Camper kopen: tips & tricks

Door NKC

Van plan om een camper te kopen? Daar komt meer bij kijken dan je denkt. Lees daarom onze tips en koop de camper van je dromen.

Camper Kopen

Zorg voor een onafhankelijke aankoopkeuring

Als je een camper gaat kopen, wil je uiteraard dat die technisch in goede staat is. Als leek is dat echter moeilijk te beoordelen. Met een onafhankelijke aankoopkeuring kom je erachter of de camper die je wilt kopen technisch in orde is. De deskundige bespreekt de resultaten met je, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Let op: bij de koop van een camper ben je altijd verplicht zelf onderzoek te doen of te laten doen. Bij een juridisch conflict over technische gebreken aan de camper sta je dan een stuk sterker om je gelijk te krijgen. Heb je een kampeerauto met garantie gekocht? Dan is het raadzaam vóór de afloop van de garantie de camper te laten keuren. Eventuele gebreken kunnen dan nog tijdig onder garantievoorwaarden worden gerepareerd.

Weeg de camper

Sommige campers met een maximum toegestane massa van 3.500 kg hebben te weinig laadvermogen. Een weging voor de aankoop is daarom zinvol. Zo weet je precies of er voldoende ruimte is om al je spullen mee te nemen op reis. Vergelijk de weegresultaten met de specificaties op het typeplaatje of op het kentekenbewijs.

Controleer de maximaal toegestane achterasbelasting

Als je een camper gaat kopen, is het handig te weten of deze bijvoorbeeld twee fietsen met trapondersteuning of een scooter kan dragen. Kijk daarom naar de maximaal toegestane achterasbelasting. Daarmee kun je uitrekenen of de achteras voldoende reserve heeft voor het dragen van het extra gewicht.

Op het kentekenbewijs van een camper met de vermelding 'personenauto' staat alleen de maximaal toegestane massa. De informatie over de maximaal toegestane voor- en achterasbelasting staan op het typeplaatje van de basisauto en geeft de maximaal toegestane asbelastingen aan die de fabrikant van de basisauto en/of camper heeft bepaald.

Maar let op! Als je de gegevens van de asbelastingen op het typeplaatje bij elkaar optelt is de uitkomst hoger dan de toegestane totale massa. De totaal toegestane massa die de RDW op het kentekenbewijs heeft gezet is leidend. En komt veelal overeen met de maximaal toegestane massa volgens het typeplaatje.

Een camper met de vermelding 'bedrijfsauto' op het kentekenbewijs, heeft op het kentekenbewijs wel informatie staan over de maximaal toegestane asbelastingen. Deze kunnen afwijkend zijn van de gegevens op het typeplaatje. Ook hier geldt: de gegevens op het kentekenbewijs zijn leidend.

Het typeplaatje vind je op de rand boven de gril, de plaats waar de motorkap in gesloten toestand op aansluit, op het schutbord of de portierstijl. De uitvoering van het typeplaatje is voor alle Europese voertuigen hetzelfde.

Garantie

Als je een camper koopt bij een BOVAG erkende dealer en/of merkdealer heb je als voordeel dat er duidelijke afspraken over de garantie zijn. Bij de vraag of een bepaalde reparatie al dan niet onder de garantievoorwaarden valt, kunnen koper en verkoper eventueel de Auto Ombudslijn van de BOVAG inschakelen. De ombudslijn doet voor partijen bindende uitspraken.

Opbouw

Voor het monteren van de opbouw gebruiken camperfabrikanten verschillende merken basisauto’s. Hier gelden veel regels voor, die zijn opgenomen in opbouwrichtlijnen die de fabrikant voor de betreffende basisauto heeft vastgesteld. Dit is een handleiding voor het vervaardigen en monteren van de opbouw en aanpassingen aan het chassis. 

Zo staat er bijvoorbeeld informatie in over de lengte van de achteroverbouw en met welk gewicht je de voor- en achteras mag belasten. Het volgen van de opbouwrichtlijnen is in het belang van het bedrijfszeker functioneren van de camper, de verkeersveiligheid en in het belang van het recht op garantie.

Instructieboekje

Het kan gebeuren dat het instructieboekje, dat standaard bij de basisauto hoort, niet meer in overeenstemming is met het resultaat van de opbouw. Bijvoorbeeld als het gaat over het draagvermogen van de banden en de juiste bandenspanning. De banden moeten qua draagvermogen en snelheidscodering zijn afgestemd op het uiteindelijke resultaat van de opbouw in combinatie met de basisauto.

Opbouwkeuring

Wanneer op basis van de opbouwrichtlijnen een opbouw is gemonteerd, is een opbouwkeuring door de fabrikant of importeur van de basisauto niet noodzakelijk. Een keuring is wel nodig als er niet volgens de richtlijnen is gemonteerd. En ook wanneer bijvoorbeeld de toegestane asbelasting en de toegestane totale massa afwijken van de voorschriften van de opbouwrichtlijnen.

Verval garantieverplichting

De fabrikant van de basisauto heeft geen garantieverplichting meer wanneer er in afwijking van de opbouwrichtlijnen is gefabriceerd en er geen opbouwgoedkeuring is afgegeven. Deze ligt nu bij de camperfabrikant, die verantwoordelijk is voor de bedrijfszekerheid en verkeersveiligheid van de gehele camper.

De technische specificaties in het instructieboekje van de basisauto, over bijvoorbeeld de banden en de bijbehorende bandenspanning zijn, zonder de genoemde opbouwgoedkeuring, wellicht niet meer in overeenstemming met de gefabriceerde kampeerauto. In dat geval moet de camperfabrikant zelf zorgen voor een goede instructie over de montage en het gebruik van de banden en over andere zaken.

Om te voorkomen dat je bij het kopen van een camper problemen krijgt met tegenstrijdige instructies, is het verstandig om te informeren naar het actuele instructieboekje.

Bovenstaande informatie is in algemene zin gesteld. Het is altijd mogelijk dat de opbouwrichtlijnen de zaken anders regelen. Informeer daarover altijd bij de dealer van de camper.

Tweedehands camper kopen

Wil je een tweedehands camper kopen? Op onze checklist lees je waar je op moet letten.