Emissieloos camperen in 2030?

Dat we naar emissieloos rijden toe gaan is zeker, op welke brandstof we in de toekomst rijden, blijft gissen. Dat is de belangrijkste bevinding uit het Bovag Brandstofdebat 2019 dat op donderdag 31 januari plaatsvond in poppodium TivoliVredenburg in Utrecht.

Brandstofdebat

Debat brandstofmix

Vertegenwoordigers van de overheid, brancheorganisaties, fabrikanten en andere belanghebbenden gingen met elkaar in debat over de brandstofmix van de toekomst. Ook de NKC was aanwezig om de ontwikkelingen op de voet te volgen. Marretje Jelmersma, manager verenigingszaken van de NKC: “Door nauw betrokken te zijn, kunnen we de belangen van de camperaar het beste behartigen. Zo blijft hun passie toekomstbestendig.”

In Nederland zijn meer dan 4.000 tankstations en de ondernemers willen weten in welke richting ze moeten gaan denken. “Het is een hot thema in de branche. Door de presentatie van het klimaatakkoord is de aandacht voor het onderwerp alleen nog maar meer toegenomen”, stelt Erik Stern, branchemanager van Bovag. In het klimaatakkoord is onder andere opgenomen dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos rijden.

Waterstof of elektrisch?

Hoe dat precies ingevuld wordt, is nog niet duidelijk. Over de haalbaarheid van meer elektrische auto’s, vervoer op waterstof en biobrandstoffen zijn de meningen verdeeld. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het een mix van het bovengenoemde. Er wordt in ieder geval hard aan gewerkt het klimaatdoel te realiseren. In 2030 is het doel dat er 1,8 miljoen laadstations zijn voor elektrische auto’s en in 2025 vijftig tankstations voor waterstof. In april opent in Den Haag alvast de eerste hiervan.

Onzekerheden

Jelmersma ziet de toekomst positief in. “Ondanks de nog vele onzekerheden op gebied van brandstoffen, is duidelijk geworden dat op alle fronten gewerkt wordt aan de ontwikkeling van emissieloos rijden. Op de korte termijn door benzine en diesel te vermengen met biobrandstoffen, op langere termijn aan elektrisch voor personenauto’s en waterstof voor zwaar vervoer, dus ook campers, of een combinatie ervan. Consistent overheidsbeleid is hierbij van groot belang.”