Ford blijft bij voorstel aan gedupeerde camperaars


Ford Nederland houdt vast aan het twee weken geleden gepresenteerde voorstel, dat gedupeerden toen niet hebben ervaren als herstel van vertrouwen in het merk Ford. Het voorstel houdt in dat gedupeerden een verzekeringsproduct kunnen afnemen en enkelen gecompenseerd worden voor de motorschade en eerder gemaakte kosten.

Dit blijkt uit een gesprek dat de NKC vorige week voerde met Ford. Inzet van de bespreking was de stevige kritiek die losbrak toen Ford vorige week het voorstel presenteerde, zonder zelf aanwezig te zijn op de daarvoor georganiseerde bijeenkomst met gedupeerden in Soesterberg.
 
Ford verklaart dat het voorstel blijft zoals het is. Er is geen ruimte verder te gaan dan het merk nu voorstelt. Met het maken van een verzekeringsproduct gaat Ford verder dan gebruikelijk binnen de organisatie, stelt het concern. In de voorgestelde regeling biedt Ford gedupeerden een jaar gratis verzekering op voorwaarde dat de camper via een Forddealer een soort nulmeting krijgt, met een controle van de verstuivers bij een Denso-gecertificeerd bedrijf.

Nog niet definitief

Het verzekeringsproduct is echter nog niet definitief rond. Ford Nederland is in de afrondende fase van deze verzekering en heeft er vertrouwen in dat dit niet lang meer op zich zal laten wachten. De camper mag, in het huidige voorstel, niet ouder zijn dan tien jaar en de kosten van de nulmeting en de verstuivertest zijn voor rekening van de klant. Zijn de verstuivers niet in orde, dan zal Ford de klant hierin tegemoet te komen, afhankelijk van de historie van de auto. Ford heeft toegezegd hier coulant mee om te gaan, ook als de onderhoudshistorie niet 100 procent sluitend is. Daarnaast zijn de kosten voor het beoogde verzekeringsproduct voor rekening van Ford en ook de kosten van een mogelijk noodzakelijke motorsoftware update worden door Ford gedragen.

De NKC vernam dat, hoewel de regeling nog niet definitief vaststaat, de eerste gedupeerden de weg naar de Forddealer hebben gekozen om daar hun camper voor onderhoud en test te brengen. In sommige gevallen passen individuele Forddealers de regeling ruimer toe dan zij naar de letter van het voorstel zouden moeten doen. NKC-directeur Stan Stolwerk: “Hangende het definitieve voorstel handelen Forddealers dus al naar de geest van het voorstel en daarbij is men ruimhartiger dan ik had verwacht. Dat is goed nieuws. Immers tot een jaar geleden kreeg de consument nul op het rekest bij Ford. Ook goed om op te merken dat de communicatie van Ford nu intern bij alle dealers en Transit centra geland is. Men lijkt nu van de hoed en de rand te weten en dat was tot voor kort anders en hinderlijk voor de consument.”
 


Ford gaat ook een vijftiental zwaar gedupeerden voor enkele duizenden euro’s coulance aanbieden. Deze gedupeerden krijgen van Ford hierover nader bericht. “Fijn dat we dat voor hen hebben weten te bewerkstelligen”, aldus Stolwerk.
 
In het gesprek beloofde Ford te gaan kijken naar aanpassingen van het voorstel, zoals de gedupeerden hebben verzocht. Het betreft dan bijvoorbeeld een verruiming van de maximumleeftijd van tien jaar van de camper en geldigheidstermijn van drie maanden van de verstuivercheck. Om het huidige proces niet verder te vertragen, is alle aandacht van Ford Nederland nu eerst gericht op afronding van de regeling en verzekering. “Wanneer we dat proces nu weer openbreken, voorzie ik weer vertraging en daar is niemand bij gebaat. Nu afronden en starten is ons devies. Daarna leggen we het verzoek om de maximale leeftijd van de campers te verhogen bij verzekeraar neer”, aldus de woordvoerder van Ford.

Domper voor de NKC

Dat Ford niet meer gevoelig bleek voor de kritiek van de gedupeerden, is een domper voor de NKC. “We hebben een halfjaar met Ford onderhandeld en nu is de rek eruit. Ik heb ervaren dat onze gesprekspartners van Ford Nederland het uiterste gedaan hebben binnen de mogelijkheden die zij hadden. Het is absoluut geen ideaalplaatje, maar er ligt meer dan een jaar geleden, toen de gedupeerden helemaal niets kregen. Of Ford zijn eigen doel, namelijk vertrouwensherstel, hiermee bereikt, moet blijken”, aldus Stan Stolwerk.
 
De NKC is in 2016 begonnen met het in kaart brengen van alle dossiers en heeft technisch en juridisch onderzoek gedaan. Ook kwam het dossier Ford aan bod in een uitzending van het consumentenprogramma Kassa. Een serie van gesprekken met Ford heeft geleid tot het finale aanbod van Ford dat nu op bijna rond is.

Verstuivertest

Het is aan de gedupeerden om af te wegen of zij gebruikmaken van de regeling. Afhankelijk van het dossier (leeftijd en onderhoud camper bijvoorbeeld) betekent dit een eenmalige investering tussen nul en 2.000 euro. Dit laatste als alle verstuivers moeten worden vervangen. Om daarna een jaar lang verzekerd te zijn tegen een motorschade tot 8.000 euro. In de opvolgende jaren is de verstuivertest niet meer noodzakelijk.


Gedupeerden die gebruik willen maken van de regeling, moeten zelf contact opnemen met een algemene Forddealer of bij voorkeur met een gespecialiseerd Transit Centrum. Voor vragen kunnen zij terecht bij de klantenservice van Ford Nederland: 070 7703777.

De NKC blijft met Ford in contact over de uitvoering, ervaringen en mogelijke aanpassingen in de regeling. Ook onderzoekt de NKC verder of er internationaal juridisch nog opties zijn om Ford aan te spreken.

Aanvulling na uw reacties

Uit veel van de online reacties blijkt een wens om snel tot een bevredigende oplossing te komen voor alle gedupeerden. Dat was en is ook ons droomscenario. Maar zo eenvoudig als her en der aangenomen wordt is het helaas niet in de werkelijkheid. Eénduidigheid is helaas niet aan de orde. Ieder dossier is anders en daarbij ligt er ook nog een wereld van verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen; zeker waar het een juridische aanspraak betreft.

De primaire taak van de NKC is op dit moment Ford er toe bewegen voor 1 juli eindelijk met de definitieve regeling te komen. Zodra die verschijnt, kan iedere gedupeerde individueel de afweging maken wel/niet gebruik te maken van deze regeling. In de tussentijd blijven we, ook internationaal, kijken naar opties om Ford te beïnvloeden en toezien op uitvoering van de regeling. Ook bespreken we met Ford verbeteringen (verlengen termijnen o.a.). Hier is ook te herhalen dat het een bijzondere coulanceregeling betreft, juridisch gezien geen compensatie op basis van een schulderkenning.

Juridische stappen?

In een aantal reacties lezen we dat er behoefte is aan juridische stappen tegen Ford Nederland. Daarbij geldt een aantal uitgangspunten, zoals eerder al geschetst door onze advocaat die we hier -kort- herhalen. 

 • Een koper kan een juridisch traject starten tegen de verkoper (zijnde merkdealers, BOVAG-bedrijven, handelaren, particulieren). Er is dus niet één wederpartij. Ford, als producent, is niet betrokken bij de koopovereenkomst en dus geen partij waar het die overeenkomst aangaat. Dit geldt trouwens ook voor de NKC.
 • Bij (non)conformiteit (ook hier is Ford Nederland niet de wederpartij) spelen meerdere facetten in de bij de NKC bekende dossiers. “De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen”. De koper kan verkoper hierop aanspreken. Daarbij is wel van belang “wordt vermoedt dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoordt, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na de aflevering openbaart … “. Wetgever vindt het dus belangrijk hoe het was op moment van aflevering en wanneer het probleem zich voordoet. Bij een ‘claim’ na die zes maanden ….. moet de koper bewijzen dat de camper niet aan de overeenkomst beantwoordt. Non conformiteit lijkt in veel dossiers niet de ‘easy win’.
 • De producent, nu komt Ford wel in beeld, zou aansprakelijk kunnen zijn voor het in de markt brengen van een gebrekkig product (productaansprakelijkheid). Echter eerst wanneer sprake is van schade door dood of lichamelijk letsel kan die aanspraak gemaakt worden.
 • De stelling dat de motor gebrekkig is kent nog een andere uitdaging; namelijk éénduidig (technisch) bewijs leveren voor het gebrek.  Uit de dossiers en uit de vele onderzoeken blijkt vooralsnog niet éénduidig hét gebrek, dé oorzaak.
 • Ook genoemd is de claimstichting. Individuele benadeelden kunnen zich verenigen in een claimstichting of -vereniging en hieraan financieel bijdragen. Het bestuur hiervan kan, al dan niet begeleid door een advocaat, Ford bewegen tot een royalere oplossing dan die de NKC heeft weten los te krijgen. Dit is een optie die open staat. Hiervan heeft de advocaat ten tijde van de bijeenkomst in Soesterberg aangegeven: ‘een lange kostbare weg, zonder garantie op succes’.


De NKC blijft u informeren over de voortgang.

