De verzekerde is in het buitenland overleden. Wordt het stoffelijk overschot naar Nederland gerepatrieerd?

Ja, de SOS Alarmcentrale zorgt er voor dat het stoffelijk overschot zo spoedig mogelijk wordt gerepatrieerd naar Nederland.