Wanneer start de dekking van de Doorlopende Reisverzekering?

De dekking gaat in op het moment dat je bagage het woonadres verlaat om een bij deze polis verzekerde reis te maken. De dekking eindigt pas op het moment je weer terugkeert op je woonadres.