Reacties


Het lezen lukt nog wel, maar het interpreteren niet?
Er valt statistisch te bewijzen dat.... Om deze uitspraak te kunnen doen dien je op de hoogte te zijn van informatie m.b.t. De statistische gegevens. Pffff... (Dit is echt mijn laatste reactie)
"Je wist mij te vertellen dat er statische gegevens zijn...". Pfff..... lezen!
Beste Ruud. Wetenschap valt of staat bij statistisch onderzoek. Beweringen en meningen zijn vaak niet gebaseerd op relevante statische gegevens en worden als "waarheid" aangenomen. Je wist mij te vertellen dat er statische gegevens zijn en je verwijst mij door naar de NKC. (dus ze zijn er niet). Ik hoop dat ik mag vinden dat dit een ernstig tekort is in de zaak omtrent de 2.2. TDci motoren.
Je blijft verzuimen je goed in te lezen, zowel wat betreft de Ford probleem-motor (ook internationaal!), als de verhouding van ondergetekende en NKC. Het heeft allemaal niks meer te maken met in je recht staan. Juridisch ligt de zaak sowieso veel te complex, en is Ford ook te machtig (kapitaalkrachtig). Het gaat erom Ford te dwingen verantwoording te nemen... punt!
Ruud. Ik was niet van plan meer om te reageren, maar een tegenstander als Ruud Mosk verdient uiteraard een antwoord.
Ik heb mijn huiswerk niet goed gemaakt! Oké.....
Als het zo is dat de Ford directie tot een beter voorstel komt, denk ik dat de geachte NKC je in de ere galerij moet plaatsen.
Maar....geachte Ruud.
Jullie hebben jullie voorwerk niet goed gemaakt!.....
Om Ford aan te pakken hebben jullie (de NKC) de Ford directie onderschat is mijn mening. Ze zijn beslist op de hoogte van de statistische gegevens, die nodig zijn om aan te tonen dat de Ford motor 2.2. TDci niet deugdelijk is en dat in vergelijking met andere merken.
Ieder merk heeft wel een motor met problemen, maar jullie bewering is dat de Ford motor 2.2. TDci significant meer problemen vertoont. (Dit heet een hypothese)
De NKC had als voorwerk eerst statistisch onderzoek moeten doen of er inderdaad sprake is van significante afwijkingen in vergelijking met andere merken. Dit is niet gedaan (tenminste daar ga ik vanuit) en dat is dan direct het zwaktebod tegenover Ford met zijn slimme jongens, een kundige juridische afdeling en een goed opgeleide directie. Al het andere wat jullie naar voren hebben gebracht is onvoldoende onderbouwd en vaak gebaseerd op wat er op internet is te vinden c.q. onderbuik gevoelens. Helaas dit is allemaal zeer onvoldoende, maar wellicht nog niet te laat.
Dus NKC (en Ruud Mosk) verzamel gegevens van gevallen (ook van andere merken) en laat een bureau (CBS) dit uitwerken. Laat ze aantonen dat deze motor, de 2.2. TDci significant slechter is dan al die andere dieselmotoren van diverse merken en ga daarmee naar de Ford directie. Dit kost tijd en geld, maar dan kom je met (statistische) feiten. Al het andere wordt van tafel geveegd......
Als het anders is en de Ford directie is de NKC ter wille dan is dat vooral te danken aan het doorzettingsvermogen van het NKC-lid R.M. en dan buig ik nederig mijn hoofd.....
Je hebt je huiswerk wederom niet goed gedaan. De petitie is opgezet door NKC om het ongenoegen kenbaar te maken van iedereen die zich daar in herkend (gedupeerd of niet!), om zodoende Ford te bewegen de beoogde regeling (lees: "verzekering", die ook jij zo graag ziet verschijnen!) alsnog tot stand te brengen. Waarvan ik stel dat dit niet overeenstemming is met wens van verreweg de meeste gedupeerden, aanwezig op de bijeenkomst in Soesterberg. Die mensen willen geen tijdelijke oplossing, maar een definitieve!

Citaat: "Bovenstaande beste Ruud zal je natuurlijk ook weer niet bevallen, maar de weg van Ruud inslaan zal evenmin leiden tot een beter resultaat! "

Daar komen we maar op één manier achter...

PS: vergeet je niet de petitie te tekenen?
Ruud. Voor statistisch onderzoek naar de Ford motor 2.2 TDci heb je niet alleen de gegevens van de Ford-schade motoren nodig, maar de Ford schade gevallen in vergelijking met alle andere schade gevallen middels een relevante steekproef.
Gedupeerden zijn mensen die schade hebben geleden met hun Camper, dus de motorschade. Jij duidt op de emotionele schade en die is helaas subjectief en dus niet meetbaar. (mede als gevolg van de emotionele discussies!)
Nu komt er een "petitie" op basis van een regeling die kennelijk niet is nagekomen.
Ik dien nu deze petitie in te vullen omdat ik "emotionele" schade lijd vanwege het feit dat ik bezitter ben van een Camper met een 2.2. TDci motor. Er dient kennelijk een betere regeling te komen en met wat "druk op de ketel" (met z'n allen naar het hoofdkantoor van Ford) moeten we dit zien te bereiken. We moeten met z'n allen weer met een gerust hart op vakantie kunnen gaan......Parallel moet ik denken aan de Caravan bestuurder die zijn auto (VW met een 2.0 TD) moest achterlaten omdat zijn motor het heeft begeven en aan de man van de FIAT Ducato die met motorproblemen op de camping stond. Dan denk ik toch weer aan mijn voorstel van een motorverzekering voor alle vakantiegangers aangesloten bij de NKC die dan met een "gerust" hart op vakantie kunnen gaan met hun camper of caravan.
Bovenstaande beste Ruud zal je natuurlijk ook weer niet bevallen, maar de weg van Ruud inslaan zal evenmin leiden tot een beter resultaat!
Jij bent een mooie vent! Vraag je naar het rapport, wat hier eerder al vermeld stond, en dan trek je conclusies die nergens op slaan. Koude start of niet (als dat al klopt), dat maakt geen moer uit. Het is een auto met ruim 43000 km op de teller, het exacte moment waarop die het begeeft is irrelevant! Maar heb jij de conclusie wel gelezen? Die is volstrekt helder, en zegt alles over de motor in het algemeen.

En dan ben je pas gedupeerde als je motor stuk is? Ik kan je een verhaal laten lezen van een "gedupeerde" die zich gedwongen voelde z'n camper maar te verkopen, omdat ie niet met de situatie om kon gaan. Maar wel met een vermoedelijke 10k euro onder de normaal gangbare prijs! Hoezo zijn wij als bezitters geen gedupeerden?

Jij bent zo goed in wiskunde? Wees ons dan van dienst, en ga zelf eens onderzoek doen naar de statistiek rondom campers met deze motor. NKC had daar problemen mee, dus biedt je diensten aan. Alvast bedankt!

Ruud. Voor zover ik het heb begrepen betreft het hier een schade bij een "koud-start". (Mijn middelbare school Duits meegerekend). Dit is geen algemeen probleem, lijkt mij. Het betreft hier 1 motorschade. Dus geen algemene analyse van de 2.2 TDci motor, maar van deze specifieke schade. De software upgrade, zo heb ik begrepen van de Ford-dealer zou hierop van toepassing zijn. Ik wil bij deze stellen dat ik niet de pretentie heb om deskundigheid uit te stralen in mijn reacties m.b. tot dieselmotoren. Ik wil me als (ex) wiskunde docent slechts oriënteren op statistische feiten (significantie). Er wordt niet aangetoond dat de 2.2. TDci motor significant meer problemen heeft dan andere motoren (bijvoorbeeld de Volkswagen TD 2.0 dieselmotor). (ik heb je gevraagd naar de statistische bevindingen en je schuift het door naar de NKC) Dat er problemen zich hebben voorgedaan met de Fordmotor (2.2. TDci) neem ik aan. Jouw uitspraak:
"Daar heb ik nog wel het meeste moeite mee, dat mensen een uitgesproken mening hebben zonder zich uitgebreid te verdiepen in de materie". Ik denk dat alle mensen die reageren dit met de beste bedoelingen doen en hun bezorgdheid hebben geuit. Dit geldt ook voor mij. Ik ben niet blind voor de problemen, maar je behoort pas tot de categorie "gedupeerden" als je daadwerkelijk schade heb geleden. In het andere geval ben je (hooguit) een bezorgde eigenaar van een Camper met desbetreffende motor. Het nadeel van alle reacties is nu dat er een "angstcultuur" is ontstaan. Vandaar dat ik nog steeds pleit voor een algemene (motor) verzekering voor eigenaren met een Camper of Caravan. Ik hoop dat ik dit voorstel mag doen zonder negatief commentaar, omdat ik het idee heb dat alle andere voorzetten niet leiden tot een betere oplossing. Jij vindt de oplossing van Ford niet correct t.a.v. de Camper eigenaren (dat mag natuurlijk). Ik vind het toch een nette oplossing en als er zo'n verzekering wordt aangeboden, zal ik er zeker aan meedoen. Met alle Campers naar "Ford" gaan om negatieve publiciteit te genereren? Ik zal het niemand aanbevelen. Ik sluit nu mijn (nette) reacties af en zal niet meer verder reageren.
Ruud. Bedankt voor de link. Zal het bestuderen.
Daar heb ik nog wel het meeste moeite mee, dat mensen een uitgesproken mening hebben zonder zich uitgebreid te verdiepen in de materie. De link heb ik nota bene hier in de commentaren al eerder genoemd! Nog maar eens: http://transitmotorschaden.forumieren.com/t267-laborbericht-zum-gutachten-2015

Ook ik dacht 2,5 jaar geleden praktisch te zijn, om in overleg met ford samen te voorkomen dat ook mijn motor het zou begeven. Vooraf is immers makkelijker overleggen dan achteraf. Maar ik werd en wordt compleet doodgezwegen! Tot eind vorig jaar zei mijn Ford dealer zelfs officieel van niets te weten. Schandalig!

