Verzelfstandiging van Campercontact

Campercontact is een groeibriljant binnen de NKC. Meer dan 850 duizend camperliefhebbers in Europa gebruiken de app reeds en dat aantal groeit. Voorwaar reden om als vereniging trots op te zijn. Dat groeien gaat echter niet vanzelf, dat vraagt kennis van zaken en financiële middelen; precies waar deze oproep over gaat.

In de voorjaarsvergaderingen van de ledenraad (zie verslag elders) is akkoord gegeven op een proces dat ‘versnelling van de groei en verzelfstandiging van Campercontact’ beoogt. Campercontact is een service (SaaS, Software as a Service) in een sterk competitieve Europese omgeving (winner takes all market). De NKC wil de groei van Campercontact optimaliseren, versnellen en tegelijkertijd het risico voor de vereniging, verbonden aan de substantiële investeringen om die ambities waar te maken, beperken.

De digitale lifeline voor en door camperaars
Beoogd is nu dat Campercontact als ‘afsplitsing’ (denk bijvoorbeeld aan een entiteit in bv-vorm) zal doorgaan. In dit nieuwe bedrijf behoudt de NKC grote zeggenschap en zal voor de NKC-leden sprake zijn van garantstelling van het Campercontact PRO membership binnen de app en op de website. Om de groei te versnellen en tot zijn full potential te laten komen, zal dit ‘Campercontact B.V.’ op zoek gaan naar een beperkt aantal medefinanciers/investeerders, met als doel de sterke marktpositie verder uit te breiden binnen Europa.

Natuurlijk willen we daarbij de kracht van onze betrokken achterban, de campercommunity, blijven gebruiken. Wij zien dit als een belangrijke component van het succes van Campercontact. Daarnaast wil de vereniging dit Campercontact verder professionaliseren door middel van het aangaan van relaties met de juiste investeerders. Investeerders met een financiële achtergrond, maar ook met kennis van markt, scale ups, SaaS-omgevingen... alsmede het campervirus bezittend. De funding need, zoals dat zo mooi heet, waaraan gedacht is ligt op korte termijn in de orde van 1 miljoen euro, welke zal worden gefund door een beperkt aantal investeerders (min. 100K per investeerder). Die kunnen dus ook uit de campercommunity en de ledenbasis van de NKC komen.

Jorian Keij, hoofd van Campercontact: “Campercontact is het platform voor en door camperaars, dat we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd. Daarbij is geprofiteerd van de positieve trend in de camperindustrie en we verwachten dat deze trend zich mooi doorzet. Om het marktpotentieel verder te benutten, willen we nu de groei versnellen en het leidende internationale camperplatform worden. Met als missie om de ‘digitale lifeline’ te worden binnen Europa voor en door camperaars.”

Wilt u meer weten over de verzelfstandiging en met name de groei- en investeringsplannen van Campercontact? Stuur dan uw contactgegevens naar [email protected] onder vermelding van ‘verzelfstandiging CC’. Wij nemen dan contact met u op.