Amper stroom maar wel veel zonne-energie op Zomerweek


Het was me het weekje wel, daar op camping De Kleine Wielen in Leeuwarden. Met circa 100 Solo’s en dito campers hadden we een, wat heet, gaad’lijke plek gevonden op de velden Franeker en Dokkum. Gaad’lijk betekent zoveel als genoeglijk, knus, gezellig. Vooral de hondenbezitters waren in hun nopjes: ‘nog nooit hebben wij zo’n mooie plek gehad’ hoorden we veelvuldig. En mooi was het inderdaad met een prachtig uitzicht op waterpartijen en bos.


De zon liet zich van zijn beste kant zien en scheen alle dagen van de week. Daarover hadden we bepaald geen klagen. Maar in tegenstelling tot de zonne-energie was de energievoorziening van de camping zelf ver beneden het vereiste niveau. Per camper was zo’n 2 ampère beschikbaar en was daarmee volstrekt ontoereikend. Ook de sanitaire voorzieningen en de beschikbaarheid van wifi, lieten veel te wensen over. Het excuus dat de camping net in nieuwe handen was overgegaan met nieuwe beheerders, werd net iets te vaak ingezet. Blijkbaar is De Kleine Wielen nog onvoldoende voorbereid op grote groepen camperaars, maar vooral ingesteld op de individuele caravan- of campergast. Deze hebben namelijk op de regulier beschikbare plaatsen wel 16 ampère stroom tot hun beschikking. Voor het Solo-team was het in elk geval een pittige leerervaring, voor de deelnemers een teleurstellend voorzieningenniveau. Als team prezen we ons eens te meer gelukkig met het mooie weer. Maar ons Solo-teamlid Arend ter Keurs, dat zullen velen met mij eens zijn, heeft een dikke pluim verdiend. Elke keer als de stroom weer uitviel, stond hij immers z’n mannetje en hielp hij de zaak weer op gang.


Toch lieten we ons als Solo’s door de beperkte voorzieningen niet op de kop zitten. Wat hebben we genoten van de omgeving en van de stad Leeuwarden. Fietsen naar Bergum, spontane wedstrijdjes jeu-de-boules op vier speelvelden tegelijk, kennismaken met de historie van Leeuwarden tijdens het praamvaren of de Culturele-Hoofdstad-tour, de prachtige Escher-tentoonstelling bewonderen in het Fries Museum of het keramiek in het Prinsesssehof, zalig afkoelen na een fietstocht door even een duik in het water te nemen en heerlijk eten van alle zelfgemaakte tapas oftewel frapas, het is teveel om op te noemen. Iets wat mogelijk wat oubollig leek, zoals het Gruttersmuseum, bleek zeer in de smaak te vallen.

En de presentatie van Wout Broekhuis, Camperen is heerlijk, kwam op een uitgelezen moment. Aanvankelijk was dit programma-onderdeel gepland op de zonnige dinsdagochtend maar vanwege het mooie weer was dit verzet naar de avond. Een gouden greep zo bleek, want toen zat de tent vol met belangstellenden. Bovendien zaten we toen ook allemaal hoog en droog tijdens de zware onweersbui halverwege de avond. Het was vooraf wel de vraag of Wout ons nog wat nieuws kon vertellen, want wie van de Solo’s zou je nog wat wijs moeten maken over het genot van camperen? Maar iedereen stak er toch weer wat van op, al bleek een enkeling het, getuige de enquête, niet op alle fronten met Wout eens.
Uiteraard werd ook op dit evenement weer het reisplein gehouden. Als Arie van Krimpen klaar is met de verwerking van alle ingevulde formulieren hopen alle Solo’s daarvan binnenkort het overzicht te ontvangen.


Het motto van de Friese Culturele Hoofdstad ‘Mienskip’ oftewel gemeenschap, was en is ook op de Solo-club van toepassing. Ook de Solo’s zijn een Mienskip, een gemeenschap. Daar waar er bij enkelen op enig moment wat ontevredenheid heerste, is geprobeerd dit bespreekbaar te maken.  Niet alles loopt altijd van een leien dakje, maar door elkaar er op aan te spreken hoop je gezamenlijk een oplossing te vinden. Blij verrast waren we toen veel Solo-leden ons bij het afscheid kwamen bedanken en vertelden een voortreffelijke week of weekend te hebben gehad. Binnen de Solo-mienskip in de zomerweek blijken ook nu weer vriendschappen te zijn gesloten, er is van alles ondernomen, er zijn reisplannen gemaakt, er is een luisterend oor geboden en nieuwe leden zijn opgenomen in de club.

Het Solo-team prijst zich ook gelukkig met alle hulp die spontaan werd aangeboden en alle initiatieven die voortkwamen uit de leden zelf. Als we alle goeie ervaringen en plezierige sfeer van de zomerweek kunnen vasthouden, dan zijn we met ons allen een sterkere mienskip geworden. Op naar het najaarsevenement in Landgraaf!

Door Karin Plantinga