Díe motor is onbetrouwbaar, en Ford weet het. Geen gelul met verzekeringen, gewoon geven waar we recht op hebben: een dieselmotor die moeiteloos 2 a 3 ton km moet kunnen draaien!!!
Ruud. Ben natuurlijk benieuwd naar onderzoeksresultaten, maar kennelijk zijn deze niet beschikbaar. Of beter: Ze zijn er wel maar niet beschikbaar. Het Duitse onderzoeks rapport kern Ik niet, dus geef mij de link waar ik de gegevens kan vinden. Tijdens het rijden houd ik wel degelijk rekening met het "groene gebied" van de toerenteller. Ik weet dat bij teveel toeren mijn kleppen kunnen stuk gaan en bij en te laag toerental de lagers. Ik heb dit seizoen ongeveer 4.000km getreden in Frankrijk met de verrijkte Diesel (overal te krijgen) en heb diverse Transits zien rijden, maar ook de kapotte VW diesel motor en de Fiat Ducato met problemen. Ook heb ik vernomen dat sommige 2.2 tdci motoren problemen veroorzaken die gemaakt zijn in een Turks bedrijf. (wat is waar?). Ik denk vooral practisch. Zorg NKC voor een verzekering voor alle motoren tot een limiet van b.v. 8.000 euro en verwijder z.s.m. Dit dossier.
Johannes, dat is nu precies een taak die weggelegd is voor de NKC! En ze zijn al een heel eind op weg, met registratie van het aantal defecte motorblokken, afgezet tegen de kilometerstanden. Erg jammer dat ze dit niet af willen ronden.

Ben jij eigenlijk wel op de hoogte van het bestaande Duitse onderzoeksrapport, waarin aangetoond is dat de constructie van de zuigers niet deugd? Of ben jij zo iemand die eerst zelf getroffen moet zijn voordat je beseft dat er iets aan de hand is? Of ga je dan nog eerder aan je zelf twijfelen, bang dat je toch nog te onvoorzichtig bent geweest voor die "gevoelige" Ford motor?

Ruud. Je stelt dat statistisch te bewijzen valt dat de motor 2.2 tdci niet deugt. Graag wil ik dat bewijs c.q. De onderzoeks vragen inzien.
helaas is ook de NKC niet in staat het gedraai van Ford tot een goed einde te brengen. Enkel een bezoek aan Ford met alle gedupeerde camperaars zal enige druk op Ford kunnen uitoefenen. De vergoeding die Ford aan slechts een hand vol mensen heeft gegeven stelt ook al niets voor: een tegoedbon van 1.000 euro waarmee men zijn injectoren kan laten testen en om de 0 meting te betalen voor iemand die 7.500 euro heeft moeten betalen voor een nieuwe motor?????

Ford gaat dadelijk vertellen dat ze de gedupeerden gecompenseerd hebben en dat ze alle anderen een regeling hebben aangeboden.........en de NKC gaat misbruikt worden als onafhankelijke toezichthouder op deze geweldige coulance van Ford, wat een prachtbedrijf is dat toch!!

Helaas is Ford een maatje te groot geweest voor de NKC, jammer! Toch bedankt voor de moeite NKC, helaas heeft het niet mogen baten.
@Johannes: het is moeilijk om je serieus te nemen als je nog steeds in twijfel trekt dat er wel degelijk wat aan de hand is met de gewraakte motor. Ook mijn motor loopt momenteel nog als een zonnetje, maar daarom sluit ik mijn ogen nog niet voor wat er gaande is. Ja, ook ik denk zeker dat het scheelt hoe je de motor behandeld. Maar dat is geen enkele garantie dat het ons niet overkomt. En bovendien valt statisch te bewijzen dat er echt iets mis is met dat ding!

Vol in de aanval bij Ford (negatieve publiciteit) zou m.i. wat kunnen bewerkstelligen. Bedrijven vinden het gewoon niet leuk om zo negatief in de belangstelling te staan. Het raakt ze direct in de omzet, en juist dat kan ervoor zorgen dat we serieus genomen worden. Ford Nederland zal zich toch moeten verantwoorden richting moederbedrijf, en dan hebben we de mensen bereikt die de beslissingen nemen...
Door de nog steeds niet heldere situatie wat het probleem is, roept iedereen hier maar wat. Ik heb daar, aangespoord door pure frustratie over de situatie, ook aan meegedaan.
Nu tekent zich af dat mensen die hier dingen schrijven, er steeds meer moeite mee hebben om elkaar te respecteren.
Dit moeten we niet willen!
Alleen Ford Nederland kent het precieze probleem, maar houdt de kaken stijf op elkaar.
Daardoor wordt het probleem niet benoemd en kan het dus niet opgelost worden.
Voor die houding kan ik geen respect opbrengen.
Mijn Smartphone heeft het woord vampier gebruikt. Dit moet uiteraard Campers zijn.
Om nog enkele opmerkingen mee te nemen:
Ik heb geen connecties of aandelen van Ford. Ik ben wel in het bezit van een kennelijk goed lopende 2.2 tdci Ford motor. Ik volg de reacties kritisch (vanwege mijn beroep). In "de soep" gedraaide motoren komen bij alle merken voor een dus ook bij Ford en volgens mij door oorzaken zoals overbelasting, ondeskundig schakelen, vervuilde diesel enz enz. De vraag is voor mij of je statistisch kunt aantonen of dit meer voortkomt bij Ford motoren in vergelijking met andere motoren. Door alle commotie van "gedupeerden" (of z.g. Gedupeerden) hebben eigenaren nu te maken met een significante waarde vermindering. Probeer je nu jouw Camper in te ruilen dan word je verwezen naar dit dossier. M.a.w. Wat "gedupeerden" willen bereiken wordt nu te niet gedaan door onverkoopbare Campers met een 2.2 tdci motor. Tel uit je winst. Met 200 vampiers voor het Ford gebouw verschijnen? Alweer de pers opzoeken? Het draagt alleen maar bij tot "onverkoopbare Campers". Bij problemen ga je naar de Forddealer en overleg daar. Ik heb daar goede ervaringen mee. Met heel dit dossier van de NKC ben ik niet gelukkig en wellicht veel andere Ford 2.2 tdci bezitters ook niet. De opmerking: Laat de Pauw zijn mond houden past, denk ik niet in het doel van een reactie geven. Of Ford een probleem motor heeft gemaakt kan ik niet beoordelen. Wel zie ik dat mijn Camper geen problemen heeft, een normaal verbruik heeft met premium diesel (9 liter op 100km). Tijdens mijn recente reis door Frankrijk heb ik 2 stuk gelopen motoren gezien: En VW en en Fiat..... Verder zal ik mijn "mond houden" zoals er wordt geopperd, maar denk goed na over jullie mogelijk onbezonnen acties.
Ook ik heb afwijzend gereageerd op de laatste voorstellen van NKC. Ben het helemaal eens met de kritische reacties op dit forum. Dit is niet wat de NKC Ford bezitters voor ogen hadden tijdens de bijeenkomst in Soesterberg.
Kom op NKC graag wat hardere actie!!

Pieter Boerma
Ontvangen van Ford:
Ontvangen van de service-manager Wim ten Broeke van Ford Nederland een waarde bon van €1000 te besteden aan verstuivertest en motoronderhoud voor mijn Ford bij een Ford-dealer.

Zal eens vragen of ik dat bedrag cash van de Ford-dealer kan krijgen want het motoronderhoud was immers een ruilmotor van all in €7500.
Overigens heb ik de Ford verkocht dus is de waardebon onbruikbaar.
Beste NKC,

Ik kan het niet helemaal volgen. Dit zijn toch geen opties waar we uit kunnen kiezen?
A. Petitie aanbieden OK, maar niet pas 24 juli. Nee op zeer korte termijn ook al komt Ford nog met een definitieve aanbieding. Deadline is deadline. Toch? Er wordt met jullie / ons gespeeld. Het zou op 1 april al geregeld zijn. Na de deadline nog een verlenging? Ongeloofwaardig!
B. Zinloze actie aldus de huis jurist vsn NKC. Niemand gaat toch €1000,- of meer in een kansloze missie steken?
C. Meedoen of niet aan de regeling. We weten nog niets eens welke regeling. Dus hoezo meedoen?

In Soesterberg is kennelijk al duidelijk te kennen gegeven dat men actie wil. Was niet overtuigend genoeg?

NKC herzie morgen de keuze opties in petitie op korte termijn ja of nee. Dat is een kans om jullie geloofwaardigheid te herstellen.
Jammer dat NKC niet doet wat ze heeft beloofd ik ben erg teleurgesteld in dit gedraaikont en die De Pauw kan zich beter stil houden ik heb het vermoeden dat hij zijn schade al heeft vergoed gekregen. Gedupeerden laat je stem horen Ford heeft een slecht product gemaakt en dat weten ze ook.
Stef. Jammer dat je bij mij niet in de klas wiskunde lessen gevolgd hebt. Je dient n.l. Aan te tonen dat de problemen gelden voor alle motoren. Alle emotionele reacties ten spijt, maar het is geen eenduidig probleem. Geen enkele rechter waar je verhaal bij probeert te halen geeft je gelijk. Ik kies voor een practische oplossing. Met 14.000 leden kun je beter een motor verzekering afsluiting. Iets van Ford verwachten? Samuel Becket schreef een prachtig boek: Wachten op Godot. Het wachten wordt steeds uitgesteld.....


Meneer Stolwerk,

Met verbazing heb ik uw laatste schrijven omtrent het verlopen van de deadline gelezen. Heel erg flauw om geen gehoor te geven aan de massale oproep van gedupeerde leden om actie te voeren bij Ford! Optie 1 is bovendien helemaal een lachertje, om uw eigen deadline van 1 juli op te rekken naar 24 juli. Ongetwijfeld is die datum u ingegeven door Ford.

Uit alles blijkt de te innig geworden relatie van u en uw medewerkers en Ford. Schandalig, u moet  schamen!

Nou gedupeerden, we weten waar we aan toe zijn. Als we wat willen zullen we het alleen moeten doen. Wie wil met mij in optocht naar Ford?
Ja, we zijn allemaal zeer benieuwd. Beetje flauw om niet vandaag al te reageren. Ik reken op goed nieuws, en in mijn optiek is dat geen deal met Ford!

Actie dus, en in dat geval dan toch het liefste mét de NKC voorop. Het mag duidelijk zijn dat de publiciteit zoeken, meest succesvol is met een organisatie als de uwe voorop in de strijd.

NKC, kom snel met het verlossende antwoord. We willen actie voeren!
Beste NKC,

Graag een reactie op de deadline van Ford op 30 juni. Waren ze op tijd of niet?
Vervolgstappen hoef ik niet a la minuut te weten, wel of de deadline gehaald is.
Indien gehaald dan graag snel communiceren wat het uiteindelijke voorstel van Ford is.

