Slingenberg eindigt voorlopig kruistocht camperplaatsen

Camperaar Martin Slingenberg uit Kloetinge stopt voorlopig met de actie om alle Nederlandse gemeenten onder druk te zetten om camperplaatsen te realiseren. Slingenberg was voornemens tot aan het Europese Hof toe te procederen, maar het ontbreekt hem aan financiële middelen.
Cp Leeuwarden

Vorig jaar augustus startte Slingenberg met de kruistocht. Volgens hem zijn gemeenten verplicht camperplaatsen te realiseren op basis van jurisprudentie en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. “Gemeenten die geen plaatsen hebben aangewezen waar mensen mogen overnachten in een kampeerauto, handelen in strijd met de wet”, aldus Slingenberg in een eerder gesprek met de NKC.

Gemeenten hebben verschillend gereageerd op zijn verzoek. “Enkele gemeenten geven aan dat ik het helemaal verkeerd zie. De meeste gemeenten geven als reactie dat zij aan de bepalingen voldoen, omdat er ontheffing mogelijk is en daarmee de jurisprudentie niet van toepassing is. Andere gemeenten geven aan de APV te heroverwegen dan wel camperplaatsen aan te wijzen.”

Hoewel het Europese Hof er nu niet in zit, is Slingenberg nog niet helemaal gestopt. “De gemeenten die hebben aangegeven hun APV te heroverwegen, zal ik zeker opnieuw benaderen om te peilen wat er daadwerkelijk gebeurt met de plannen.” Ook overweegt hij door te gaan met de actie, maar dan moet hij eerst op zoek naar sponsoren om het geheel te kunnen bekostigen.

Volgens Slingenberg heeft de ANWB aangegeven dit jaar niet mee te willen doen, maar bij meer verzoeken van leden dit besluit te heroverwegen. De NKC kiest een andere strategie. “Wij willen graag in goed overleg met alle partijen camperplaatsen realiseren. Dat gaat goed, het afgelopen jaar zijn er mede door de NKC-camperplaatsspecialisten 120 plaatsen bij gekomen in Nederland. Ook het aantal locaties in Nederland op Campercontact.nl is explosief gestegen”, vertelt Marretje Jelmersma van de NKC. “We denken dat het averechts werkt als gemeenten gedwongen worden plaatsen aan te leggen. De kans bestaat dat gemeenten zeer beperkt plekken toewijzen.”