-groepsreis is alleen mogelijk als je volledig gevaccineerd bent tegen Covid-19

Onbezorgd en veilig camperplezier in coronatijd. Dat vindt de vereniging NKC belangrijk. Daarom heeft de NKC in goed overleg met de betrokkenen gekozen om voorlopig bij groepsreizen alleen met gevaccineerde deelnemers en reisbegeleiders op reis te gaan. 

De afgelopen periode heeft de NKC vele reizen vanwege COVID-19 moeten annuleren. Gelukkig konden we in het najaar weer enthousiast van start gaan. Om te bepalen hoe we dat het beste kunnen doen hebben we geluisterd naar de deelnemers en reisbegeleiders, die dit op vrijwillige basis doen. Maar ook naar de leveranciers waar de NKC mee samenwerkt, zoals busmaatschappijen, musea en restaurants. Daarnaast hebben we gekeken naar de eisen van de bestemmingen. Tot slot is gekeken naar praktische uitvoerbaarheid van dat alles.

Uiteindelijk heeft de NKC gekozen om voorlopig bij groepsreizen alleen met gevaccineerde deelnemers en reisbegeleiders op reis te gaan. Waarom deze keuze?

De NKC is een vereniging. Wij staan voor onbezorgd en veilig camperplezier. Wij hebben dan ook een verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en veiligheid van onze reisbegeleiders en deelnemers. Tijdens de groepsreizen wil de NKC de deelnemers en reisbegeleiders zo min mogelijk blootstellen aan de kans op coronabesmettingen, aan ziekte of zelfs een ziekenhuisopname onderweg.

De landen en regio’s die de reizen aandoen hanteren vaak verschillende regels om het land binnen te komen of er te verblijven. Tijdens de groepsreizen passeren we diverse landsgrenzen. Het ene land of regio stelt een PCR-test van maximaal 24 uur verplicht, het andere een bewijs van vaccinatie of quarantaineplicht. Ook leveranciers waar de NKC mee samenwerkt, zoals busmaatschappijen, musea en restaurants die onderdeel zijn van de reis, stellen voorwaarden aan deelname.

We hebben de mogelijkheid onderzocht om deelnemers en reisbegeleiding regelmatig een PCR-test te laten doen. Dit is in de praktijk echter onmogelijk omdat dit leidt tot ernstige vertraging van het reisprogramma. Deelnemers moeten testlocaties bezoeken en op uitslagen van de testen wachten. Bovendien worden de deelnemers dan geconfronteerd met extra kosten voor de testen.

Daarom kiest de NKC er voorlopig voor om alleen reizigers en reisbegeleiders op reis te laten gaan die volledig gevaccineerd zijn. Middels de QR-code in de 'Corona check app' kan een deelnemer zowel nationaal als internationaal aantonen dat hij/zij daadwerkelijk gevaccineerd is. Daarmee bieden we camperplezier, en aandacht voor gezondheid en veiligheid.

De deelnemers vinden dat in overgrote meerderheid een juiste keuze van de vereniging waar ze lid van zijn. Uiteraard is het de persoonlijke keuze van de deelnemers om akkoord te gaan met de voorwaarden van de NKC om deel te nemen aan een NKC-groepsreis. In mei 2021, toen de NKC het vaccinatiebeleid bekend maakte, hebben alle deelnemers de mogelijkheid gehad de reis kosteloos te annuleren indien zij zich niet konden vinden in dit beleid. Vanaf dat moment worden de coronaspelregels tijdens het boekingsproces onder de aandacht gebracht. Ook dat is onbezorgd camperplezier!

 

2. We volgen de actuele richtlijnen van de autoriteiten in Nederland én het land van bestemming

De excursies en andere georganiseerde activiteiten tijdens de groepsreis worden uitgevoerd op basis van de richtlijnen van het RIVM, Buitenlandse Zaken en de autoriteiten van het land van bestemming. De ontwikkelingen in Nederland en op de plaats van bestemming worden nauwlettend in de gaten gehouden door de NKC. Zo kan er snel worden geschakeld. Blijkt een excursie of activiteit tijdens de reis door externe omstandigheden toch niet coronaproof te zijn en de NKC kan de activiteit nog kosteloos annuleren, dan krijg je je geld van dit onderdeel terug. 

