Forum en Vraag & Aanbod niet beschikbaar op nkc.nl

Op de website nkc.nl zijn de komende dagen enkele onderdelen vanwege onderhoudswerkzaamheden niet beschikbaar. Dit geldt voor de onderdelen Forum en Vraag & Aanbod. Ook is het gedurende het onderhoud niet mogelijk een website-account aan te maken. De verwachting is dat de werkzaamheden tot donderdag 28 mei 12.00 uur duren.
Under Construction

Het Forum is gedurende de werkzaamheden geheel offline gehaald. Op Vraag & Aanbod is het niet mogelijk nieuwe advertenties te plaatsen. Deze advertenties gaan verloren en zullen dus op donderdag niet zichtbaar zijn als de werkzaamheden afgerond zijn. Dit geldt ook voor nieuwe website-accounts.