Ik heb een machtiging voor automatisch incasseren gegeven, maar krijg toch een herinnering. Hoe kan dat?

Als je verzekerd bent via de NKC, kan het zijn dat je een machtiging hebt gegeven aan verzekeringsmaatschappij AON, maar niet aan de NKC. Wil je de NKC ook machtigen? Ga dan naar Mijn NKC en vul je betaalgegevens in.

Heb je de NKC wel gemachtigd, dan is het ons niet gelukt om de contributie af te schrijven. Wij ondernemen standaard drie pogingen. Controleer in dat geval je betaalgegevens in Mijn NKC of maak het bedrag handmatig over.