Eén sticker voor alle milieuzones in EU

Wanneer je door Europa rijdt, is het vaak onduidelijk voor welke stad je welke milieustickers nodig hebt. Vandaar dat het Europees Parlement wil onderzoeken of er één uniforme sticker kan komen voor toegang tot alle milieuzones in Europa.

milieusticker

Om de luchtvervuiling terug te dringen, worden steeds meer milieuzones afgebakend. Steeds meer Europese steden weren de meest vervuilende voertuigen uit hun centrum, maar ze hanteren vaak andere voorwaarden om zo’n zone binnen te mogen rijden. De wirwar aan regels en toegangseisen maakt het op dit moment lastig voor bestuurders om goed voorbereid op pad te gaan. Aan die chaos hoopt het parlement, met één norm en autosticker voor de hele EU, een einde te maken.

1,5 miljoen euro voor onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op initiatief van de Nederlandse D66-parlementariërs Matthijs van Miltenburg en Gerben-Jan Gerbrandy en er wordt in 2019 1,5 miljoen euro voor vrijgemaakt. Matthijs van Miltenburg: “Milieuzones zijn een goed middel om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, maar een ruit vol toegangsstickers werkt niet. Met dit systeem bieden we de mogelijkheid de milieuzones beter op elkaar af te stemmen.”
Ook wordt er gezocht naar een manier om de handhaving van de milieuzones centraal te organiseren. Dit zou moeten kunnen met een informatie-uitwisselingssysteem tussen de lidstaten. Nu lukt het nog niet om overtreders op te sporen die niet in eigen land zijn geregistreerd.