Ik had die reactie echt vandaag verwacht! Nu krijg ik argwaan of Ford toch niet wat extra tijd krijgt van de NKC?!
Heeft meneer Pauw aandelen bij Ford ! Wat een kletsverhaal !
Beter lezen Johannes, en je onderschat de kracht van social media...
Ruud. Helaas....Je kunt niet aantonen dat de problemen gelden voor alle 2.2 Ford motoren. Het is onbegonnen werk om hier mee verder te gaan. De vergelijking met Volkswagen die anderen geven zijn niet relevant. Bij Volkswagen is n.l. sprake van fraude bij alle dieselsoftware en dat maakt het echt anders. Mijn voorstel van een verzekering is een praktisch voorstel om de eenvoudige reden dat wij juridisch niet sterk staan. (lees: zeer zwak) Sociale media ten spijt.
Sorry, maar die laatste opmerking slaat sowieso helemaal nergens op. Net zo min als je ideeën omtrent een verzekering... Het is voor mij onbegrijpelijk dat je zo kunt denken!

Er is hier sprake van non-conformiteit, alleen is het om diverse redenen lastig ons recht te krijgen. Gelukkig leven we in een tijd waarin social media krachtig is, en dat moeten we gebruiken. Dat is het minste wat we kunnen proberen!

Hoewel NKC vooralsnog Ford niet wil afvallen in de onderhandelingen, is er nu toch een deadline gesteld. Als het morgen inderdaad zover is, zal NKC de roep van de gedupeerden niet meer kunnen weerstaan...
Ruud. Helder antwoord. Maar een verzekering lijkt toch de meest praktische oplossing. Als de NKC zich hiervoor zou inzetten, dan is dat, denk ik, een oplossing. De Camperverzekering in combinatie met een motor verzekering. De schade bij het "in de soep lopen" bedraagt zo'n 8000 euro. De statistische kans kun je berekenen en de premie er op aanpassen. Zo'n motor schade verzekering kun je dan voor als motoren nemen (dus niet specifiek Ford). Ik denk dat zo'n verzekering best aantrekkelijk kan zijn naast de camper verzekering. Van het beurs genoteerde bedrijf Ford kun je niet meer verwachten.
@Johannes: de problemen met de motoren zijn specifiek voor dit type motor van Ford. Uiteraard zal niet iedereen even 'lief' met de techniek om gaan, en ook zal niet iedereen het uiterste van de techniek vragen (belading, rijden in bergen e.d.), wat een verklaring kan zijn voor het feit dat niet alle motoren al stuk zijn. Maar dat geldt voor alle motoren en alle merken!

Toch is het alleen dit specifieke type motor die een abnormaal hoog uitvalpercentage kent, wat de directe aanleiding is voor de hele discussie. Ford werpt allerlei rookgordijnen op, met als doel tijdrekken. Een verzekering afsluiten natuurlijk is absurd, want het betreft immers een constructiefout. Ford weigert dit te beamen, maar een duits onderzoeksrapport is hier heel helder over!

Juridisch ligt het enorm gecompliceerd, en valt er hoogstwaarschijnlijk geen recht te halen. Maar dat wil niet zeggen dat we het daar dan maar bij moeten laten zitten! De kracht van social media en het zoeken van de publiciteit geeft ons de mogelijkheid om Ford te laten inzien dat dit echt niet zo kan.

Morgen verloopt de deadline van de NKC richting Ford vwb de beoogde verzekerings-"oplossing". Helaas geeft de NKC geeft gehoor aan haar gedupeerde leden om het voorstel bij voorbaad af te wijzen. Maar wellicht gooit Ford haar eigen glazen in, en gaan we binnenkort alsnog onder de vlag van de NKC actie voeren.

Maar desnoods doen we dat ook zonder de NKC, want wat Ford doet kan echt niet!
Alles inmiddels gelezen over de Ford motor waar ik ook eigenaar van ben.
Mijn motor komt uit 2007. M.a.w. ik kan geen aanspraak maken op een eventuele verzekering c.q. coulance.
Even wat punten ter overdenking: (advocaat van de duivel??)
1. Motoren waar aantoonbaar schade is geconstateerd hebben niet juist geschakeld, dus te hoge en te lage toerentallen gebruikt. De bestuurders zijn dus afgeweken om binnen het "groene" gebied te rijden. (tussen de 1500 en 3000 toeren)
Het probleem zou zich n.l. niet voordoen bij "automaten". (Rijden altijd in de juiste versnelling....)
2. De brandstof (diesel) zou kwalitatief niet goed zijn. Het advies is dan ook om V-power Shell of een gelijkwaardig product te gebruiken. De verstuivers zouden hierdoor schoner zijn, dus gebruik geen gewone diesel. (zou dus een oorzaak kunnen zijn van problemen met de verstuivers)
3. Overbelasting ontstaat wanneer je vol beladen een helling neemt (lees: in de bergen rijden), dus de regel geldt dan: hoe zwaarder het voertuig hoe groter de kans is op overbelasting en hoe groter de hellingshoek, hoe groter het probleem wordt. (Natuurkundeles V.O.)
4. Alle motoren uit de serie na 2007 zijn identiek. Waarom geeft de ene motor wel en de andere motor geen problemen.
5. Hoe verhoudt zich de kans op motorschade bij de Ford 2.2. motor ten opzichte van de andere motoren. M.a.w. zijn er bij Fiat, Mercedes, Renault enz ook problemen bekend. (Sleepdiensten moeten dit weten). Wat is de statistische kans op schade i.v.m. andere motoren. Ik hoorde van een Camper eigenaar dat er met zijn (Mercedes) motor ook problemen waren (vervuiling, niet goed functionerende verstuivers). De garage gaf hem ook het advies om goede diesel te gebruiken......

En alles wat ik gelezen heb blijft er dan voor mij de vraag over of Ford geen verzekering (algemeen) kan aanbieden voor Camper eigenaren met een Ford motor. Het lijkt me eigenlijk geen probleem. Iedere eigenaar koopt dan gewoon een Ford 2.2 verzekering. Een kwestie van een rekenmodel op het risico en we zijn bereid om hiervoor een bedrag te betalen? De statistische kans op een in de soep gedraaide motor is niet zo groot lijkt mij. Iedereen is dan van het probleem af, zowel Ford als de eigenaren. En met een verzekering die jaarlijks af te sluiten is verkoop je ook weer gemakkelijk jouw Ford Transit. (?)

Ik wil mij graag als onderhandelaar met Ford aanbieden.....

NKC stuurt bericht uit:

"Geachte heer/mevrouw,

In tegenstelling tot eerdere beloftes heeft Ford nog steeds de definitieve garantieregeling niet gepresenteerd. Ford beloofde aanvankelijk vóór 1 april met een pakket te komen. We zijn nu een kwartaal verder en we kunnen het dossier nog steeds niet sluiten.

De NKC heeft Ford vandaag laten weten bereid te zijn te wachten tot uiterlijk zaterdag 1 juli.

Mocht Ford op 1 juli nóg geen definitieve regeling naar buiten gebracht hebben, zet de NKC, eventueel samen met u, een volgende stap. Hiertoe berichten wij u begin volgende week over mogelijke (publieke) acties.

Met vriendelijke groet,
Stan Stolwerk
Directeur"

Alsof onze roep om actie niet gehoord is, wil dhr. Stolwerk alsnog met Ford tot een deal komen! We worden gewoon genegeerd, en met een beetje pech sluit de NKC het dossier binnenkort... trieste opstelling, NKC!!!
"Hartelijk dank voor al uw reacties. Hierboven lichten wij een en ander nader toe."

Het wordt tijd voor een nieuwe toelichting! Kom op NKC, de tijd dringt...
Wij heben een camper van 2007 592 lang op een Ford 2.2 TDCI motor en hebben helemaal geen boekjes erbij van onderhoud ,toen wij de camper kochten April 2016 hebben we een half jaar garantie gekrgen op de motor maar we hadden er helemaal niet bij stil gestaan dat er iets mis zou zijn ,waren helemaal niet op de hoogte van Ford problemen [jammer genoeg ]anders hadden we deze niet gekocht, we gingen voor de lage km stand 36000 niet te weten dat ook met deze lage stand er problemen kunnen komen, maar..ik zou zo graag een oproep willen doen willen weten [net wat al eerder is geschreven] of onze motor met een lage pk 90 ook vaak voorkomt met problemen , volgens de meeste schrijvers b.v op camperforum befreft het een zwaarderder uitvoering als we daar eeb beetje zekerheid over hebben dan kunnen we misschien met een geruster hart rijden ,tot heden rijdt onze camper als een zonnetje ,wel een update laten doen en een onderhouds beurt bij de Ford garage maar verder geen historie misschien wordt daar wat duidelijk heid over gegven? om de voorzorg te nemen verstuivers laten testen enz.enz. kosten van rond €2000, daar hebben we het geld niet meer voor dus..vandaar deze oproep!


met vriendelijke groet
Peter en Hilly

24-06-2017
Fijn dat u reageert op de reacties NKC.
TIP: zet een datum voor "aanvulling op uw reacties" zodat makkelijker te zien is wanneer u gereageert hebt.

U Schrijft: "Dat Ford niet meer gevoelig bleek voor de kritiek van de gedupeerden, is een domper voor de NKC".
Ik denk dus dat de NKC hier al fout zit. Het is géén domper voor de NKC, de NKC is slechts bemiddelaar. De Domper is er voor alle gedupeerden. Wellicht dat de onderhandelaars van de NKC daar wat meer van doordrongen moeten zijn!

Verder blijft het dus 'pappen en nathouden'. Want u schrijft: "Ford verklaart dat het voorstel blijft zoals het is. Er is geen ruimte verder te gaan dan het merk nu voorstelt."
Dit laat dus duidelijk zien dat praten verder geen zin heeft. Klopt dat NKC? Of klopt uw zin niet?

