Nieuwe ledenraad geïnstalleerd

Afgelopen zaterdag 28 oktober is de nieuwe ledenraad van de NKC geïnstalleerd. De komende periode buigen de 21 leden zich over de koers en plannen van de NKC. De nieuwe ledenraad heeft vijf leden die hun tweede termijn ingaan en telt dus zestien nieuwe leden. Twee ervan komen in de plaats van leden die bij nader inzien toch hebben afgezien van deelname aan de ledenraad.

De nieuwe ledenraad, vrijwel compleet, samen met een aantal medewerkers van kantoor.

In de kennismakingsronde kon iedereen kort aangeven wat zijn of haar belangrijkste aandachtspunt voor de komende periode is. Daaruit kwam naar voren dat verduurzaming, digitalisering, de verbinding met de nieuwe, jongere generatie camperaars en voldoende camperplaatsen belangrijke thema’s zijn voor de ledenraad.

Techbedrijf

Directeur-bestuurder Stan Stolwerk sloot hierop aan door het strategisch plan 2026 nog eens te memoreren als de rijdende trein. In dat plan is volop aandacht voor duurzaam camperen, de verdere digitalisering van de dienstverlening door de NKC en de binding met een nieuwe generatie camperaars. Met name het onvoorstelbaar hoge tempo waarin de digitale samenleving voortschrijdt betekent ook voor de NKC alle hens aan dek: “Ik ben ervan overtuigd dat elke waarde-leverende organisatie die wil blijven voortbestaan de kenmerken van een techbedrijf zal krijgen en gelukkig zijn wij daar al volop mee bezig.”

Daarnaast riep de bestuurder de ledenraad op om vooral mee te denken over de koers en strategie van de NKC: “Het gaat om denkkracht en sparren vanuit de brede ervaring die de ledenraad inbrengt, want uiteindelijk willen we toe naar een organisatie die waarde heeft en levert voor een miljoen mensen die op verschillende manieren belangstelling hebben voor camperen.”

Statutaire wijzigingen

Tijdens deze eerste vergadering werden ook enkele praktische punten afgehamerd, zoals enige voorstellen tot statutaire wijzigingen en de vergaderagenda 2024. Verder is het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek kort toegelicht. De tevredenheid onder de circa vierhonderd vrijwilligers is bovengemiddeld en er is vooralsnog geen reden tot zorg over de kwantiteit en kwaliteit van het vrijwilligerscorps.

Met de oproep aan de ledenraad om ‘verantwoordelijkheid op totaalniveau’ te dragen sloot  vergadervoorzitter Michiel Bosman de eerste bijeenkomst van de nieuwe ledenraad af. Op 9 december staat de volgende bijeenkomst gepland.