Nieuw bestuursmodel NKC van kracht

Tijdens de ledenraadsvergadering van de NKC afgelopen zaterdag 29 juni is het nieuwe bestuursmodel in werking getreden. Dit betekent in de praktijk dat de beleidsvoering van de NKC vanaf nu de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder is. Het strategisch kader voor dat beleid stelt de ledenraad vooraf vast.

Ledenraadsvergadering

De ledenraad heeft Stan Stolwerk benoemd tot eerste directeur-bestuurder van de NKC. Tevens is in de nieuwe structuur een raad van toezicht ingesteld, om de directeur-bestuurder te controleren en adviseren. Het uit vrijwilligers bestaande verenigingsbestuur komt hiermee te vervallen. Ook in de nieuwe opzet blijft de ledenraad het hoogste orgaan binnen de vereniging.

De leden van de raad van toezicht zijn geselecteerd door een commissie waarin ook de ledenraad vertegenwoordigd was. Afgelopen zaterdag is ook deze raad van toezicht dus officieel benoemd. Het is een vijfkoppige raad van professionals met expertises op voor de NKC relevante gebieden. Op voordracht van de ledenraad zijn twee leden van deze raad afkomstig van het voormalige bestuur, om zo de continuïteit te waarborgen. Dit zijn Jaap Bartoo (tweede rechts), met expertise in bedrijfs- en organisatiekunde en Theo van Hoek (midden), gespecialiseerd in onder meer financiën.

Brigitte van der Burg (links) heeft  omvangrijke expertise op het terrein van belangenbehartiging. Michiel Bosman (rechts) is al tientallen jaren werkzaam in het verzekeringswezen. Bastiaan van de Rakt (tweede links) heeft zijn sporen verdiend in de wereld van de data, ICT en e-commerce. De vijf hebben ook veel bestuurlijke ervaring in het verenigingsleven. De NKC heette de nieuwe raad van harte welkom en kijkt uit naar de samenwerking.

De terugtredende bestuursleden werden bedankt voor hun bewezen diensten. Martin Leferink (niet op foto), Leo van Halm (tweede rechts) en Simen Fopma (tweede links) kregen de zilveren speld van de NKC voor hun bekwame wijze van het leiden van de vereniging. Oud-voorzitter Ruud Gardenbroek (rechts) kreeg de gouden verenigingsspeld vanwege de manier waarop hij de vereniging en het bestuur in alle rust, met visie en verbindend vooruit wist te stuwen.

Een uitgebreid verslag van de ledenraadsvergadering staat hier.