Verkeersregels NL - Inhaalverbod


Inhoudsopgave - Verkeersregels Nederland


Inhaalverbod

Is een kampeerauto bij inhaalverbod een vrachtauto?

Bord model F3
Bord model F3

In Nederland betekent het bord model F3: verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen. Het inhaalverbod geldt alleen voor vrachtauto's. Een vrachtauto is volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) een motorvoertuig dat niet is ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3.500 kg.

Kampeerauto's met een toegestane massa van maximaal 3.500 kg en van meer dan 3.500 kg zijn geen vrachtauto's. Het inhaalverbod geldt in Nederland dan ook niet voor kampeerauto's.
In andere landen kunnen op dit ount andere regels gelden. Informatie hierover vindt u op de buitenland pagina's.

De vraag is of het verstandig is in te halen daar waar het voor relatief zware motorvoertuigen is verboden. Veiligheid in het verkeer staat op de eerste plaats.

Is de kampeerauto dan een autobus? Ook niet. Want een autobus is een motorvoertuig ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.

Kampeerauto's zijn niet ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen. In de zin van het RVV is de kampeerauto een motorvoertuig. Het inhaalverbod volgens bord model F3 is dan ook niet van toepassing.

Bord model F1
Bord model F1

Wel is bord model F1 van toepassing. Dit bord houdt een verbod in voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. Voor het RVV zijn motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.