Ford komt over de brug

De kogel is door de kerk: Ford zegt zwart-op-wit toe coulant om te gaan met nieuwe gevallen van motorschade aan de 2.2 TDCi, op voorwaarde dat het onderhoud op orde is.

 22 Tdci Ford

Ford beschouwt het onderhoud op orde als in ieder geval het motoronderhoud heeft plaatsgevonden volgens de richtlijnen van Ford. Is dat niet het geval, dan moet dat alsnog gebeuren, als voorwaarde voor de coulanceregeling. Mocht zich een hiaat voordoen in de onderhoudshistorie, dan adviseert Ford de verstuivers te laten controleren en zo nodig te laten vervangen. Ook hierbij wil Ford klanten in de kosten tegemoetkomen.

Belangrijke beperking is dat de regeling geldt voor campers tot tien jaar en 364 dagen oud. De motoren waar het om gaat zijn toegepast van 1 januari 2006 tot 17 oktober 2010. De coulance bestaat uit betaling tot 70 procent van de reparatiekosten.

De regeling is tot stand gekomen na vele gesprekken met de NKC, mede onder druk van publiciteit die de NKC heeft gezocht. Aanvankelijk zocht Ford de oplossing in de vorm van een soort verzekering, maar dat bleek te veel haken en ogen te hebben.

“Toen we twee jaar geleden met Ford in gesprek gingen, gaf Ford de consument nul op rekest. Het verzekeringsproduct waar Ford vervolgens mee kwam, was ingewikkeld, kende hoge instapkosten en had het risico van uitsluitingen”, reageert NKC-directeur Stan Stolwerk. “Wat er nu ligt, klinkt echt beter, al blijft het natuurlijk jammer dat oudere campers buiten de boot vallen. En we houden in de gaten hoe het in de praktijk gaat uitpakken. Maar we realiseren ons dat dit gegeven de omstandigheden het maximaal haalbare is.”

Ford heeft ervoor gekozen om de regeling niet zelf te publiceren, maar schriftelijk aan de NKC te bevestigen. Ook heeft de fabrikant een document opgesteld met FAQ's over de regeling.

Voor overige vragen verwijst de NKC naar de klantenservice van Ford: 

[email protected] en 070 770 3777.