Gaarne duidelijkheid hieromtrent.
Geachte NKC,

Het wordt nu tijd om Ford een ultimatum te stellen om met een acceptabel aanbod te komen. Laten we zeggen binnen 4 weken. Zo niet, dan wederom de publiciteit zoeken, want dit is een doodlopende weg en doet geen recht aan hetgeen in Soesterberg aan de orde is gekomen.
Door pakken nu !
Ik heb vorig jaar op advies van mijn Ford dealer de verstuivers laten testen 4x goed. Nu moet ik weer mijn verstuivers laten testen en een onderhoudsbeurt. Waarschijnlijk zullen alle verstuivers vervangen moeten worden. Ik heb daar het geld niet voor en bovendien ga ik volgende week op vakantie en is de regeling nog niet rond. Eén ding weet ik wel dat ik niet met een prettig gevoel weg ga.

Wat de argumenten van de NKC betreft, het zal wel dat als je alles volgens de regeltjes bekijkt Ford hier wel mee wegkomt. Echter ik voel me ongelofelijk genaaid door Ford en er is volgens mij maar 1 optie. negatieve publiciteit !! We hebben niks te verliezen want het huidige voorstel is niks en wordt ook niks.

Het argument van de NKC dat alle gemelde gevallen verschillend zijn kan ik moeilijk geloven, de details zullen verschillen maar de motor is stuk, slaat op hol en de zuiger is gescheurd of gebroken. Ook in Duitsland is bekend dat er een te lichte zuiger is gemonteerd. De latere euro 5 motoren hebben een andere zuiger en drijfstang en die gaan niet stuk.

Tijd rekken is voor Ford de goedkoopste optie en daar gaat de NKC blind in mee. Jammer !
Ik heb vorig jaar op advies van mijn Ford dealer de verstuivers laten testen 4x goed. Nu moet ik weer mijn verstuivers laten testen en een onderhoudsbeurt. Waarschijnlijk zullen alle verstuivers vervangen moeten worden. Ik heb daar het geld niet voor en bovendien ga ik volgende week op vakantie en is de regeling nog niet rond. Eén ding weet ik wel dat ik niet met een prettig gevoel weg ga.

Wat de argumenten van de NKC betreft, het zal wel dat als je alles volgens de regeltjes bekijkt Ford hier wel mee wegkomt. Echter ik voel me ongelofelijk genaaid door Ford en er is volgens mij maar 1 optie. negatieve publiciteit !! We hebben niks te verliezen want het huidige voorstel is niks en wordt ook niks.

Het argument van de NKC dat alle gemelde gevallen verschillend zijn kan ik moeilijk geloven, de details zullen verschillen maar de motor is stuk, slaat op hol en de zuiger is gescheurd of gebroken. Ook in Duitsland is bekend dat er een te lichte zuiger is gemonteerd. De latere euro 5 motoren hebben een andere zuiger en drijfstang en die gaan niet stuk.

Tijd rekken is voor Ford de goedkoopste optie en daar gaat de NKC blind in mee. Jammer !
Beste NKC kies toch partij voor de meeste gedupeerden, wat duidelijk was daar in Soesterberg die willen gerechtigheid en als dat middel actie is dan moet dat maar.
Die garantie die ze aanbieden is hooguit voor drie jaar actief, dat stelt niets voor je blijft met een zorg motor zitten, het probleem blijft.
Beste NKC, bedankt voor uw toelichting. Echter gaat u volledig voorbij aan de wens van de gedupeerde leden om de onderhandelingen omtrent de beoogde Ford regeling te staken, en de druk op te voeren middels het opnieuw zoeken van de publiciteit. En dan ook nog eens in de overtreffende trap, met o.a. die optocht naar Ford!

Alles lijkt er op dat u kostte wat kost tot een regeling met Ford wilt komen. Reageer ten minste op onze oproep tot actie, en wees eerlijk over uw bedoelingen! Kom dus niét opnieuw aan met het officiële verhaal rond de juridische on-/mogelijkheden, of dat de afzonderlijke zaken zo moeilijk te vergelijken zijn. Er zijn diverse voorstellen geweest om het anders aan te pakken, ga daar eens op in!

Het lijkt er sterk op dat de relatie tussen NKC en Ford te innig is geworden. Dat blijkt ook uit uw stellige verklaring dat de mensen van Ford echt wel begrip tonen, en doen wat binnen hun vermogen ligt. Dat zal allemaal wel, maar daar hebben wij helemaal geen boodschap aan! Het gaat hier primair om rechtvaardigheid, en een structurele oplossing. En dat zullen we op andere wijze moeten zien af te dwingen!

Nogmaals, het zou helpen als dit georganiseerd wordt met en door de NKC. Geef ondubbelzinnig uw mening hierover, zodat wij (de gedupeerden) onze conclusies kunnen trekken...

Hartelijk dank voor al uw reacties. Hierboven lichten wij een en ander nader toe.
Nou NKC, u leest de meningen hieronder. Ooit was het de bedoeling om dit dossier voor aanvang van het seizoen (begin april) af te kunnen sluiten. Dat gaat niet meer lukken. Het seizoen is inmiddels in volle gang, en ook het hoogseizoen staat alweer bijna voor de deur. Het wordt nu hoog tijd om de nieuwe strategie in te gaan zetten! Dus geef gehoor aan uw gedupeerde leden, en organiseer die dringend gewenste protestmanifestatie voor het hoofdkantoor van Ford!!!
Beste Joop, Ford mailen heeft geen zin, hooguit om je frustratie kwijt te raken. Je krijgt niet eens een fatsoenlijk antwoord op je vraag. Ik wil ook heel graag de camper verkopen, heb nog geen problemen gehad maar dat je ze krijgt is bijna zeker. Kopers lopen met een boog om de camper met de gewraakte motor heen. Ook onze zuurverdiende spaarcenten zitten erin en zien we wat ooit onze droom was in rook opgaan.
Er wordt weer veel gereageerd op de problemen met de Ford 2.2 TDCi motor. We rijden al jaren met onze Hobby Camper (2011) met de Fordmotor (2010) zonder problemen. Onderhoud is altijd volgens de voorschriften bij Ford dealer uitgevoerd. Door alle berichtgevingen en na overleg met Ford Nederland hebben wij vorig jaar bij de Ford dealer tijdens het jaarlijks onderhoud ook de verstuivers laten testen. Alle vier waren goed. We hebben sinds het testen van de verstuivers, nu 7 maanden geleden, door omstandigheden maar 500 km met de camper gereden. We zijn nu al een aantal maanden bezig om de camper te verkopen. Door alle onzekerheid betreffende de betrouwbaarheid van de motor en de nog steeds geen voorstellen/oplossingen van Ford raken wij hem niet kwijt. Het is al erg genoeg dat we de camper moeten verkopen. Wij willen de koper natuurlijk de zekerheid geven dat de camper/motor prima in orde is. Daarom mijn vraag, wat moet ik concreet doen om die zekerheid te geven?
Weer een onderhoudsbeurt en verstuivers laten testen, dan een jaar garantie en wat als dat jaar om is? Welke coulance past Ford toe in de volgende jaren?
Zijn de voorwaarden en condities voor alle bouwjaren hetzelfde?
Wat kost een motor update? Zuigers en verstuivers vervangen? Is dat mogelijk en welke zekerheid geeft dat?
Is de enigste oplossing een nieuwe Euro 5 motor inbouwen?
Feit is als we zo door blijven emmeren komen we geen stap verder en blijven campers met een Ford motor onverkoopbaar en onbetrouwbaar.
Ik stuur dit nu naar de NKC omdat ik het bovenstaande een aantal weken geleden al naar Ford Nederland heb gestuurd. Reactie van Ford gehad dat ze de mail hebben ontvangen. Tot nu toe is het daarbij gebleven.
De NKC moet, in samenspraak met de leden, de regie houden en de verdere strategie bepalen om Ford verder onder druk te zetten. We mogen niet verslappen. Dit is de NKC verplicht aan zijn leden. Concreet: welke stappen gaat de NKC zetten de komende periode ? Er moeten antwoorden komen op de volgende vragen:
- wat is nu de precieze oorzaak van de technische problemen ?
- wat zijn de juridische mogelijkheden om Ford aan te pakken ?
- hoe kunnen we publiciteit geven aan de tekortkoming van Ford ?
NKC, graag uw reactie.

Ford rijder (nog wel)...
Ik wilde eigenlijk na mijn vakantie kijken wat er vanuit de statistiek al is onderzocht. Is altijd wat uit te halen zijn, mits we genoeg en de juiste data hebben. Ik weet niet wat de NKC tot nu toe met statistiek heeft gedaan, anders wil ik wel eens wat criteria opzetten. Er moet nl veel meer ingevuld worden dan Arie de Waard oppert om een goed beeld te verkrijgen.
Ik meld me binnenkort bij de NKC.
NKC, analyseer het Ford-dossier naar gewichtsklasse en campertype!

Afgekeurde verstuivers, (te) zwakke zuigers, verkeerde brandstof, onvoldoende onderhoud….. de deskundigen komen er niet uit of spreken elkaar tegen.

Verstuivers preventief checken of vervangen, motorrevisie na uitval, waardedaling camper bij inruil of verkoop, billenknijpen tijdens een prachtige camperreis, imagoschade Ford….. de gedupeerden schreeuwen om hulp en financiële compensatie.

Na circa 1,5 jaar moeizaam overleg tussen NKC en Ford is het resultaat een bijna definitieve regeling (verzekering) en enige compensatie voor slechts een beperkt aantal gedupeerden. En daarmee zijn alle Transit (motor)problemen echt niet opgelost terwijl het Ford-dossier zal worden gesloten…..!?

Terug naar het begin, elk vraagstuk begint namelijk met een grondige analyse; wat, hoe, wanneer, waarom etc. Zonder een goede analyse met een volledige en juiste diagnose komt er geen oplossing. Juist deze analyse en diagnose ontbreken in het Ford-dossier, of er is/wordt (bewust) niet over gepubliceerd. Omdat een regeling bijna rond is vragen wij toch nog alle aandacht hiervoor.

