Duitse Eerste Kamer akkoord met tolplan

Nadat de Duitse Bondsdag al goedkeuring had gegeven aan het voornemen om tol te gaan heffen op de Duitse snelwegen, is vandaag ook de Bondsraad, Duitslands Eerste Kamer, akkoord gegaan met de omstreden plannen. Niets lijkt de invoering per 1 januari 2016 nog in de weg te staan, al moet de Europese Commissie zich er nog wel over buigen.
Autobahn Tol 26Nov1
Autobahn Tol 26Nov1

 
Duitsland trekt zich daarmee niets aan van stevige protesten uit buurlanden, met name ook uit Nederland. De Duitsers zelf worden financieel gecompenseerd met een verlaging van de wegenbelasting, zodat de honderden miljoenen die de tol moet opleveren volledig opgebracht worden door buitenlanders die gebruikmaken van de Duitse snelwegen.

Ook de NKC heeft geprotesteerd tegen de plannen en onder meer opgeroepen om de petitie te ondertekenen die de ANWB ertegen heeft gehouden. “Het is erg jammer dat Duitsland de tolheffing doorzet”, zegt manager marketing en communicatie Marretje Jelmersma. “Camperaars die voor het bereiken van hun bestemming door het land heen moeten, gaan er waarschijnlijk geen omweg voor maken. Maar ik denk wel dat Duitsland met deze maatregel een minder aantrekkelijk vakantieland wordt voor camperaars”, zegt zij. De hoop is gevestigd op de Europese Commissie, die mogelijk nog een streep door de plannen kan halen.

Als de tol daadwerkelijk wordt ingevoerd, gaan automobilisten voor een vignet van tien dagen vijf, tien of vijftien euro betalen, afhankelijk van de uitstoot van schadelijke stoffen.