Bij deelname dien je je uiteraard te conformeren aan de coronaregels die op de bestemming(en) gelden. Mocht een deelnemer zich hier niet aan houden, dan zal de reisbegeleider in overleg met de NKC passende maatregelen nemen.

 

3. Kleurcode van het land wijzigt tijdens de reis van geel naar oranje of rood

Indien deze situatie zich voordoet, dan overlegt de reisbegeleiding met de afdeling Reizen van de NKC. De groepsreis zal in principe afgebroken worden indien het hele land op ‘oranje’ of ‘rood’ kleurt, is er sprake van een regio die oranje of rood kleurt dan wordt bekeken of er omheen gereisd kan worden zodat de reis voortgezet kan worden. Het is de verantwoordelijk van de individuele deelnemer of hij beslist om wel of niet direct naar Nederland af te reizen. Er vindt restitutie plaats van niet genoten reisdagen (na verrekening van eventuele extra gemaakte kosten). 

 

4. Door het unieke concept van de NKC reisbegeleiding zijn er mogelijkheden om de groepen op te splitsen

Uniek aan de groepsreizen van de NKC is dat er vaak vier reisbegeleiders meegaan. Dat betekent dat het mogelijk is om deelnemers in kleinere groepen op te splitsen. En indien nodig zetten we tegen kostprijs meer bussen in voor de excursies. Zo zorgen we ervoor dat elke activiteit qua groepssamenstelling zo veilig mogelijk is. 

 

 

5. Corona gerelateerde klachten tijdens de reis

Mocht je (ondanks dat je gevaccineerd bent) op reis corona gerelateerde klachten krijgen, dan word je geacht dit direct aan de reisbegeleiding te melden. Deze zal jou en je (eventuele) reispartner verzoeken een coronatest (sneltest of bij voorkeur een PCR-test) te (laten) doen. Tot het moment dat jullie beiden een negatieve testuitslag kunnen laten zien aan de reisbegeleiding, ben je helaas uitgesloten van groepsactiviteiten. De kosten voor de test zijn voor eigen rekening.  Tip: neem een aantal sneltests mee vanuit Nederland! De Rijksoverheid geeft aan dat sneltesten geen 100% zekerheid bieden, we gaan ervan uit dat iedere deelnemer hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en bij twijfel een PCR-test uit laat voeren bij de lokale autoriteiten.

Indien de uitslag voor één of beide reispartners ‘positief’ is, dan zullen jij en je (eventuele) reispartner niet met de groep mee kunnen reizen naar een volgende camping. Je kunt pas aansluiten bij de groep op het moment dat je een negatieve uitslag kunnen laten zien. Ook hierbij geldt: veiligheid voor alles!  

 

6. Check je reisverzekering 

Reisverzekeringen verschillen. Ook als het gaat om de vergoeding van kosten die je tijdens je reis maakt als gevolg van corona. Check daarom de voorwaarden van jouw (reis)verzekering. Wil je weten wat de reisverzekering van de NKC dekt, kijk dan op de reisverzekering-pagina. Hier staat een overzicht met de verschillende onderdelen van de reisverzekering en de kosten die afhankelijk van het reisadvies (groen, geel, oranje, rood) worden uitgekeerd. Uiteraard geldt dit advies ook voor je overige verzekeringen, check vooraf bij je verzekeringsmaatschappij wat wel of niet gedekt is. 

 

7. De NKC biedt hulp en ondersteuning bij repatriëring wanneer dit nodig is

Wat er onderweg ook gebeurt: de NKC helpt je weer veilig thuis te komen. We ondersteunen je met advies over veilige routes, overnachtingsplaatsen en benodigde doorreisformulieren, mede dankzij onze goede contacten met bijvoorbeeld ambassades. Bij een onverhoopte repatriëring, indien terugreis met camper niet mogelijk is, adviseren we je over een veilige, door NKC Verzekeringen goedgekeurde stallingsplaats. Ook zal de NKC haar uiterste best doen om je dan snel en veilig met een vlucht naar Nederland terug te laten keren.