Er zijn bij NKC circa 85 echte gedupeerden bekend. Categoriseer deze groep nu eens naar gewichtsklasse en campertype, zoals boven en onder 3500kg, onderverdeeld in integraal, alkoof, half-integraal en busmodel. Welke gewichtsklasse en campertype geeft volgens Europa’s grootste camperclub de meeste problemen en waarom. Grote(re) campers hebben immers een verhoogde kans op overbelasting door overbelading en/of meer luchtweerstand. Als er dan ook nog sprake is van structureel foutief schakelgedrag of gebruik van cruise control…… (het nieuwe rijden). Technisch gesproken mag dit natuurlijk niet, maar wie weet (?).

Wij rijden nu met onze Globecar buscamper (2008) met dè potentiële Ford probleemmotor door de Schotse Hooglanden, dagelijks single track roads en hellingen tot 20%. Behalve door billenknijpen, geen centje pijn! (afkloppen) Onderweg in Groot Brittannië zien we ook heel veel Ford Transit busjes van aannemers, bezorgdiensten, taxibedrijven, ambulances en politie. Zelfs kleine vrachtwagens op basis van een Ford Transit zijn hier heel populair. Waarom geven zoveel potentiële probleemmotoren blijkbaar toch geen of weinig problemen? Hoeveel Ford-dossiers bestaan er eigenlijk of zijn er alleen motorproblemen met campers bekend? En over hoeveel % van het totaal aantal geproduceerde probleemmotoren 2007-2010 hebben we het dan? Met andere woorden: hoe groot is de kans dat dè potentiële probleemmotor écht een probleem wordt?

Zijn de gedupeerden uit het NKC-dossier met deze gevraagde analyse geholpen? Nee, helaas niet! Voor ons en de camperbranche levert deze analyse wel een belangrijk verbeterd inzicht. Het probleem wordt dan waarschijnlijk en hopelijk gereduceerd tot de kern. Want als wij óók nog zouden weten dat het Transit motorprobleem niet in het campertype busmodel voorkomt dan rijden we weer opgelucht en zonder billenknijpen verder in onze fantastische camper.

Wij wensen NKC en alle echte gedupeerden heel veel succes met het bereiken van een (meer) bevredigende en definitieve oplossing voor alle partijen.

Arie en Joke de Waard

Ik heb Bregje van der Pluijm stellig belooft dat ik net zolang doorga met actie voeren tegen Ford tenzij ze met een goede oplossing komen. Daar bedoel ik mee andere zuigers en andere drijfstangen of een complete nieuwe euro 5 motor en niets minder. Eventueel bijbetalen is voor mij een optie en dan gerelateerd naar het aantal km wat de motor heeft gelopen.

Naast een optocht naar Ford in Amstelveen denk ik dat er nog veel meer acties te bedenken zijn;

Vragen of dealers bereid zijn een vuist te maken naar Ford omdat het ook hun klanten zijn. Er zijn een paar grote dealers o.a. mijn dealer Wensink (meerdere vestigingen) waar ze zeker gevoelig voor zouden zijn.

Bedrijven benaderen die veel zaken met Ford (bedrijfswagens) doen te mailen met de "Ford camper story" waarin duidelijk staat hoe Ford met haar klanten omgaat. Imagoschade toebrengen !!

Ludieke acties zoals proberen in het Guiness Recordboek te komen met de slechtste motorbouwer ooit, de slechtste service het merk die haar klanten niet serieus neemt en enz.

Zoveel mogelijk publiciteit genereren kranten TV radio enz. In ons netwerk van Ford gedupeerden zitten vast mensen die kennissen hebben in de media. Ik in ieder geval wel dus denkbaar dat anderen dat ook hebben. Alle aandacht als is deze nog zo klein zal zal helpen.

Op parkeerplaatsen gaan "flyeren" en alle geparkeerde Fords een briefje onder de ruitenwisser doen en de bestuurder attent maken op hoe Ford met haar klanten omgaat.
Als alle 200 campereigenaren wekelijks 10 briefjes onder een ruitenwisser doen zijn dat er toch ruim 100.000 Fords per jaar.
Gaat Ford zeker klanten kosten !!

Vertel op verjaardagen en andere bijeenkomsten het Ford verhaal. Een luchtvaartmaatschappij heeft eens onderzocht dat één negatief verhaal verteld door één persoon gemiddeld 60 keer wordt doorverteld (12.000 x)

Nou als Ford dan nog niet in beweging komt zijn ze waarschijnlijk failliet.

Ik bedenk dit nu zo even op een zondagochtend en wellicht zijn er nog meer mensen met goede ideeën.

Tijd voor ACTIE !!

Actie harde Actie (van Kooten en de Bie)

Meneer Stoltenberg van de NKC heeft met eigen ogen kunnen zien hoeveel mensen in Soesterberg in zouden willen gaan op het voorstel van Ford, nl. één. Die ene was de belangenvertegenwoordiger van de handelaren. Ja, die vinden het prima als ze hun voertuig met een jaar garantie kunnen verkopen! Hoewel hij zich waarschijnlijk nog wel verkijkt op de besmeurde naam van campers met een Ford motor... en dat zal alleen maar erger worden, als we niet gaan voor een technische oplossing!

Het was overduidelijk wat de meeste gedupeerden in Soesterberg willen: een veel beter voorstel dan wat Ford nu als eindvoorstel heeft neergelegd. De overall sfeer was duidelijk: men wil Ford onder druk zetten door meer de media te zoeken, en door het organiseren van een optocht naar het hoofdkantoor van Ford!

Maar niet iedereen is online net zo mondig als tijdens de meeting. En hoewel de roep ook hier online toeneemt, dient de NKC nu daadwerkelijk gehoor te geven aan de roep van zijn leden. Mobiliseer de mensen, stel Ford op de hoogte van ons besluit en organiseer die optocht. Nu!!!
Wil best mee naar Amstelveen, heb geen facebook dus kan me zo niet aanmelden. Ik betwijfel of we via dit forum alle Ford camperbezitters bereiken. Meeste kans op succes is als NKC het voortouw neemt en via hun " Ford-mailinglijst" een oproep verstuurd. Kom op NKC actie graag nu!!!!!

M.vr.gr
Pieter Boerma
Ik vind het prima dat NKC van mening is dat ze het momenteel haalbare bereikt hebben. Helaas ben ik het er absoluut niet mee eens. Ik heb al in een heel vroeg stadium aangegeven dat in zulke gevallen waar sprake is van een conflict met de automotive branche meteen in de hoogste versnelling geschakeld moet worden. NKC telt momenteel ruim 40.000 leden. M.a.w er komen jaarlijks zo'n slordige 2,5 miljoen aan contributiegelden binnen. In zulk geval dient men met alle respect voor de huisadvocaat van NKC meteen de grootste broek aan te trekken. M.a.w. neem een advocatenkantoor met ruime ervaring in de automotive in de arm en trek alle registers open. en ja, dat kost een centje. Eerder heb ik al voorgesteld dat gegarandeerd alle "Transit-leden" zelfs een bijdrage hiervoor zouden willen betalen. Het meest bedroevend aan jullie uiteindelijke verhaal is dat niemand een woord rept over de uiteindelijke oorzaak van het probleem. Een eenvoudige google op Duitse en Oostenrijkse sites geeft klip en klaar aan dat de te zwakke zuigers het daadwerkelijke probleem is. NKC moet zich als belangenorganisatie niet meer om de tuin laten leiden. Ford is alleen maar bezig met rookgordijnen, vertragingstactieken en flutoplossingen in de vorm van verzekeringen. Ook moeten we als bestuurder heel goed opletten welke brandstof we wel of niet tanken. In dit licht heb ik nog nooit een merkenoverzicht van Ford gezien wat we wel of niet mogen tanken. De Fiatrijders lachen zich echt een deuk als ze dit soort onzin horen.
Theo Delnoije, Kerkrade
Onze camper wordt in september 10 jaar, we zouden misschien dus maar hooguit 1 jaar gebruik kunnen maken van de Ford verzekering.
Op naar Ford Nederland! Meld je aan op Facebook.
Op dit moment pas 3 aanmeldingen en 1 "misschien".
Als in Duitsland gezegd wordt: "Die Kolben sind zu Schwach", dan moet Ford Nederland toch een keer gaan zeggen: DE ZUIGERS ZIJN TE ZWAK!
Samen met de fabrikant van de zuigers het boetekleed aantrekken en gedupeerde klanten schadeloos stellen. Van mij mag Ford er een reclamestunt van maken in de trant van: "Kijk eens, Ford doet er alles aan om gedupeerde klanten niet in de kou te laten staan". Een dankjewel kan er dan van mijn kant wellicht ook nog wel af, ondanks alle leed tot nu toe.
Maar eerst: Hoe leren we Ford hoe ze de bovenstaande 5 magische woorden uit moeten spreken?? Wellicht toch met een bezoekje aan Ford Nederland, met alle (nog) beschikbare 2.2TDCi's. Hoe langer we wachten, hoe minder er nog lopen. Haast is geboden!!!
@NKC: de roep om actie wordt ook hier op het forum steeds groter, zoals te verwachten was. Nogmaals, bedenk hoe de stemming in Soesterberg was!

Actie voeren zou mogelijk nog meer indruk maken als deze door de NKC Georganiseerd word. Maar als het moet gaan we ook zonder jullie!
@NKC:
De link die W. Krekelberg stuurt is dus het hele onderzoek/bewijs dat er wel degelijk te zwakke zuigers zijn gemonteerd zoals al eerder door dhr Thierry aangegeven is. Hebben jullie met de gegevens van W. Krekelberg al wat gedaan? Dat haal ik niet uit de reactie van de moderator. En hoe reageert Ford specifiek op dit punt?

Over hetgeen jullie met Ford bereikt hebben vergelijken je steeds met vorig jaar toen Ford niets toezegde. Vergelijk het eens met het maximale wat we zouden kunnen bereiken. Dan is de oogst nog maar mager.

