Europese politiek: zet in op elektrificatie

Wat hebben de verschillende politieke partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen in petto voor de camperaar? De NKC heeft alle programma’s gelezen. 

Belasting

De meeste partijen sturen aan op elektrificatie van het wagenpark en het terugdringen van gebruik van fossiele brandstof, al zijn er onderlinge verschillen in het tempo dat dit moet gebeuren.

Ook gaan er stemmen op om te komen tot uniforme systemen in de lidstaten van de EU als het gaat om zaken als tolheffing en het laden van elektrische auto’s. De PVV neemt een uitzonderingspositie in: deze partij houdt zich het liefst afzijdig van Europese zaken en wil de zeggenschap in Nederland houden. 

De NKC heeft waar nodig partijen om een toelichting op hun programma gevraagd. Een samenvatting van de standpunten van de partijen voor de verkiezingen van het Europees Parlement is te vinden op de pagina Belangenbehartiging van de website van de NKC.