Drukker bij camperstallingen

Het wordt steeds moeilijker om stallingsruimte voor een camper te vinden. Meer dan de helft van de mensen met een stallingsplek ziet de drukte toenemen de afgelopen tijd. Zo blijkt uit een enquête van de NKC.

Het onderzoek werd gedaan onder 8.181 camperaars. Van hen heeft 60 procent de camper in een stalling in Nederland staan. Van de ondervraagden kan 30 procent de camper aan huis stallen en 4 procent van de camperaars geeft aan nog geen stalling te hebben omdat het nog niet gelukt is om geschikte stallingsruimte te vinden.

Meeste stallingen vol

Van degenen die wel een stalling hebben gevonden, laat 30 procent weten dat het een moeilijk proces was. De voornaamste reden van de lange zoektocht is dat de meeste stallingen die ze benaderden vol waren. Ook het gebrek aan stallingen in de buurt en de te hoge prijs worden als reden genoemd. Bovendien geeft meer dan de helft aan dat het steeds drukker wordt bij hun stalling de afgelopen jaren.
De NKC vindt de cijfers alarmerend. Stan Stolwerk, directeur NKC: “Afgelopen tien jaar is het aantal campers in Nederland met 71 procent gegroeid. Die groei zet alleen maar door en als de stallingen nu al vol zijn, gaat dit in de toekomst alleen maar meer problemen geven.”

Daarnaast zijn de prijzen van veel stallingen het afgelopen jaar gestegen. Bij één op de drie camperaars is de prijs voor de stalling het afgelopen jaar omhoog gegaan. Bij 7 procent was dit zelfs een verhoging van meer dan 5 procent. De meeste campereigenaren betalen tussen de 30 en 40 euro per maand voor een stallingsplek (60 procent). Ook zijn er camperaars die tussen de 40 en 60 euro betalen (30 procent) en de minderheid betaalt meer dan 60 euro per maand (10 procent).

NKC roept gemeenten op

De NKC zet zich in voor het realiseren van betaalbare stallingsruimte. Zo roept de organisatie gemeenten per brief op om stallingen toe te staan in omgevingsplannen en vergunningsbeleid daarop voor te bereiden. Ook kunnen gemeenten agrariërs die bijvoorbeeld vanwege de stikstofcrisis willen stoppen of zoeken naar neveninkomsten wijzen op het stallen van campers als oplossing voor hun lege stallen of loodsen. Stolwerk: “Met proactief gemeentelijk beleid valt een hoop te winnen in deze kwestie. Hopelijk kunnen we op deze manier een belangrijke drempel voor verdere groei van het aantal campers in Nederland wegnemen.”