Ik heb al een ziektekostenverzekering. Is de module ongevallen bij mijn reisverzekering dan nodig?

Een ongevallendekking staat los van een ziektekostenverzekering. Een ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit* door een ongeval. Een ongevallendekking of ongevallenverzekering is dus altijd aan te raden.

*) Blijvende invaliditeit betekent dat je niet meer herstelt en voor altijd invalide blijft.