Nieuwe ledenraad geïnstalleerdd

Tijdens de ledenraadsvergadering van afgelopen zaterdag is de nieuwe ledenraad van de NKC geïnstalleerd. De vergadering werd deze keer vanwege de maatregelen rondom corona online gehouden. De nieuwe ledenraad bestaat uit vijf herkozen ledenraadsleden en zestien nieuwe leden.

Tijdens de vergadering deelden de nieuwe ledenraadsleden kort hun motivatie en aandachtspunten met elkaar en werden de leden geïnformeerd over de gang van zaken binnen de ledenraad en over wat de rol van de diverse verenigingsorganen is. Daarnaast werd het strategisch plan 2018 - 2022 besproken en was er een vooruitblik op het jaarplan voor 2021.

Verder werd een update gegeven over actuele zaken, zoals de impact van corona op de vereniging. Het annuleren van onder meer de groepsreizen heeft behoorlijke financiële consequenties voor de NKC. Doordat veel mensen het camperen de afgelopen periode als coronaproof ontdekten, nam het aantal leden sterk toe. Mede daardoor en door het harde werk van iedereen die betrokken is bij de NKC, is er goede hoop dat de NKC het jaar zonder financieel verlies kan afsluiten. De ledenraad toonde zich daar verheugd over.

Ook kwam de gang van zaken rond de herbouw van Campercontact ter sprake. “De livegang in september verdiende niet de schoonheidsprijs”, aldus directeur-bestuurder Stan Stolwerk, “maar recente updates stemmen positief.” Nu volgt eerst een brede evaluatie met de raad van toezicht en vervolgens in december met de ledenraad.

Op zaterdag 12 december vindt de laatste ledenraadsvergadering van 2020 plaats. Eind december verschijnt een verslag van de najaarsvergaderingen van de ledenraad op nkc.nl.