Hoe reageert Ford op het voorval van Marie-Jose? Verstuivers gecontroleerd en vervangen en toch plof!? Dat kon toch niet meer?

En laar Ford alternatieven aangeven. Als er betere en bruikbare zuigers zijn vertel het ons! We kunnen dan iig onze buikpijn verhelpen door andere zuigers te monteren, ook al zou Ford geen cent bijleggen. Datzelfde geldt voor het plaatsen van de nieuwe generatie Transit motor. Kan dat??

@Marie-Jose: Overweeg eens om je huidige motor niet te laten repareren maar op 8000+ uit te geven voor een nieuwe generatie transit motor (indien mogelijk). Je betaald meer maar bent definitief van je problemen af. Laat de oude repareren voor veel geld en je hebt nog steeds dat tijdbommetje onder de kap liggen.

Wat was de reactie van Ford?? En ben erg benieuwd in welke situatie jullie motor het begaf, soort terrein, versnelling, toerental etc.
Ik ben het ook helemaal met Ruud Mosk eens, we moet ons niet laten People-en door dreigementen dat ze alles(wat het ook voor mag stellen) laten vallen.
En in mijn geval zou ik maar twee jaar van die garantie gebruik kunnen maken, wat dan.
Ik ga nu met zoveel mogelijk toeren rijden en de 6e versnelling gebruik ik gewoon niet meer zodat ik veel toeren maak en de zuigers zoveel mogelijk ontlast.
Actie naar Amstelveen ben ik voor.
Wij zijn blij met de betrokkenheid die we hier ervaren. De NKC heeft de afgelopen maanden voor en achter de schermen gepoogd Ford te bewegen tot een goede regeling. Daarbij hebben wij ons uitgebreid laten adviseren op technisch en juridisch gebied. De suggesties die we hier lezen hebben we in dit traject ook de revue laten passeren. Deels ook tijdens de bijeenkomst in Soesterberg. Een eenvoudige oplossing die de weg vrijmaakt naar een riante regeling ligt niet in het verschiet. Het voorstel dat er nu ligt is níet ons ideaal. Maar de NKC blijft zich verdiepen in nieuwe wegen, ook juridische.
http://transitmotorschaden.forumieren.com/t267-laborbericht-zum-gutachten-2015

Uit bovenstaand onderzoek blijkt duidelijk dat de zuigers te zwak zijn uitgevoerd, ze kunnen de druk niet aan. De producent van deze zuigers weet dit ook en heeft gevraagd om een terugroep aktie (als ik het goed begrijp tenminste). Ford heeft dit geweten maar wil er niet aan???? Wordt het hun te duur????? Misschien wil de producent van de zuigers wel opening van zaken geven en ons hiermee het juiste wapen geven om Ford mee te "overtuigen" om met een beter voorstel te komen. Aktie gewenst via/door de NKC??
Ik heb ook zelf deze Ford en wil die nu verkopen. Maar ook ik merk dat dat erg lastig is. Ik WAS altijd een trouwe Transit-rijder. Inderdaad, WAS. Zodra ik deze camper kwijt ben komt er geen nieuwe Ford meer.

NKC Belangenbehartiger?
Ik merk in het hele verhaal niet echt dat er iets concreets uitkomt. Ook reageert de NKC amper. Ik denk idd dat er een specifieke actie ondernomen moet worden door bijvoorbeeld met Ford-camperbezitters te overnachten op het terrein van Ford. Donderdagmiddag 15u aankomen en dan blijven.

Pers erbij en dat gaat zeker werken. De imagoschade die Ford daardoor leidt is veel meer dan de gedupeerden compenseren/helpen.

Dáár zou de NKC stelling in MOETEN nemen, voor haar leden. Niet blijven kletsen zonder echt iets te betekenen, maar op de bres springen voor de gedupeerden. Dát zou de NKC sterker maken als organisatie! En dat zou de gedupeerden helpen!
Beste Marie Jose Hendrix
Mijn advies is laat hem in Duitsland repareren.
@NKC, bestudeer ook dit nog eens goed: http://transitmotorschaden.forumieren.com/t267-laborbericht-zum-gutachten-2015

Dit ook in Nederland laten onderzoeken door bijv. TNO, en daar Ford nog eens mee confronteren. Ondertussen onverminderd de publiciteit opzoeken, en de ingezette gesprekken met Ford direct beëindigen!
Ik begon al bijna aan mezelf te twijfelen... dit zijn de reacties die ik verwacht! NKC zal nu ongetwijfeld vinden dat het maar een paar mensen betreft, dus kom op iedereen: uit je ongenoegen hier!!!

Ik zeg: uiterlijk eind juni met minstens 50 campers op naar Ford. Ik zie er liever meer, maar laten we dit maar als doel stellen. Meldt je hier op dit forum!
Het heeft nu lang genoeg geduurd!!
Ben het helemaal eens met Ruud Mosk & Bart Stroo.
Dus NKC stop met polderen met Ford ( is een doodlopende weg). Zoek de publiciteit en zorg dat de oorzaak van het probleem duidelijk wordt( voorstel dhr. Thierry).

Dus NKC kom in actie op naar Amstelveen!!!

M.vr.gr
Pieter Boerma
Het is altijd lastig om af te wegen hoe lang je je been stijf moet houden. Tot nu toe vind ik dat de NKC veel goed heeft gedaan omtrent deze kwestie.
Nu heb ik geen Ford, maar één ding is zeker, een Ford zal ik ook nooit, nooit kopen. Deze manier van werken is echt geen aanbeveling voor het merk.
Het enige waar Vort gevoelig voor is, is negatieve reclame niet eenmaal maar constant zodat de verkoopcijfers dalen en blijven dalen tot dat is bereikt dat EEN IEDER die schade heeft op een goede manier compensatie krijgt. In de bijeenkomst in Soesterberg heb ik kunnen proeven dat er een gedeelte is dat als zij er voor zichzelf lekker uitspringt aan de rest geen boodschap heeft en dat zijn de ondergravers van het proces. Verdeel en heers.
Beste NKC,

Ten eerste bedankt voor alle tijd en energie die jullie in het Ford probleem gestoken hebben. De meeting van 29 mei (vanuit Portugal gevolgd) was zeer nuttig en werd zeer goed geleid door de gesprek leidster! Compliment voor haar, zonder de sprekers tekort te doen overigens.

Nu wordt ik echter minder vrolijk van de mail van 1 juni waar ik nu op reageer en ook weer op deze nieuwsbrief. Natuurlijk moeten we in gesprek blijven met Ford, maar in mijn beleving gaan we teveel met Ford mee. Dat het lastig is voor Ford NL om binnen het concern wat geregeld te krijgen is pure nonsens. De groep gedupeerde is klein, maar gooi het maar eens over de boeg van veiligheid of milieu. Dan nog eens kijken of ze stil blijven. Denk het niet! En dat wij onze dealers aansprakelijk zouden moeten stellen omdat Ford geen partij is is ook vreemd. Kijk eens naar het nu weer opladende software schandaal van VW. Wie draait daar voorop? De fabrikant!
Omdat wij een kleine groep zijn denk ik dat we meer naar buiten moeten treden, naast Kassa ook Radar, de BOVAG, de ANWB de camperdealers en overige media in moeten schakelen. Maar ook over de Nederlandse grens gaan. Aandacht vergroten, groep vergroten.

Ford NL probeert middels zoethoudertjes als een verzekering tijd te rekken. Dadelijk zijn deze motoren zeker te oud om nog wat kunnen claimen.
Als Ford daadwerkelijk achter hun oplossing staat dan sluit je geen verzekering af, dan sta je als Ford NL achter je oplossing. Want als na de nulmeting en alle andere voorwaarden voldaan is en er loopt als nog een motor vast, dan ga je een in elkaar gedraaide motor terughalen en kosteloos repareren.
Alleen de eisen/voorwaarden die ze stellen, additieven, volle tank bij stalling, kwaliteit brandstof tanken (praktisch al erg lastig op reis) zullen altijd tegen ons gebruikt worden. Bewijs maar eens dat je braaf aan hun voorwaarden voldaan hebt.

Wat ik vreemd blijf vinden is dat er oplossingen worden geboden terwijl er nog steeds geen hoofdoorzaak is aangewezen. Althans niet feitelijk slechts veronderstelt.

Dus als Ford niet met een oorzaak komt, en dat gaan ze niet doen want dan bekennen ze een fout, dan moeten we dat zelf doen. Het voorstel van dhr. Thierry uitwerken dus.

Daarnaast zou ik ook van Ford willen horen welke andere oplossingen er zijn. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de nieuwste Transit motor in te bouwen?
Kunnen we andere zuigers laten monteren etc. Los van wie het eventueel vergoed. Ik wil mogelijkheden horen.

Kortom geen verzekering, niet allerlei onzinnige voorwaarden, niet allerlei extra kosten voor de gedupeerde ten gunste van Ford. Ik zou graag een goed onderbouwde root cause analyse willen zien. Als je nl de hoofdoorzaak weet kan je gericht naar de juiste oplossing toe werken. Los van wie de kosten van de oplossing moet dragen.

Met vriendelijke groet,
Bart Stroo

NB,
Ik hoorde 29/5 nog een opmerking over het "nieuwe rijden". Goede aanvulling, want laag in je toeren rijden kan op een vlakke weg met onbeladen auto weinig kwaad. Echter wie een beladen camper die een helling op rijdt met te laag toerental is de motor aan vernielen. De al oude regel van de ANWB geldt nog steeds: als je helling op rijdt en je geeft gas, dan dien je te accelereren. Doet de motor niets, dan rijdt je in en te lage versnelling!
Hoge toeren (mits niet in het rode gebied) zijn niet schadelijk voor een motor, te lage wel. En dit beperkt zich echt niet alleen voor een Ford.
Als belangbehartiger had de NKC nu moeten gaan procederen. Dat is geen garantie op succes, maar doet wel recht een de pretentie die de NKC wil uitstralen.

