Is mijn camper ook voor diefstal verzekerd als de stallingshouder aangeeft dat de accu eruit gehaald moet worden? Geldt dit ook voor het brandrisico?

Ja, als de stallingshouder eist dat de accu eruit moet, dan dient daar gehoor aan gegeven te worden. De camper is dan gewoon verzekerd tegen diefstal. Voor brandschade geldt dat de camper beperkt of uitgebreid casco verzekerd dient zijn.