Verkiezing Ledenraad van start

Nu de kandidaatstelling voor de Ledenraad is afgerond, kunnen leden hun stem uitbrengen op kandidaten uit hun regio. Tot 10 januari konden NKC-leden zich kandidaat stellen.
Camper Gezin 10Feb1

De Ledenraad is bij de NKC het orgaan dat in hoofdlijnen en ‘met hart en rede’ toezicht houdt op het beleid van het bestuur. De Ledenraad wordt voor drie jaar gekozen en leden kunnen zich één keer herkiesbaar stellen. Verkiezingen zijn nu nodig, omdat de huidige Ledenraad inmiddels bijna drie jaar in functie is. In totaal hebben zich bijna veertig leden als kandidaat gemeld voor 21 beschikbare plaatsen.

Stemmen kan via de NKC-website. Op 10 maart sluit de stemming, de uitslag wordt op 26 maart bekendgemaakt op de website.