Conformiteit-beginsel
"Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten."

In Nederland blijft de verkoper niet slechts tijdens de garantie, maar in feite onbeperkt aansprakelijk, zolang dat tenminste redelijkerwijze kan worden verlangd.

Stel dat een product een gebruiksduurverwachting heeft van 10 jaar en na 7 jaar doet zich een gebrek voor, dan is de verkoper hierop volgens ons recht alsnog aan te spreken. Dit laatste is geregeld in artikel 17 van Boek 7 BW. Dat zegt dat degene die iets verkoopt (een artikel of een dienst) de plicht heeft een goed product te leveren.

Dit is het zogenaamde conformiteitbeginsel. Dit houdt in dat het product moet voldoen aan de verwachtingen die je als consument redelijkerwijze mag hebben. Zo mag je verwachten dat een wasmachine niet binnen drie jaar versleten lagers heeft.

De klant heeft dus ook rechten na (buiten) de garantietermijn. Maar; dit betekent niet dat het altijd volledig kosteloos moet. Ook de klant zal een deel van de kosten redelijkerwijs moeten dragen, perslot van rekening heeft het apparaat een tijd goed gefunctioneerd.


Wettelijke garantie
U heeft wettelijk gezien recht op een deugdelijk product. De eerste zes maanden na aanschaf profiteert u bovendien van een verlichting van bewijslast.

Als het product binnen zes maanden na de aanschaf kapot gaat of een mankement vertoont, dan moet de verkoper aantonen dat dat door uw schuld gekomen is. Anders hebt u recht op herstel of vervanging van het product of, als dat niet mogelijk is, op teruggave van de aankoopprijs.

Verkopers- of fabrieksgarantie
Daarnaast kan de verkoper of de fabrikant u een speciale garantietermijn geven. Hij garandeert hiermee dat u een bepaalde periode goed gebruik zou kunnen maken van wat hij aan u heeft geleverd. Ook dan heeft u recht op herstel of vervanging of als dat onmogelijk is, teruggave van de aankoopprijs gedurende de hele garantietermijn.

Koopovereenkomst met de verkoper
Bij aanschaf van een product gaat u een koopovereenkomst aan met de verkoper. Die is degene die u een deugdelijk product moet leveren; hij mag u bij een slecht (ondeugdelijk) product niet doorverwijzen naar de fabrikant.

De verkoper moet zelf voor een oplossing zorgen. De verkoper kan op zijn beurt vervolgens wel zelf aankloppen bij de producent, maar daar hebt u als consument niets mee te doen.

Geen overeenkomst met de fabrikant
Met de fabrikant hebt u geen overeenkomst gesloten. Gaat u met uw ondeugdelijk product toch direct naar de fabrikant, dan is deze vrij om aan de garantie allerlei beperkingen te verbinden. U moet dan bijvoorbeeld arbeidsloon betalen als een product moet worden gerepareerd.

Fabrieks- of verkopersgarantie kunnen overigens nooit afbreuk doen aan uw rechten volgens de wet; die gelden altijd.

Economische levensduur / Gebruiksduurverwachting
Gaat een product kapot buiten de garantietermijn en u wilt dat de verkoper (een deel van) de reparatiekosten betaalt, dan moet u aan kunnen tonen dat er sprake is van vroegtijdige slijtage. Dus dat de slijtage tijdens de economische levensduur (gebruiksduurverwachting) van het product plaats heeft gevonden.

Europese wettelijke garantietermijn
Veel ondernemers en consumenten menen dat er een Europese wettelijke garantie bestaat van twee jaar. Dit is een misverstand.

Europese Richtlijn Koop en Garantie
In de Europese Richtlijn Koop en Garantie is weliswaar een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen, maar dit is een vervaltermijn voor de aansprakelijkheid van de verkoper en geen garantietermijn.

De vervaltermijn houdt in dat de verkoper niet aansprakelijk is voor gebreken die zich pas na twee jaar openbaren. Dit betekent dat de consument met gebreken aan een duurzaam product na twee jaar niet meer bij de verkoper terecht kan.

De Nederlandse regelgeving
Volgens de Nederlandse regelgeving heeft de consument altijd recht op een deugdelijk product, ook na het verloop van twee jaar. Nederland biedt de consument dan ook een ruimere bescherming dan de Europese Richtlijn.
Beste heer Mosk, wij begrijpen dat u teleurgesteld bent in het finale voorstel van Ford. Dat zijn wij ook. De NKC heeft met man en macht gewerkt aan het in kaart brengen van de problemen, zowel technisch als juridisch. Wij hebben in een serie van stevige gesprekken met Ford én via de media aangekoerst op een goede compensatie. Wat op tafel ligt is nu helaas het maximale, hebben wij ondervonden. Wij adviseren nergens dat u in moet gaan op het voorstel; dat moet iedere gedupeerde zelf bepalen. Achter de schermen blijven wij met Ford in gesprek om de voorwaarden van het voorstel op te rekken. Ook onderzoeken we eventuele internationale mogelijkheden. Een eventuele optocht naar het kantoor van Ford in Amstelveen is voor de NKC zeker geen gepasseerd station.
Eerst wil ik NKC bedanken voor dat men is opgekomen voor alle Ford gedupeerden.
Dat Ford niet helemaal aan onze wensen tegemoet komt daar kan NKC natuurlijk niets aan doen.
Ik had eind 2015 mijn Ford camper te koop gezet en er kwam al snel publiciteit over de motorproblemen. Ik kreeg mijn Ford uit 2010 met maar 21000 km op de teller niet meer verkocht.
Kopers haakten af van de mogelijke motorproblemen. Ik heb toen de verstuivers preventief laten controleren en 3 van 4 verstuivers moesten vervangen worden en dat heeft me rond de 1300 euro gekost. Uiteindelijke heb ik mijn camper kunnen verkopen voor heel wat mindere prijs dan ik had verwacht. Maar ik was gelukkig van de Ford af en voor mij nooit meer een Ford, zelf ook niet een personenauto.
Met de voorstellen van Ford die nu worden aangegeven wordt grotendeels alleen maar gekeken naar de toekomst. Ik heb begin 2016 preventief de verstuivers laten controleren en dit heeft me 1300 euro gekost voor vervanging (revisie) van 3 verstuivers. Voor mij als ex Ford bezitter is / wordt niets geregeld maar ik ben wel 1300 euro armer en dan nog niet eens te spreken over de waardevermindering van de camper.
Ik hoop dat Ford deze gevallen ook nog gaat compenseren.
Gelezen en heb gelukkig geen Ford .
Maar wat gebeurd er na dat jaar er zijn maar heel weinig campers die 10 000 km per jaar rijden na de door hun uit gevoerde controle,
Kan je zo makkelijk verzekeren.
Op dit moment zitten we midden in het Ford drama en ik ben zeer benieuwd hoe Ford hiermee zal omgaan.

Kort samengevatte eerdere reactie van mij:

Wij rijden een Hymer camper Van 522 met de Ford 2.2 TDCI motor.
- camper is van 2009
- wij zijn eigenaar sinds 2010
- november 2016 update (gratis) laten uitvoeren bij Ford garage
- november 2016 verstuivers laten testen en laten vervangen, kosten 1500,- euro
- mei 2017 vakantie 2000 km gereden zonder problemen
- juni 2017 na 80 km voltrekt zich het motordrama

De camper staat nu bij een Ford garage in Duitsland. We twijfelen nog waar we de motor zullen laten reviseren, in Duitsland of Nederland.

Volgens het bovengenoemd voorstel van Ford zouden wij in Nederland in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding tot 8000 euro, toch? Ben zeer benieuwd! Ik zal morgen contact opnemen met Ford klantenservice. Wordt vervolgd.

Bijzonder triest om te vernemen dat de NKC adviseert om maar op de -overigens nog steeds niet definitieve- regeling in te gaan. En bovendien op het gevoel van de gedupeerden in te spelen, door te suggereren dat het ontplooien van verdere acties wel eens een negatief effect zouden kunnen hebben!

Juist door het zoeken van publiciteit is Ford in beweging gekomen, en door niets anders. Die aandacht werkt dus bewezen, en ik acht de tijd rijp voor een nieuwe stap. Een stap die ook direct op de bijeenkomst al gesuggereerd werd: met zo veel mogelijk campers en opgetrommelde pers naar het hoofdkantoor van Ford!

In uw bericht hierboven stelt u dat er al mensen zijn die in gegaan zijn op de regeling van Ford. Gezien de reacties op de bijeenkomst acht ik dat echter erg onwaarschijnlijk, zeker ook omdat er nog helemaal geen definitieve regeling is! Erg zorgelijk.

Mijn vertrouwen in de NKC is nu wel weg, ik zal mijn lidmaatschap dan ook opzeggen. En voor wie mijn mening omtrent het Ford dossier deelt, wil ik vragen contact met mij op te nemen. Dat kan door te reageren op https://www.facebook.com/FordGedupeerden/

Meest actuele nieuwsberichten


 • De camperplaats in Sas van Gent

  Camperlocaties Terneuzen niet meer gratis

  In Terneuzen moet straks voor alle camperplaatsen worden betaald. Voor de camperplaats in Sas van Gent, dat onder de gemeente Terneuzen valt, wordt een particuliere exploitant gezocht. Zo meldt PZC (de Provinciale Zeeuwse Courant).

 • Crosscamp lanceert compacte buscamper

  Verhuizen, boodschappen doen, of simpelweg op vakantie gaan. Met de compacte buscamper van Crosscamp kan het allemaal. Crosscamp is het nieuwste merk van de Erwin Hymer Group.

 • Camper ‘net op tijd’ uitgebrand

  Geluk bij een ongeluk: de camper van NKC’er Rob Aaldijk die in de nacht van zaterdag op zondag in het Friese Marum in vlammen opging, bleek goed verzekerd, ondanks dat de verzekering was opgezegd. Dit omdat de brand binnen de opzegtermijn plaatsvond.

Naar nieuwsoverzicht