Campertaxatie door CED tijdens de NKC Camperfandag of Camper Driving Experience

Om in aanmerking te komen voor de NKC Taxatiewaarde garantie dient je camper door CED getaxeerd te worden. Na deze taxatie kom je in aanmerking voor wederom een periode van vaste taxatiewaarde in het geval van totaal verlies van jouw camper. Dit uiteraard alleen als jouw camper bij de NKC verzekerd is. 

Waar bestaat een dergelijke taxatie uit? 

 • De taxateur zal samen met jou de taxatie uitvoeren en eerst een controle van de aanwezige documenten uitvoeren. 
 • Daarna zal er een algemene beoordeling van de staat van de camper plaatsvinden inclusief het vastleggen van evt. beschadigingen. 
 • Daarnaast zal de taxateur eventuele adviezen geven omtrent uit te voeren herstellingen of noodzakelijke controles. 
 • De taxatie zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. 
 • Het taxatierapport wordt in principe per mail naar je toegestuurd. Op verzoek kan het rapport ook per post worden verzonden. Je kunt jouw voorkeur aan de taxateur aangeven. 

Puntsgewijze taxatie/controlepunten: 

 • Bouwjaar, model, fabrikant en opties. 
 • RDW controle kenteken.
 • Uiterlijke staat en toestand (exterieur en interieur).
 • Extra’s en meer uitvoeringen. 
 • Originaliteit.
 • Onderhoudshistorie. 
 • Controle van de APK keuringsdatum. 
 • Visuele controle van de banden incl. noteren DOT code. 
 • Controle datum gasdrukregelaar en gasslang. 
 • Controle elektra, zekeringen, accu’s en aardlekschakelaar. 
 • Controle aanwezigheid van vocht.

Op basis van de uitkomst van de bovenstaande controlepunten zal de taxateur de waarde bepalen van jouw camper. Deze waarde is gebaseerd op een reële marktwaarde. Deze waarde zal als basis dienen voor de NKC garantiewaarde. In geval van totaal verlies zal deze waarde de basis zijn van jouw verzekeringsdekking.  

Kosten taxatie 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen wij een leuke korting aanbieden.  

0-3 campers      € 140,00 incl. BTW 
3-5 campers      € 130,00 incl. BTW 
5-10 campers    € 125,00 incl. BTW 
10 en meer        € 115,00 incl. BTW 

Betalingen dienen voorafgaande aan de taxaties aan CED te worden voldaan. Na aanmelding ontvang je hiervoor een betalingsverzoek van CED. Op de factuur zie je hoeveel mensen zich uiteindelijk hebben aangemeld en wat daardoor de definitieve prijs is geworden.

Aanmelden 
Voor aanmelding/vragen kun je mailen naar CED; [email protected]. Zij stemmen de aanmelding voor de taxatie verder met je af.