Waarom de NKC tijdelijk vaccinatie vraagt van deelnemers groepsactiviteiten

Bij de NKC komen veel telefoontjes binnen naar aanleiding van publicaties in de landelijke media over vaccinatieplicht door verschillende reisaanbieders. Naast ACSI en OAD vraagt ook de NKC voorlopig om een vaccinatiebewijs voor de deelname aan groepsreizen en groepsevenementen. “Liever deden we dit natuurlijk niet,” stelt directeur Stan Stolwerk, “maar willen we onbezorgd camperplezier bieden, dan zien we dit nu als enige mogelijkheid om eindelijk weer samen op pad te kunnen gaan. Het is uiteraard wel een tijdelijke maatregel waar we zo snel als mogelijk weer vanaf willen.”

Niet alleen de NKC vraagt om een bewijs, ook commerciële aanbieders als ACSI en OAD doen dat omdat ze anders hun reizen niet kunnen uitvoeren. Frank Oostdam van de Algemene Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) stelt dat dit prima kan. Hij verwacht dat steeds meer reisorganisaties de komende tijd tot een dergelijke verplichting zullen overgaan.

Onbezorgd camperplezier

De NKC staat voor onbezorgd camperplezier, het is in het kort de missie van de vereniging. Daarom is de NKC op zoek gegaan naar de mogelijkheden die er zijn om dat onbezorgde camperplezier ook in coronatijd juist wel te realiseren. “In overleg met de betrokkenen hebben we ervoor gekozen om voorlopig bij groepsreizen en evenementen alleen met gevaccineerde deelnemers en begeleiders op reis te gaan,” licht Stolwerk toe. “Zij gaven unaniem aan achter deze keuze te staan. Let wel: het is een tijdelijke maatregel. Als de omstandigheden het toelaten, willen we zo snel als het mogelijk is iedereen weer de mogelijkheid bieden om samen met ons op reis te gaan.”

Praktische uitvoerbaarheid

De afgelopen periode heeft de NKC alle reizen en evenementen vanwege COVID-19 moeten annuleren. Nu kunnen activiteiten heel voorzichtig weer van start gaan. Om te bepalen hoe dat het best en het veiligst kan, is er geluisterd naar de deelnemers en reisbegeleiders, die dit op vrijwillige basis doen. Maar ook naar de leveranciers waar de NKC mee samenwerkt, zoals busmaatschappijen, musea en restaurants. Daarnaast is er gekeken naar de eisen van de bestemmingen. Tot slot is gekeken naar praktische uitvoerbaarheid van dat alles.

Voor alle leden

Stolwerk: “Het is natuurlijk een moeilijke beslissing, die je niet zomaar neemt. Als vereniging zijn we er voor alle leden. Als vereniging hebben we echter ook een verantwoordelijkheid en zorgplicht als het gaat om de gezondheid en veiligheid van onze begeleiders en deelnemers. Tijdens de groepsactiviteiten wil de NKC de deelnemers en begeleiders zo min mogelijk blootstellen aan de kans op coronabesmettingen, aan ziekte of zelfs een ziekenhuisopname onderweg. Voor de reizen die tal van landen en regio’s met verschillende regelgeving aandoen is het praktisch onmogelijk om in een groep met ook niet-gevaccineerden onderweg te zijn.”

De landen en regio’s die de reizen aandoen hanteren namelijk vaak verschillende regels om het land binnen te komen of er te verblijven. Het ene land of regio stelt een PCR-test van maximaal 24 uur verplicht, het andere een bewijs van vaccinatie of quarantaineplicht. Ook leveranciers waar de NKC mee samenwerkt, zoals busmaatschappijen, musea en restaurants die onderdeel zijn van de reis, stellen voorwaarden aan deelname.

Voorlopig

Natuurlijk heeft de NKC heeft de mogelijkheid onderzocht om deelnemers en reisbegeleiding regelmatig een PCR-test te laten doen. Dit blijkt bij rondreizen en meerdaagse evenementen in de praktijk echter onmogelijk, omdat dit leidt tot ernstige vertraging van het geplande programma. Deelnemers moeten testlocaties bezoeken en op uitslagen van de testen wachten. Bovendien worden de deelnemers dan geconfronteerd met extra kosten voor de testen. Daarom kiest de NKC er nu voor om voorlopig alleen deelnemers en begeleiders op pad te laten gaan die volledig gevaccineerd zijn. Met de QR-code in de 'Corona check app' kan een deelnemer zowel nationaal als internationaal aantonen dat hij/zij daadwerkelijk gevaccineerd is.

Juiste keuze

Ook heeft de NKC gevraagd wat de deelnemers van deze tijdelijke maatregel vinden. Die vinden in overgrote meerderheid een juiste keuze van de vereniging waar ze lid van zijn. In mei 2021, toen de NKC het vaccinatiebeleid al bekend maakte, hebben alle deelnemers de mogelijkheid gehad de reis kosteloos te annuleren indien zij zich niet konden vinden in dit beleid. “Slechts een enkeling heeft daar gebruik van gemaakt,” aldus de NKC-directeur.  “Vanaf dat moment worden de coronaspelregels tijdens het boekingsproces onder de aandacht gebracht en kunnen mensen zelf de afweging maken of ze met een groep op pad willen.”