Milieuzones in het nieuwe jaar

Met ingang van het nieuwe jaar hebben gemeenten in Nederland de mogelijkheid om een keus te maken uit twee soorten milieuzones: een strenge en een minder strenge variant. Steden waar nu al een milieuzone geldt, hebben een jaar de tijd om de regels aan te passen aan het landelijke beleid.

31 12 Milieuzone

In de strenge variant kunnen gemeenten diesels weren met een emissieklasse 4 en lager, wat in de praktijk neerkomt op diesels die op 1 januari 2020 ouder zijn dan vijftien jaar. Deze zones worden gemarkeerd met een groen onderbord. In de minder strenge variant mogen diesels met emissieklasse 4 nog wel de zone in. Hierbij gaat het om diesels van twintig jaar en ouder. Deze zones hebben een geel onderbord.

Uitzondering

Voor eigenaren van campers die binnen een milieuzone wonen, geldt een uitzondering: zij mogen in hun woonplaats onbeperkt de milieuzone inrijden. Een eerder plan om een algehele uitzondering op te nemen voor campers, is gesneuveld.

Vanaf 2025 is het niet meer mogelijk om emissieklasse 3 te hanteren en komt de grens bij emissieklasse 4 of emissieklasse 5, met een blauw onderbord. De bedoeling is dat het toegangsregime van de milieuzone meegroeit met het schoner worden van het wagenpark en de stand van de techniek.

Steden met milieuzones

Op dit moment hebben Amsterdam, Arnhem en Utrecht milieuzones die ook voor campers op diesel gelden. Den Haag, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Haarlem hebben plannen voor een milieuzone. De zone in Rotterdam komt met ingang van 1 januari te vervallen.