Mijn werkgever maakt gebruik van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), als gevolg hiervan werk ik minder dan voorheen en wil ik mijn vakantie annuleren. Kan ik aanspraak maken op de annuleringsdekking?

Nee. U kunt alleen aanspraak maken op uw annuleringsdekking wanneer u onvrijwillig ontslagen wordt na een vast dienstverband en daardoor werkloos wordt.