NKC Camperreizen - coronarestricties in het buitenland

De NKC gunt elke camperaar het gevoel van vrijheid en veiligheid tijdens het ontdekken van nieuwe landen en plekken. Tijdens de NKC Camperreizen maken deelnemers een keuze om ontzorgd te worden en onder begeleiding te genieten van al het moois dat een bestemming te bieden heeft.

Laatste update: 13 maart 2023

Hoewel in Nederland vanaf 10 maart 2023 geen coronarestricties meer van toepassing zijn, kunnen we ons voorstellen dat je vragen hebt over je reis buiten Nederland.

NKC Covid-19 protocol Camperreizen


1. Voorwaarden voor deelname aan een NKC Camperreis

  • De NKC hanteert geen restricties op het gebied van corona voor deelname aan NKC Camperreizen.
  • Indien het land / de landen van bestemming eventueel nog aanvullende eisen stelt / stellen, dan zijn deze ook van toepassing voor de deelnemers aan de NKC Camperreizen. De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat hij aan de geldende eisen voldoet. 

2. Aanpassingen aan programma

  • Deelnemers dienen zich te conformeren aan de coronaregels die op de bestemming(en) gelden. Zo niet, dan zal de reisbegeleider in overleg met de NKC in het belang van de veiligheid van de groep en de eigen veiligheid passende maatregelen nemen.
  • De regelgeving en voorwaarden per land zijn aan veel veranderingen onderhevig. De NKC geeft geen adviezen hierover, deelnemer is zelf verantwoordelijk om na te gaan welke eisen er ter plaatse gelden. De meest recente informatie over reisadviezen en regelgeving is te vinden op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.
  • Ook op de website wijsopreis.nl is veel nuttige informatie te vinden.

3. Check je reisverzekering

  • Reisverzekeringen verschillen. Ook als het gaat om de vergoeding van kosten die je tijdens je reis maakt als gevolg van corona. Check daarom de voorwaarden van jouw (reis)verzekering.
  • Wil je weten wat de reisverzekering van de NKC dekt, kijk dan op de reisverzekering-pagina. Hier staat een overzicht met de verschillende onderdelen van de reisverzekering en de kosten die afhankelijk van het reisadvies (groen, geel, oranje, rood) worden uitgekeerd. 

4. Algemene Voorwaarden NKC Camperreizen 

Op de groepsreizen zijn de Algemene Voorwaarden NKC Camperreizen van toepassing.