Ledenraad akkoord met nieuwe bestuursmodel


De ledenraad van de NKC heeft afgelopen zaterdag besloten dat de NKC een ander organisatiemodel krijgt. Dit model sluit beter aan bij de huidige omvang en activiteiten van de vereniging.

Raad van toezicht

In de herfst van 2018 had de Ledenraad al een principebesluit genomen over deze verandering. Nu zijn de puntjes op de i gezet. De afgelopen weken heeft de raad daartoe in drie bijeenkomsten onderling en met het bestuur gesproken over de taken, rollen en bevoegdheden van de verschillende organen in het nieuwe model. Dat zijn een ledenraad die dan de beleidskaders van de NKC stelt, een directeur-bestuurder die binnen die beleidskaders beleid ontwikkelt en uitvoert en een raad van toezicht die toeziet op de beleidsvoering en optreedt als klankbord voor de directeur-bestuurder.

Nu de ledenraad heeft ingestemd met de inhoudelijke beschrijving van het model, gaat de notaris hiermee aan de slag om nieuwe statuten te formuleren voor de NKC. Ondertussen gaat een benoemingscommissie, waarin ledenraadsleden en bestuursleden zijn vertegenwoordigd, op zoek naar geschikte kandidaten voor de raad van toezicht.

Benoemen directeur-bestuurder

De verwachting is dat de statuten in mei vastgesteld kunnen worden en dat de leden van de raad van toezicht vervolgens in de loop van juni kunnen worden benoemd. De laatste stap is dan in het najaar: het werven en benoemen van de eerste directeur-bestuurder van de NKC.

In Kampeerauto 2019-3 staat een interview met vertegenwoordigers van de ledenraad waarin zij hun licht laten schijnen over de organisatieverandering. Eerder al – in Kampeerauto 2019-1 – lichtte het NKC-bestuur zijn visie toe.

Reacties


Heel jammer dat dit staat te gebeuren.
Toen Bertus Borger en Willem Hewegen de organisatie wenste aan te passen met oa een ledenraad was dat een logische stap
De indentitijd van de NKC veranderde nauwelijks
( active reisbegeleiders , gezelligheid ,sfeer etc.)
Nu jaren later is er een slogan ''de grootste camperclub etc.etc. en daar gaat het om een soort afgeleide van een sfeerloze vereniging als de ANWB
Jammer ja heel jammer
Beste heer Hazelhoff, Binnenkort is in de verschillende media van de NKC te lezen wat het profiel voor de leden van de raad van toezicht gaat zijn. Ook de verdere procedure wordt dan bekendgemaakt.
Hoe worden de leden van de raad van toezicht benaderd? Heb drie jaar in de ledenraad gezeten en ben erg benieuwd naar de taakomschrijving en de selectieprocedure.

Groeten
Kees Hazelhoff
9 maart moet natuurlijk 9 februari zijn, toch.

Meest actuele nieuwsberichten


Naar nieuwsoverzicht