NKC steunt slachtoffers intimidatie

De NKC heeft een advocaat ingeschakeld om twee leden juridisch bij te staan die te maken kregen met intimidatie door camperbedrijven. Ze werden gesommeerd een negatieve beoordeling van de NKC-bedrijvengids te verwijderen, op straffe van een boete of een schadevergoeding.

STOP INTIMIDATIE

Ze hebben dit echter geweigerd en laten zich nu bij staan door de advocaat die de NKC heeft ingeschakeld. Deze heeft vertrouwen in een goede afloop, zo valt te lezen in de komende editie van het ledenmagazine Kampeerauto.

Steun van de NKC

De NKC heeft zeven bedrijven waarvan bekend is dat ze klanten intimideren uitgenodigd voor een gesprek hierover. Vier hebben er niet gereageerd, één heeft een afspraak afgezegd en twee bedrijven hebben beloofd hun leven te beteren. “We blijven erbovenop zitten”, zegt manager verenigingszaken Marretje Jelmersma van de NKC. “En klanten die zich bedreigd voelen vanwege intimidatie van camperbedrijven, kunnen rekenen op steun van de NKC.”

Lees meer in Kampeerauto 1-2018, die op 9 januari 2018 bij de leden wordt bezorgd.