Lid worden buitenland


Camperliefhebbers wonend buiten Nederland zijn van harte welkom om lid te worden van de NKC. Wel zijn er extra kosten verbonden aan het verzenden van het magazine Kampeerauto naar het buitenlandse adres.

De extra kosten bedragen € 20,00 per jaar. De kosten voor de verzending worden naar rato verrekend indien je gedurende het jaar lid wordt. Jaarlijks zal er opnieuw naar de kosten worden gekeken en indien noodzakelijk worden aangepast.

Belgische leden

Vanaf 2017 betalen leden die in België wonen hetzelfde tarief als leden in Nederland. Dus geen verzendkosten meer.

Heb je vragen over het lidmaatschap dan kunt contact opnemen met de ledenadministratie: leden@nkc.nl of +31 (0)33-467 70 70.