Kan ik aanspraak maken op het Calamiteitenfonds?

Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Bij ziektes, pandemieën en epidemieën is daarvan geen sprake. Voor meer informatie zie de website van het Calamiteitenfonds.