Aanbieding petitie Ford afgeblazen

Op de valreep voordat een stoet campers bij het hoofdkantoor van Ford zou verschijnen om een petitie te overhandigen rond de falende 2.2 TDCi van Ford, heeft het concern een verklaring uitgebracht: Ford komt toekomstige gedupeerden tegemoet. Het aanbieden van de petitie komende dinsdag 25 juli, heeft de NKC conform het ultimatum afgeblazen.

In de petitie, die inmiddels door meer dan zevenhonderd camperaars is ondertekend, is Ford gevraagd om maatregelen te nemen waardoor camperaars met een dergelijke motor weer met een gerust hart op reis kunnen. Gebleken is dat motoren van de bouwjaren 2006 tot en met 2010 van dit type zonder duidelijke aanleiding onherstelbaar defect kunnen raken. Sinds de problemen ruim twee jaar geleden aan het licht kwamen, zijn bij de NKC 85 van dit soort gevallen gemeld. Al ruim een jaar dringt de NKC aan bij Ford op een regeling voor gedupeerde camperaars.

In een verklaring die Ford dit weekend heeft afgegeven, stelt Ford dat het concern coulant met schadegevallen in de toekomst zal omgaan, op voorwaarde dat bezitters van een camper met een dergelijke motor een soort nulmeting laten uitvoeren bij de dealer. Daarbij krijgt de motor een reguliere grote beurt en wordt met name bekeken of de verstuivers een test bij een hiertoe gecertificeerd bedrijf kunnen doorstaan. Na de beurt, met zo nodig vervanging van een of meer verstuivers, beschouwt Ford het onderhoud vanaf dat moment als ‘op orde’ en zal het bedrijf klanten tegemoetkomen als er alsnog problemen ontstaan, zo belooft Ford. Kanttekening is wel dat de camper niet ouder mag zijn dan tien jaar.

Bovendien werkt het concern aan een verzekeringsproduct, dat neerkomt op een jaar volledige garantie, op kosten van Ford. Het concern is echter nog bezig met de ontwikkeling van deze regeling, die ingewikkelder blijkt dan was voorzien. Ford had afgelopen voorjaar al beloofd met een dergelijk aanbod te komen.

De NKC is blij dat er nu eindelijk een officiële verklaring van Ford ligt. “De regeling is weliswaar niet honderd procent wat we wilden en het heeft ook eigenlijk veel te lang geduurd”, zegt NKC-directeur Stan Stolwerk. “Maar Ford zet hiermee wel vage beloftes om in harde toezeggingen, zwart op wit. En dit is waar het om gaat: dat camperaars weten waar ze aan toe zijn. Garantie dat problemen niet ontstaan, is er niet, maar als er wel de keiharde toezegging is dat ze worden opgelost, zijn we heel wat stappen verder.”

Voor twee zaken blijft de NKC aandacht vragen. Stolwerk: “We gaan erop toezien dat Ford de beloftes in de praktijk nakomt en dat Ford inderdaad met een garantieregeling komt. Maar we willen het ook nog eens hebben over de maximumleeftijd van de camper van tien jaar, want die is niet reëel. Als het goed is, gaat een camper immers veel langer mee.”

De gedupeerden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en van het afblazen van het aanbieden van de petitie.

Aanvulling na uw reacties

Ford Nederland heeft een regeling gepresenteerd die geldig is tot het moment dat het concern de toegezegde verzekering toevoegt. Tot medio zomer 2016 wees Ford elke camperaar met een klacht de deur: “Het ligt aan u, niet aan de Ford” was de boodschap. Toen eigenaren met een kapotte 2.2 TDCi-motor zich vorig jaar bij de NKC meldden en de NKC daarna (als collectief) verhaal haalde bij Ford, gaf de fabrikant ook niet thuis. Ford wilde op geen enkele wijze meebewegen. Om diverse redenen is het concern geen partij in een juridisch traject. In diverse onderhandelingsrondes heeft de NKC benadrukt dat er naast juridische aansprakelijkheid het concern wel degelijk een verantwoordelijkheid kent ten opzichte van klanten. De gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot de (tijdelijke) regeling die Ford de gedupeerden nu zwart op wit aanbiedt. Er is nu eindelijk een regeling waar Ford op aan te spreken is.

De NKC ziet dat het aanbod van Ford onmogelijk alle gedupeerden tevreden kan stemmen. Of het aanbod gaat bijdragen aan een herstel van vertrouwen in het merk zal de toekomst uitwijzen. Het is aan de camperaar nu zelf ter beoordeling of de regeling voor hem/haar een oplossing biedt.

Mocht de uitvoering van de regeling niet verlopen zoals Ford beloofd heeft, kunnen gedupeerden bellen met de klantenservice van Ford Nederland: 070 - 77 03 777. De NKC ontvangt deze berichten ook graag, om zo de uitkomsten te kunnen monitoren en in te brengen in het overleg dat de NKC vooralsnog met Ford continueert.

Diverse publicitaire acties via gedrukte media, televisie en social media hebben ertoe geleid dat Ford een regeling gepubliceerd heeft waar ze aanspreekbaar op is: stap 1. De NKC verwacht op dit moment van een (publiciteits) ‘actie’ richting Ford niet het effect dat alle gedupeerden tevreden kunnen worden gesteld. De NKC sluit nieuwe publicitaire acties echter in de nabije toekomst niet uit, mocht bijvoorbeeld de toegezegde verzekering uitblijven.

In de tussentijd herhalen we het verzoek: spreek Ford aan op de regeling via de hierboven vermelde contactgegevens.

(aanvulling 25 juli 2017 - 15.25 uur)