Dossier milieuzones

De NKC zet zich in voor eenduidige wet- en regelgeving voor milieuzones in Nederland en Europa. Daarnaast heeft de NKC een bijdrage geleverd aan de vrijstelling voor campereigenaren in steden waar een milieuzone geldt, waardoor zij hun woning kunnen bereiken voor en na de reis. De NKC blijft de ontwikkelingen rondom milieuzones volgen en hierin de belangen van camperaars behartigen. 

In dit dossier vind je een overzicht van nieuwsberichten en informatie die betrekking hebben op milieuzones.