NKC in Brussel om lappendeken milieuzones


De NKC sprak vandaag in Brussel met Annie Schreijer-Pierik, die namens het CDA actief is in de EVP-fractie van het Europees Parlement. Onderwerp van gesprek was de grote diversiteit aan milieuzones binnen de Europese Unie.

Frans Hoofwijk en Marretje Jelmersma van de NKC


Door de verschillende regelingen ervaren camperaars beperkingen en onduidelijkheden tijdens hun Europese camperreizen. Schreijer-Pierik was ontvankelijk voor de argumenten van de NKC en wil in mei verdere stappen ondernemen. Dan vindt er een gesprek plaats waaraan meerdere europarlementariërs deelnemen. De NKC behartigt in die discussie de belangen van de camperaars, van wie er ook enkelen aanwezig zullen zijn.

Veel steden scherpen de milieuregels aan die binnen hun grenzen gelden. Deze week werd bekend dat de Duitse steden Düsseldorf en Stuttgart diesels mogen weren die niet voldoen aan de Euro-6-norm.

Reacties


Beste gemeente/NKC,
(ook gemeld in'lappendeken milieuzones' en bij 'Arnhem')

Discrimineer de eigenaren van motorvoertuigen niet. Iets verouderde voertuigen sterven vanzelf langzaam uit net als hun eigenaren.
Maar binnen enkele maanden moeten alle regiogemeenten, rijk en provincies verplicht een nieuw 5-jaren Actieplan Geluid (milieu) ter inzage leggen en gaan vaststellen. Daarin kunnen allerlei concrete (bron)verkeersmaatregelen worden opgenomen om geluidshinder te verminderen. Bijvoorbeeld een groene golf realiseren zal naast geluidreductie ook vuil- en stankreductie betekenen. Wakker worden beste inwoners bij of na Uw lokale verkiezingen!

Hierbij een oplossingsrichting:
Gewoon op hoofdroutes met verkeerslichten een groene golf netwerk (laten) realiseren of optimaliseren. Dat levert veel minder uitstoot/emissie op dan alleen (wat oudere) diesels weren door een milieuzone in te stellen.
Verbeterde doorstroming en leefbaarheid ontstaat erdoor met veel minder variaties in snelheid (afremmen, stoppen en optrekken) van het verkeer.
Een goed werkende groene golf leidt bovendien tot minder ongevallen, minder files en minder uitstoot/emissie. Het effect is een toenemende leefbaarheid, gezondheid en veiligheid voor zowel de bewoners als de weggebruikers.
Uit proeven, gedaan met een testvoertuig bij in- en uitgeschakeld groene golf systeem, komen de volgende verminderingen uitstoot/emissie van de componenten:
koolwaterstof (HC) 84%
koolmonoxide (CO) 91%;
kooldioxide (CO2) 17%;
stikstof (NOx) 66%
BRON/link Rijksoverheid: https://www.infomil.nl/publish/pages/138239/verkeersmaatregelen.pdf
Groet, Rinus072
Prima mijnheer Frans en Marretje Jelmersma om de strijd aan te gaan om een verantwoord en realistisch Europees beleid na te streven voor het gebruik van "oudere" campers. Voor mij hoort daar ook de duidelijkheid bij voor aanpassingsmogelijkheden (retrofilter of anders). Dit alles met als leidraad dat wij allen gebaad zijn met een schoner milieu en dat dat ook wat mag kosten.

Paul Schimmel
Echt zonde dat jullie je tijd verdoen aan de EU .
Deze bodemloze put (waar onze miljarden in verdampen ) zal nooit iets bereiken.
In het verleden heb ik het ook al een aan gekaart. " Zit ik nog wel be de goece vereniging " Ik ben blij dat de vereniging het bespreekbaar maakt in Europa. Wij belijden geen woon werk verkeer maar recreatief onderweg. En zomaar een nieuwe camper kopen zir er niet altijd in. En aan kapitaalvernietiging doen we toch ook niet. Dus NKC maak u sterk voor de camperaars en ook voor de bereisde campers.
Gr Hans
De NKC zal niet alleen voor het milieu moeten opkomen, maar ook voor de vele leden die oudere campers, die op diesel rijden, die niet voldoen aan de euronorm.

Eenduidige standaarden t.b.v. milieu en subsidies voor ombouw dienen dan ook speerpunten te worden in het beleid van de NKC.

Ik denk dat veel leden hun lidmaatschap gaan opzeggen als dit niet op goede wijze wordt gebracht en gecommuniceerd.
Hoe kunnen we nou voor Europa zijn als ieder land zijn eigen plannen trekt? Er is natuurlijk al veel goeds gebeurd maar de geloofwaardigheid van een verenigd Europa wordt hiermee toch een stuk minder.

Meest actuele nieuwsberichten


Naar nieuwsoverzicht