Pilot met extra camperplaatsen in Hattem

Bij IJsseldelta Marina in Hattem komen tijdelijk tien extra plekken voor campers. Het is een pilot, gehouden door de gemeente en de exploitant van de camperplaats.

Cp Hattem

Het gaat om de periode van 20 juli tot en met 31 augustus. Het doel van de pilot is dat zowel de gemeente als de exploitant kunnen beoordelen of de uitbreiding wenselijk is en of het aanvragen van een omgevingsvergunning zinvol is. “Het is al langer een wens van ons om het aantal camperplaatsen uit te breiden”, vertelt exploitant Marie-Sophie Jorna. “We zijn erg blij dat de gemeente op deze manier met ons wil meedenken.”

De tien tijdelijke plekken liggen in het verlengde van de huidige camperplaats. Voor deze plekken is ook elektriciteit aangelegd.

Tijdens de pilot kunnen inwoners, camperaars en andere geïnteresseerden reageren via een online formulier op de website van de gemeente Hattem. Na 31 augustus wordt de proefperiode geëvalueerd en wordt bekeken of de uitbreiding een feit wordt. Jorna ziet de pilot positief tegemoet: “We gaan uit van succes!”

Camperplaats IJsseldelta Marina staat op Campercontact.com onder sitecode 11796.